ABC-klassifikation

I PeakWMS kan du klassificere dine produkter efter ABC-princippet. Her kan PeakWMS udregne, hvordan dine produkter skal klassificeres baseret på, hvordan salget af produkterne har været gennem en periode.

Med en ABC-klassifikation får du et bedre grundlag for at placere dine varer optimalt på dit lager, så du undgår unødvendige skridt rundt på lageret. Har du klassificeret dine produkter, kan du placere dine A og B produkter tættest på dit pakkeområde, så dine plukkere undgår for mange skridt på lageret.

Tilgå Produkter

For at udregne en ABC Klassifikation skal du tilgå Produkter> Produkter.

Klik på Udregn ABC Klassifikation

Når du har tilgået produkter, vil du kunne se en knap øverst i dialogen; Udregn ABC klassifikation. Når du klikker på den, skal du angive, hvilke procentdele af dine produkter, du ønsker skal have hvilken klassifikation.

Når procentdelene er angivet klikker du på Udregn Klassifikation. Herefter påbegynder PeakWMS en udregning af, hvilke produkter, der skal klassificeres i hvilke grupper.

Udregningen bygger på salg

Når du udregner ABC-klassifikation på dine produkter, tages der udgangspunkt i dine salg af de enkelte produkter. Af den grund, vil din ABC-klassifikation også se forskellig ud, alt efter hvornår du foretager udregningen, fordi udviklingerne i dine nye salg medregnes i ABC klassifikationen.

Når PeakWMS har udregnet din ABC klassifikation, vil du kunne se den i Produkter.

Tilføj kolonnen ABC Klassifikation

I Produkter, kan du få vist en kolonne, der viser, hvilken klassifikation dine enkelte produkter har fået. Hvis ikke du kan se kolonne, skal du tilføje den gennem tabelindstillingerne i tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Klassifikationer kan som sagt skifte fra udregning til udregning, da resultatet baseres på dine salg gennem en periode.

ABC klassifikationen giver dig et indblik i, hvilke produkter på din webshop, der i perioder sælger godt, og hvilke der sælger mindre godt.

Updated on februar 24, 2023

Related Articles