Økonomi

I Admin-dialogen under Økonomi, finder du et overblik dine fakturaer og det registrerede timeforbrug fra PeakWMS.

Under fanen Timeforbrug, kan du skabe dig et overblik over de timer, der er blevet registreret af PeakWMS i forbindelse med support, udvikling osv.

I dialogen kan du skabe overblik over, hvilke timer, der er blevet faktureret, og hvilke timer, der bliver faktureret på din næste faktura.

Under fanen Faktura, kan du finde og downloade alle de fakturaer, der er blevet sendt til dig fra PeakWMS (

OBS! Alle fakturaer efter 1/10-2021 kan findes i dialogen. Fakturaer før denne dato vil ikke figurere i PeakWMS.

Updated on maj 16, 2022

Was this article helpful?

Related Articles