1. Home
  2. Admin
  3. Admin - Genopfyldning
  4. Admin – Genopfyldningsarbejdsstation

Admin – Genopfyldningsarbejdsstation

I Admin > Genopfyldning > Genopfyldningsarbejdsstation finder du en liste over de arbejdsstationer, der er oprettet i PeakWMS på baggrund af genopfyldningsopgaver.

Der oprettes en genopfyldningsarbejdsstation på en bruger, første gang en bruger påbegynder en genopfyldningsopgave i PeakWMS.

I dialogen kan du se, hvilken, hvilken bruger, der er igang med at genopfylde, og du kan se, hvilken status genopfyldningsarbejdsstationen har.

I dialogen kan du også se, hvilken lokation, der senest er været gennemført en genopfyldningsopgave fra.

Rediger genopfyldningsarbejdsstation

I dialogen Genopfyldningsarbejdsstation har du mulighed for at redigere arbejdsstationen.

Du redigerer arbejdsstationen ved at klikke på tre prik menuen og vælge Rediger.

I dialogen kan du bl.a. se og ændre status på en genopfyldningsarbejdsstation. Det gør du i feltet Status.

Vil du nulstille en genopfyldningsarbejdsstation, skal status stå i Ikke aktiv.

I dialogen har du også mulighed for at fjerne en genopfyldningsordre fra en genopfyldningsarbejdsstation. Dette skal du bl.a. huske at gøre, hvis du nulstiller en arbejdsstation.

Du fjerner genopfyldningsordren ved at klikke på krydset.

Flyt genopfyldningsordrer

Du har også mulighed for at flytte genopfyldningsordrer fra en bruger til en anden.

Du flytter genopfyldningsordrerne, der er tildelt til en bruger, ved at klikke på tre prik menuen og vælge Flyt genopfyldningsordrer.

Når du flytter genopfyldningsordrer, skal du angive, hvilken genopfyldningsarbejdsstation, du vil flytte genopfyldningsopgaverne over på.

Du kan enten notere genopfyldningsarbejdsstationens navn i feltet, eller du kan klikke på loopen yderst til højre på linjen. Når du klikker her, får du vist en liste over de genopfyldningsarbejdsstationer, der er oprettet i PeakWMS.

Opbygning af dialogen

Dit behov for, hvilke kolonner og informationer, der vises i en dialog er forskellige fra andres behov. Derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din dialog skal se ud. Du kan tilføje og fjerne kolonner fra visningen ved at klikke på tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Du bestemmer også selv kolonnernes rækkefølge i dialogen.

Updated on januar 16, 2023