• Admin – Returordrelinje

  I Admin > Retur > Returordrelinjer, finder du en dialog, hvor du kan skabe overblik over alle de returlinjer, der er registreret i PeakWMS. Du finder returlinjer, der er registreret gennem PeakWMS’ returportal, men som endnu ikke er håndteret endnu, og du finder returordrelinjer, der er håndteret. Returordrelinje-dialogen er altså…

 • Ordrehåndtering – Frigivelse af ordrer > Valg af lager

  Har du flere lagre i PeakWMS, så kan du opsætte PeakWMS til at frigive dine ordrer på 2 forskellige måder. Plukkeprioritet Du kan angive, om du ønsker kun at plukke efter plukkeprioritet. Hvis du vælger denne, så vil PeakWMS frigive dine ordrer til pluk i lageret med laveste sekvens, hvis…

 • Ordretildeling til pluk

  Under Indstillinger > Konfiguration > Ordrehåndtering finder du et felt, hvor du kan vælge, hvordan du ønsker ordretildeling af ordrer til pluk med plukkevogn. Du kan vælge mellem tre typer ordretildeling: Typen du vælger bestemmer, i hvilken rækkefølge dine ordrer prioriteres, når de tildeles til en plukkevogn. Ordrerne kan tildeles…

 • Highrunner

  Videolink til forklaring af Highrunner-flow: https://peakwms.com/onboardingvideos/Highrunner.mp4 Highrunner pluk og pak er en funktion, der skal hjælpe jer med at effektivisere jeres pluk og pak. Har du perioder, hvor der plukkes mange af de samme produkter, har du mulighed for at koble bestemte reoler/lokationer til et highrunner pakkebord. Ordrer, der kun…

 • Enkeltstyk pluk

  Videolink til forklaring af single piece flow: https://peakwms.com/onboardingvideos/SinglePiece.mp4 Med single piece flow får du mulighed for at plukke alle single line ordrer med mængde 1 på samme plukketur. Opsætning Du slår funktionen til under Indstillinger > Konfiguration > Ordrehåndtering. Her slår du Enkeltstyk pluk til. Når du har slået funktionen…

 • Optællingsinterval – Alle produkter

  I PeakWMS har du en funktion, der giver dig mulighed for at lave løbende lagerstatus. Her beder PeakWMS dig om at tælle varer op under pluk, hvis der er gået x antal dage siden lagervaren senest er blevet optalt. Du bestemmer selv, hvad optællingsintervallet skal være på tværs af dine…

 • Opret forsendelseslokation

  Når du opretter en forsendelseslokation kan du tildele speditører til lokationen. Når du tildeler en eller flere speditører til lokationen vil dine pakkere få at vide, at de skal placere ordrer, der skal sendes med denne speditør, på forsendelseslokationen, som det sidste step i pakkeprocessen. Step 1: Tilgå Indstillinger –…

 • Redigér dashboard

  For at kunne redigere dit dashboard, skal du klikke på tandhjulet i nederste venstre hjørne. Når du klikker her, vil du få mulighed for at vælge, hvilket dashboard, der skal vises, og om du vil redigere et eksisterende dashboard, eller om du vil oprette et nyt. For at vælge et…

 • Opsætning af toldoplysninger

  I PeakWMS har du mulighed for at opsætte toldoplysninger pr. land, som du sender ordrer til, hvis told til pågældende land er påkrævet. Under Indstillinger > Konfiguration > Told, slår du til, om du ønsker, at PeakWMS skal generere tolddokumenter på dine ordrer til lande, hvor toldinformationer er påkrævet ved…

 • Cross docking

  I forbindelse med din varemodtagelsesproces, kan du sætte PeakWMS op til cross docking. Cross docking giver dig mulighed for at sende single line ordrer afsted direkte i din varemodtagelsesproces. Det eneste det kræver er, at du kører varemodtagelse og indlagring opdelt, og at du har adgang til en labelprinter, der…