Told

Hvis man som virksomhed eksporterer eller importerer varer fra lande udenfor EU, er der visse retningslinjer og regler, der skal overholdes i forhold til SKAT. Det samme gør sig gældende, når man som webshop sender ordrer til lande, der ligger uden for EU. Her er det vigtigt, at man medsender oplysninger på de varer man har solgt. Dette kaldes tolddokumentation.

Hvilke oplysninger skal der indtastes?

Når du skal sende en ordre afsted til et land udenfor EU, der kræver tolddokumentation, som eksempelvis Norge, skal du indtaste følgende oplysninger:

  • Oprindelsesland
  • Nettovægt
  • HS-kode og Toldtarif

Oprindelsesland henviser til det land, hvor varen eller varerne, du sender, er produceret.

Hvad er en toldtarif?

Toldtariffen er en varekode, der beskriver den type vare du sender afsted, og som bestemmer toldsatsen for varen ift. told, skat, afgifter og øvrige bestemmelser. Det er vigtigt, at toldtariffen er indtastet korrekt, da du ellers risikerer at betale for meget eller for lidt i told. Betaler du for lidt har Toldstyrelsen ret til at efterkræve den manglende told.

Hvad er en HS-kode?

En HS-kode er en del af din toldtarifkode. HS-koden er de første seks cifre i den ti-cifrede toldtarif. HS-koden er en betegnelse for en international varenomenklatur, altså et opslagsværk, der dækker over alle varer i verden. HS-koden er derfor international, og benyttes i ca. 200 lande på verdensplan.

Hvor finder jeg den korrekte toldtarifkode?

Er du i tvivl om, hvilke tarifer, dine varer falder under, kan du gennem eVITA finde din varekode med en tilhørende varebeskrivelse, se den tarifmæssige told for varen, læse bestemmelser og forklarende bemærkninger. eVITA er et elektronisk søgeværktøj, der dækker over VIdensbaseret TAriferingssystem, som du tilgår på SKATs hjemmeside. Du kan tilgå eVITA her.

Derudover kan du undersøge, hvilke koder du skal benytte i SKATs og EU’s toldtarifregister. Her finder du en liste over SKATs toldtarif og EU’s toldtarif

Hvordan opretter jeg tolddokumentation?

Når PeakWMS registerer en ordre med en landekode, der ligger uden for EU, som eksempelvis Norge, vil PeakWMS automatisk oprette tolddokumenter til din ordre, hvis ordren har en landekode, hvor der kræves tolddokumentation. Dog er det vigtigt, at varerne, der er bestilt i ordren, har de rette oplysninger indtastet, for at PeakWMS kan oprette tolddokumentationen. Hvis ikke produkterne, der er bestilt i ordren har de rette oplysninger, vil PeakWMS sætte ordren i fejl, med besked om, at der mangler oplysninger i forbindelse med tolddokumentationen.

Oplysningerne til tolddokumentationen kan du nemt ændre under menupunktet Produkter.

Ændring af toldoplysninger på et eller flere produkter

Har du en masse produkter på din webshop, der har samme toldtarif, kan du nemt tilføje toldtariffen på flere varer ad gangen. Dette gør ud gennem menupunktet Produkter.

Når dette menupunkt er åbnet bliver du mødt af en liste over de varer, der er registreret i PeakWMS. Alle produkter fra webshoppen bliver overført til PeakWMS, uanset om produkterne er aktive eller inaktive. I dialogen Produkter kan du søge det/de produkter frem, som du ønsker at ændre oplysninger på.

Når du har fundet det eller de produkter, som du ønsker at ændre oplysninger på, vinger du dem af i kassen yderst til venstre. Derefter klikker du på den øverste tre-prik-menu, og klikker derefter på rediger. Ønsker du kun at ændre oplysninger på et enkelt produkt, kan du nøjes med at klikke på tre-prik-menuen, der er ud for det produkt du ønsker ændret. Her behøver du heller ikke at markere produktet først, da menuen udelukkende omhandler den ene linje.

Når du har klikket på rediger vil du blive mødt af en dialog, hvor du kan vælge, hvilke attributter du ønsker at ændre på produkterne. Listen over felter til redigering er lang. Her udvælger du blot de felter, som du ønsker at ændre. Hvis du skal ændre toldtarif, oprindelsesland og vægt, så markerer du blot disse felter i overblikket, og klikker på næste i bunden af skærmen.

Når du har udvalgt de attributter du ønsker at ændre, klikker du på næste i bunden af skærmen. Her vil du blive mødt af en liste over de felter, der skal ændres. Felterne er listet op under hinanden.

Her udfylder du alle felter med de oplysninger, der skal bruges, hvorefter du klikker gem. Nu vil oplysningerne være påført alle de produkter, du markerede tidligere i processen.

Varebeskrivelse på tolddokumentation

Når der oprettes et tolddokument i PeakWMS vil der ligeledes være tilføjet en beskrivelse af de produkter, der sendes afsted. Dette gøres for at sikre, at Toldstyrelsen har de oplysninger de har behov for, når der skal udregnes told på varerne, der er sendt afsted. Ved at tilføje en beskrivelse af de enkelte varer, kan vi sikre os, at oplysningerne vi sender afsted er korrekte, og at Toldstyrelsen har fyldestgørende oplysninger til deres arbejde.

Beskrivelsen kan indtastes manuelt. Alternativt overføres en standard varebeskrivelsen til tolddokumentationen.

Updated on oktober 28, 2021

Was this article helpful?

Related Articles