ABC-klassifikation

I PeakWMS kan du klassificere dine produkter efter ABC-princippet. Her kan PeakWMS udregne, hvordan dine produkter skal klassificeres baseret på, hvordan salget af produkterne har været gennem en periode.

ABC-klassifikationen er en fordel, når PeakWMS skal udregne en plukkeslange for dig. Med en ABC-klassifikation får du nemlig et bedre grundlag for at placere dine varer optimalt på dit lager, så du undgår unødvendige skridt rundt på lageret.

Sæt procentdele i Indstillinger > Avanceret > Stamdata

For at lave ABC-klassifikationen skal du udfylde informationerne, der ligger under Indstillinger. Her informerer du PeakWMS om, hvilken andel af dine produkter, der skal klassificeres som henholdsvis A, B, C, D og E produkter.

Når du skal lave en ABC-klassificering af dine produkter, er det nødvendigt, at du hjælper systemet lidt på vej. Derfor skal du angive, hvilke procentdele af dine produkter, du ønsker skal klassificeret som A, B, C osv.

Grunden til, at du skal angive procentdele, er så PeakWMS kan udregne, hvilke produkter, der ligger i hvilken kategori. Vælger du for eksempel en fordeling, for A fylder 10%, vil PeakWMS lave en udregning på, hvilke produkter, der udgør de bedst sælgende 10%. Disse produkter udgør A-kategorien.

Alt du skal gøre er altså at angive den procentdel du ønsker skal klassificeres som henholdsvis A, B, C osv.

Du bestemmer selv fordelingen. Eneste krav er, at procentdelene tilsammen SKAL udgøre 100%. Hvis ikke procentdelene i alt udgør 100% kan PeakWMS ikke udregne en ABC-klassifikation for dine produkter.

Ligeledes, kan der ikke udregnes en ABC-klassifikation, hvis ikke der er angivet noget i nogle af felterne.

Udregning af ABC-klassifikation Tilgå Produkter

Når du har sat procentdelene for ABC-klassifikationen op, skal du tilgå Produkter i menubjælken.

Klik på Udregn ABC Klassifikation

Når du har tilgået produkter, vil du kunne se en knap øverst i dialogen; Udregn ABC klassifikation. Når du klikker på den påbegynder PeakWMS automatisk en udregning af, hvilke produkter, der skal klassificeres i hvilke grupper.

Klik på Gem

Når du har klikket på Udregn ABC klassifikation, skal du bekræfte, at du vil lave klassifikation. Det gør du ved at klikke på Gem.

PeakWMS vil nu udregne en ABC-klassifikation over dine produkter.

Udregningen bygger på salg

Når du udregner ABC-klassifikation på dine produkter, tages der udgangspunkt i dine salg af de enkelte produkter. Af den grund, vil din ABC-klassifikation også se forskellig ud, alt efter hvornår du foretager udregningen, fordi udviklingerne i dine nye salg medregnes i ABC klassifikationen.

Når PeakWMS har udregnet din ABC klassifikation, vil du kunne se den i Produkter.

Tilføj kolonnen ABC Klassifikation

I Produkter, kan du få vist en kolonne, der viser, hvilken klassifikation dine enkelte produkter har fået. Hvis ikke du kan se kolonne, skal du tilføje den gennem tabelindstillingerne i tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Klassifikationer kan som sagt skifte fra udregning til udregning, da resultatet baseres på dine salg gennem en periode.

ABC klassifikationen giver dig et indblik i, hvilke produkter på din webshop, der i perioder sælger godt, og hvilke der sælger mindre godt.

Updated on december 20, 2022

Was this article helpful?

Related Articles