Lagerstatus

Den årlige lagerstatus kan være en hård nød at knække.

Der er mange ting der skal holdes styr på, og endnu flere ting, der skal tælles. Her er PeakWMS et godt værktøj for dig. Vi hjælper dig nemlig på vej og gør din status-proces mere overskuelig.

I PeakWMS finder du et værktøj, der er udviklet med henblik på at gøre din lagerstatus nemmere og hurtigere.

Selve processen fungerer ligesom pluk, genopfyldning og Indlagring, hvor du guides rundt på lageret i en slange, baseret på sekvenserne på dine lokationer på lageret.

Du starter ud med at scanne den lokation som du ønsker at bruge som udgangspunkt, og PeakWMS fortæller dig herfra, om der er optællingsopgaver på lokationen.

Er der optællingsopgaver på lokationen vil PeakWMS vise dig, hvilke produkter det omhandler.

Er der ingen optællingsopgaver på lokationen, sendes du videre til nærmeste lokation med optællingsopgaver.

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Lagerstatus

I Arbejdsdialogen finder du alle værktøjer, der er relevante for dine lagerprocesser i det daglige. Nederst i menuen finder du en fane, der hedder Lagerstatus.

Step 2: Vælg optællingsmetode

Under Lagerstatus skal du vælge en tællemåde.

Du kan vælge at tælle de varer, som PeakWMS vurderer er nødvendige for dig at tælle op til din lagerstatus. Disse ligger under Optæl forventet.

Du kan også vælge at tælle alle varer, der ikke er blevet optalt gennem plukkeprocessen i x antal dage. Du vælger selv antallet af dage. Denne tællemåde ligger under Optæl ikke optalt i X dage.

Optæl forventet

Under optæl forventet ligger listen over de lagervarer på dit lager, der ikke er blevet talt indenfor det seneste optællingsinterval. Optællingsintervallet vælger du selv, når du konfigurerer din PeakWMS-client. Er du i tvivl om, hvad dit optællingsinterval er, kan du finde det under Indstillinger.

Når du sætter et optællingsinterval beder du PeakWMS om at give dig besked, når der er gået x antal dage (optællingsintervallet) siden sidste optælling.

Vælger du denne metode vil du kun blive bedt om at tælle de produkter, der ikke er blevet talt gennem plukkeprocessen inden for optællingsintervallet. Du vil altså kun skulle tælle de produkter, der har ligget “døde” på webshoppen og ikke er blevet solgt siden seneste optælling.

OBS! Dialogen Optæl forventet viser kun antallet af lokationer, der skal optælles. Antallet af lagervarer, der kan tælles kan og vil være højere, da der kan ligge mere end én lagervare på en lokation. Vises der f.eks. 10 lokationer, kan der sagtens være 100 produkter med lagervarer, der skal optælles på lokationerne.

Du bestemmer som sagt selv, hvad dit optællingsinterval skal være, og du kan til enhver tid rette det under Indstillinger.

Har du sørget for at tælle efter, når PeakWMS har bedt dig om det, vil denne tællemåde være nok for din revisor og regnskabet.

Optæl ikke talt siden dato

Har du ikke været så god til at huske at tælle efter, når PeakWMS har bedt dig om det, eller vil du bare gerne tælle så meget af dit lager som muligt, kan du vælge tællemåden Ikke talt i X antal dage.

Her indtaster du et antal dage (f.eks. 90), og alle produkter, der ikke er blevet talt indenfor de seneste 90 dage, vil du blive bedt om at tælle op.

Du bestemmer helt selv, hvor mange dage det handler om, og ønsker du at tælle alt på lageret, skriver du blot 1. Skriver du 1 vil PeakWMS bede dig om at tælle alt, der ikke er talt siden igår.

Step 3: Scan en lokation

Når du har valgt hvilken metode du ønsker at benytte til din lagerstatus er du klar til at gå igang. Nu scanner du en reol, der skal bruges som udgangspunkt for din optælling.

Er I mange, der skal tælle op, vil vi anbefale, at I ikke starter det samme sted, men i stedet starter med afstand, og uddeler et antal reoler, der skal tages af hver person til en start.

Eksempel

Medarbejder 1 tager lokationerne 1-10

Medarbejder 2 tager lokationerne 11-20

Medarbejder 3 tager lokationerne 21-30

osv.

På den måde undgår I at tælle de samme varer to gange.

Det er vigtigt, at I tæller, så I følger sekvensen, der er på lageret. Altså skal I følge den slange i plukker og genopfylder efter, når I er i plukkeprocessen.

Step 4: Tæl alle lagervarer, der vises

Når du har scannet en reol eller lokation, vil PeakWMS finde de produkter frem, hvor en lageroptælling er nødvendig.

Når du scanner lokationen vil du, alt efter om det er en pallelokation eller en reol du scanner, få vist en liste over de produkter, der befinder sig på lokationen, som kræver en optælling. Har du scannet en reol, vil du få vist ét rum i reolen ad gangen.

Du vil altså få vist én lokation i reolen ad gangen. Har du flere lagervarer liggende på samme lokationen vil alle lagervarerne blive vist i listen Lagervarer til optælling.

Ligesom du kan vælge, hvilken tælle-metode du vil benytte, kan du også tælle op på to forskellige måder; manuelt og med scan.

PeakWMS’ Lagerstatus-dialog er opbygget på en sådan måde, at du kan tælle manuelt, eller scanne dine produkter, hvis der er registreret en stregkode på produktet.

Stregkodescan

Bruger du stregkoder, vil PeakWMS justere den talte mængde efter hvert scan. Dermed kan du også tælle flere forskellige produkter på en gang, fordi PeakWMS hjælper dig med at differentiere produkterne fra hinanden mens du scanner.

Manuelt tæl

Hvis du tæller manuelt skal du benytte plus- og minusknapperne, for at justere i den talte mængde. Du kan også klikke mellem tasterne og notere hele antallet på en gang.

Forventet mængde

PeakWMS sætter lagermængden, der er registreret, som udgangspunkt for optællingen. Tallet kan sagtens være et andet, hvis en vare er blevet væk eller der ikke er talt efter løbende som PeakWMS har bedt om.

Linjens farve

Når du begynder at registrere lagervarer vil PeakWMS farve linjen for det scannede/talte produkt gul. Er der færre eller flere end det registrerede antal vil linjen forblive gul.

Passer antallet med den forventede mængde, vil linjen farves grøn.

Bekræft optælling

Har du mere end et produkt registreret på lokationen, vil du først kunne komme videre til næste reol, når alle produkter på lokationen er optalt. Du kan ikke klikke dig videre, før alt er talt. Når alt er optalt klikker du på Bekræft optælling i bunden af skærmen. Denne knap bliver først synlig, når der er registreret antal på alle varer.

Step 5: Fortsæt indtil alle lokationer er talt

Når du har talt alle varer på lokationen og godkendt i bunden af skærmen, vil du blive sendt videre til næste lokation i rækken. PeakWMS vil lede dig hen til nærmeste reol med beholdning, der mangler optælling.

Når PeakWMS har vist dig, hvilken reol, der skal tælles, fortsætter du med samme fremgangsmåde.

Når alle optællingsopgaver er færdiggjort, vil det ikke være muligt for jer at fortsætte optællingen.

Updated on marts 3, 2023

Was this article helpful?