1. Home
  2. Arbejdsdialog
  3. Palletransport
  1. Home
  2. Admin
  3. Palletransport

Palletransport

Som en funktionalitet i PeakWMS, kan du oprette transportordrer på dine lagre i PeakWMS.

Har du f.eks. paller på dit lager, der skal flyttes rundt med gaffeltruck eller anden transport, kan du oprette ordrer på dem i PeakWMS.

Når en transportordre oprettes, vil disse være synlige i arbejdsdialogen Palletransport, hvorfra de kan flyttes til anden lokation på lageret.

Step 1: Opret en gaffeltruck arbejdsstation

OBS! STEP 1 OG 2 SKAL IKKE FORETAGES HVER GANG. HVIS DU ALLEREDE HAR OPRETTET ARBEJDSSTATION OG TRANSPORTORDRETYPER, SPRING DA DIREKTE VIDERE TIL STEP 3!

For at komme igang med at bruge palletransportdialogen, er det nødvendigt, at du først opretter en arbejdsstation til formålet.

Det gør du gennem Admin –> Transport –> Gaffeltruck Arbejdsstation

Her klikker du på Opret for at oprette en ny arbejdsstation, og udfylder de påkrævede informationer.

For at kunne oprette arbejdsstationen, skal du udfylde navn og tildele arbejdsstationen til et lager.

Step 2: Opret transportordretype

Når du har oprettet en arbejdsstation, skal du oprette den eller de transportordretyper, som du arbejder med på dit lager.

Det gør du ved at tilgå Admin –> Transport –> transportordretype, og klikker på Opret.

Her udfylder du de nødvendige informationer, for at oprette en transportordretype. Eneste oplysning du skal give til PeakWMS er et navn på typen. Herefter klikker du på Gem.

Step 3: Opret transportordre

Når du har oprettet en transportordretype, skal du oprette en transportordre.

Du opretter en transportordre ved at tilgå Admin –> Transport –> Transportordre og klikker på Opret.

Herefter udfylder du de informationer, der er påkrævede for at oprette en transportordre. De påkrævede felter er markeret med *.

De fleste af felterne er ligetil. Eneste felt du skal være ekstra opmærksom på er feltet Destinationslokation. Her skal du vælge, hvilken lokation godset skal placeres på, når en medarbejder udfører transportordren.

Når du har oprettet transportordren, vil den være synlig i transportordreoverblikket, og under Palletransport i Arbejdsdialogen.

Step 4: Tilgå Palletransport i arbejdsdialogen

Når du har oprettet transportordren, bliver den synlig i Palletransport i Arbejdsdialogen.

Step 5: Vælg transportordre

Transportordrerne tages i rækkefølge baseret på den prioritet de har fået under oprettelse. Har flere transportordrer fået samme prioritering, vil PeakWMS vælge den transportordre, der er ældst.

Step 6: Scan Lastbærer

Som første step i transportordren skal du scanne den lastbærer du skal flytte.

PeakWMS viser dig, hvilken lastbærer, der er tale om, samt hvorhenne på lageret lastbæreren er placeret.

På nedenunder ses en lastbærer, der er placeret på en reol. Er der tale om en lastbærer, der er placeret på en gulvlokation, vil lageroverblikket se ud som på billedet i step 7.

Step 7: Scan Destination

Når du har bekræftet lastbæreren, der skal flyttes, vil PeakWMS bede dig om at bekræfte destinationslokationen.

Dette gør du ved enten at scanne destinationen eller bekræfte manuelt i bunden af skærmen.

Når du har bekræftet destinationen, vil PeakWMS bede dig fortsætte til næste transportordre.

Updated on april 27, 2022

Was this article helpful?

Related Articles