1. Home
 2. Indstillinger
 3. Opsætning – Avanceret

Opsætning – Avanceret

I menupunktet indstillinger finder du en fane – Avanceret. Under Avanceret indtaster du de oplysninger på din PeakWMS, der har relevans for f.eks. varemodtagelse, produkter, prioritering af ordrer, crossdocking osv.

Du kan indsætte din webshops logo. Logoet vil blive vist i øverste venstre hjørne i menubjælken, når du logger på PeakWMS. Om du vil indsætte logo er valgfrit.

For at indsætte logo skal du have logoet som URL. Har du dit logo liggende i mediebiblioteket i din webshops back-end, kan du bruge den URL, der er blevet lavet i webshoppen.

Kundeportal

PeakWMS’ kundeportal er en portal til dine kunder. Her kan de, ved at indtaste deres ordrenummer og postnummer, få adgang til bl.a. Track and Trace på deres ordre. Udover at give dine kunder adgang til track and trace, så fungerer kundeportalen også som Returportal, hvor dine kunder kan registrere returforsendelser med årsag.

For at skabe adgang til kundeportalen skal du tilføje et kundeportalnavn. Kundeportalnavnet er tilgængeligt for dine kunder. Kundeportalnavnet vil være en del af din kundeportal-URL.

Gennem kundeportalen sender kunden en anmodning om en returfragtlabel, og der gives besked til dig om, at en vare er på vej retur. Du kan følge returforsendelser under de enkelte ordrer i dit ordreoverblik i PeakWMS.

Øvrige indstillinger ang. retur, indstilles under speditøropsætningen.

Plukketype

Under Avanceret, skal du også vælge, hvordan du ønsker at plukke dine ordrer i PeakWMS.

Der er tre plukkemetoder:

 • Alle tilgængelige: Du har en plukkevogn til pluk af ordrer
 • Kun manuelle ordrer: Du har ikke en plukkevogn, men bruger plukkekasser
 • Kun manuelle ordrer, ingen plukkekasse: Du har hverken plukkevogn eller plukkekasser, og plukker ordrer én ad gangen.

Har du ikke arbejdet med plukkekasser før, så er det grundlæggende set en kasse, som du benytter, når du plukker ordrer i dit lagersystem. I PeakWMS bruger vi plukkekasser til at holde styr på, hvilke varer, der hører til hvilke ordrer, når ordrer plukkes enten enkeltvis eller på en plukkevogn.

OBS! Plukkemetoden du vælger i Indstillinger, har ingen betydning for de plukketyper du angiver for hvert enkelt af dine produkter. Plukkemetoden angiver blot generelt, hvordan du håndterer ordrerne, når de plukkes. Du kan stadig markere produkter som f.eks. pluk og pak for sig og plukkevogn, selvom du vælger plukkemetoden kun manuelle ordrer. Plukkemetoden angiver blot, om du kan plukke en eller flere ordrer ad gangen, og om du bruger plukkekasser.

Ordretildeling til plukkevogn

Under Ordretildeling til plukkevogn angiver du, hvordan du ønsker at prioritere dine ordrer, når de skal plukkes.

Der er tre prioriteringstyper:

 • Prioritet, cut-off tid, ordretidspunkt
 • Prioritet, ordretidspunkt
 • Prioritet, cut-off tid, antal pluk i område

Hvilken prioritering, der passer bedst til din webshop er helt op til dig. Hvis du har flere speditører, kan der dog være en fordel i, at du vælger en prioritering, hvor cut-off tid vægtes højt. Cut-off tiden er det tidspunkt, hvor dine speditører afhenter pakker.

Du kan have forskellige cut-off tidspunkter for dine speditører. Derfor vil du teknisk set kunne få flere ordrer ud af døren i løbet af en dag, hvis du prioriterer efter, hvad der afhentes først.

Varemodtagelse

I feltet varemodtagelse, skal du vælge, hvordan du ønsker at varemodtage dine varer. I PeakWMS kan du vælge mellem to typer af varemodtagelse. Hvilken af processerne, der passer bedst til dit lager er op til dig. Har du et stort lager, kan der dog være en fordel i, at du holder varemodtagelse og indlagring opdelt.

Indlagring under varemodtagelse

Ved at indlagre under varemodtagelsen kan en enkelt af dine medarbejdere ordne varemodtagelse og indlagring på én gang. Her finder medarbejderen plads på en reol og hylde i PeakWMS med det samme, der bliver varemodtaget.

Denne type varemodtagelse er god til dig, der har et mindre lager, hvor du har nem adgang til de forskellige lokationer.

Varemodtagelse og indlagring opdelt

Har du et større lager, eller modtager du store mængder varer ad gangen, vil det være en fordel for dig at opdele varemodtagelse og indlagring.

Ved at opdele de to processer, kan du sætte én medarbejder til at varemodtage, mens en, to eller tre andre medarbejdere løber rundt på lageret for at indlagre de nymodtagne varer.

Fordi:

Varerne der modtages scannes i lastbærere, så varerne holdes opdelt. Hvis du opdeler processerne, anbefaler vi at du bruger en plukkevogn til indlagringen. Det vil effektivisere din indlagring.

Følgeseddelindstilling

Under de avancerede indstillinger vælger du også indstillinger for oprettelse af følgesedler. Det kan være, at du ønsker altid at medsende en følgeseddel, for kundens skyld, men det kan også være, au du kun ønsker at medsende følgesedler til ordrer, der skal til udlandet.

I PeakWMS kan du vælge mellem følgende ift. oprettelse af følgesedler:

 • Altid opret
 • Opret, når der sendes til udlandet
 • Opret aldrig
 • Opret, når tolddokumenter oprettes

Følgeseddel Print Type

Når du har besluttet, i hvilke situationer du ønsker at oprette en følgeseddel, skal du vælge, hvordan du ønsker at printe den. Her kan du vælge mellem følgende:

 • Labelprinter
 • A4-printer

Valg af printer handler udelukkende om, hvilken type papir du ønsker at dine følgesedler skal printes på.

Basisvaluta

PeakWMS vil også bede dig om at vælge en basisvaluta. Din basisvaluta er den valuta som du har registreret som standard i dit økonomisystem. For de fleste danske webshops vil denne være i DKK.

Produktklassificering

I PeakWMS har du mulighed for at angive, hvor stor en andel af dine produkter, der skal være registreret som henholdsvis A, B, C, D og E produkter på dit lager.

Du indtaster en procentdel for hver enkelt klassificering, så det ialt ranner 100%, og PeakWMS vil begynde at regne på, hvilke af dine produkter, der hører til i hvilken klassificering.

Klassificeringen kan hjælpe dig med placering af varerne på lageret, det kan give dig indblik i, hvilke af dine produkter, der sælger godt, og hvilke der sælger skidt.

Optællingsinterval

Dit optællingsinterval bestemmer, hvor ofte PeakWMS beder dig om at optælle varerne på dit lager.

PeakWMS er udviklet således, at du løbende bliver bedt om at optælle dine produkter i plukkeprocessen. PeakWMS beder dig bekræfte, når et produkt plukkes plukkes første gang efter indlagring, når der plukke sidste stk. tilgængelig på lageret og når et produkt ikke er blevet talt inden for optællingsintervallet.

Udover ovenstående skal du tage stilling til følgende:

Oprettelse af tolddokumenter

Skal der oprettes tolddokumenter for ordrer til lande, hvor der betales told?

Cross docking

Ønsker du at udføre cross docking i varemodtagelse?

Modtager du en vare i varemodtagelsen, der er bestilt som single line af en kunde, kan du plukke og pakke ordren med det samme ved at udføre cross docking. Her vil PeakWMS vise på skærmen, at produktet kan cross dockes. Bekræfter du denne, vil PeakWMS printe label, og evt. følgeseddel med det samme. Ordren sættes automatisk til status pakket i PeakWMS.

First Time SKU

Ved nye produkter, der ikke har registreret stamdata, vil PeakWMS vise en pop-up, hvor du kan indtaste stamdata for produktet.

Du skal indtaste stamdata for dine produkter, hvis du ønsker at PeakWMS skal kunne foreslå optimale plukkekasser og pakkeemballage.

Opret retursedler

Tag stilling til, om der skal oprettes retursedler til dine ordrer i PeakWMS.

Bekræft af ordrekommentar

Ligger der en kommentar på en ordre, kan du indstille PeakWMS til, at kommentaren skal bekræftes af pakkeren, inden de kan komme videre.

Send mail til kunder – Ændring af leveringsdato på indkøbsordre

I PeakWMS kan du sætte forventet modtagelse på dine indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer. Forudbestiller en kunde et produkt, vil kunden gennem Kundeportalen kunne se at produktet er på vej til dit lager.

Ændres den forventede modtagelse på indkøbsordren, kan du indstille PeakWMS til at udsende en mail til de kunder, der bliver påvirket af ændringen i den forventede modtagelse.

Når du har indtastet alle påkrævede oplysninger, klikker du på GEM nederst i dialogen. For nogle oplysninger, er det nødvendigt at logge af og på PeakWMS inden de træder i kraft.

Updated on marts 23, 2022

Was this article helpful?

Related Articles