1. Home
  2. Arbejdsdialog
  3. Håndtering af nul-pluk

Håndtering af nul-pluk

Hvis du oplever, at en vare 0-plukkes, har det tidligere været nødvendigt at søge 0-pluk frem gennem historik på lagervarer, for at finde frem til lokation, og det har været nødvendigt at kunne forstå X og Y koordinaterne, som beholdningen har ligget på, for at finde frem, til den nøjagtige lokation. Det har været tidskrævende, og forvirrende at finde ud af. Derfor er der blevet lavet en arbejdsdialog, der samler 0-pluk, så I let kan finde frem til dem.

Step 1: Tilgå arbejdsdialog –> Håndtering af Nul-pluk

Step 2: PeakWMS danner en liste over registrerede nul-pluk

PeakWMS vil danne en liste over de produkter, der er blevet 0-plukker. Listen bygges op efter sekvenserne, der bruges i plukkeslangen, så du starter ved laveste sekvens, og ender ved højeste sekvens, ligesom i pluk.

Dialogen viser produktbeskrivelse, billede, varenummer, lokation og mængde på lokationen, før 0-plukket blev foretaget, samt brugeren, der har foretaget 0-plukket. Hvis det viser sig, at produktet alligevel ligger på lokationen, vil PeakWMS slette 0-plukket, når beholdningen reetableres.

Lokationen er indsat som et link. Når du klikker på linker, vil PeakWMS åbne en pop-up, der viser dig den eksakte lokation for beholdningen.

Step 3: Undersøg om beholdningen ligger på lokationen eller ej

Step 4: Noter mængden, der ligger på lokationen

For at reetablere beholdningen, klikker du på + og – knapperne og bekræfter mængden.

Er der tale om produkter med LOT eller Best Before Date vil PeakWMS gemme dette, så du ikke skal indtaste det på ny, når beholdningen reetableres.

OBS! Dialogen viser også 0-pluk, hvor den sidste vare er taget. Altså hvor beholdningen før plukket har været 1. Disse skal du bare markere med 0 i dialogen.

Updated on februar 3, 2022

Was this article helpful?

Related Articles