Admin – Indkøb

I Admin > Indkøb finder du dialoger, der kan give dig overblik over dine indkøbsordrelinjer og dine indkøbsordrefejl.

Dialogerne kan være med til skabe et overblik over, hvilke hvor mange indkøbsordrelinjer I fortsat mangler at modtage, eller det kan give et indblik i, hvilke varer I oftest bestiller hjem.

Derudover kan det give indblik i, hvilke varer, I har modtaget fra en leverandør, der har fejl og mangler.

Indkøbsordrelinje

I dialogen indkøbsordrelinje, finder du et overblik over alle indkøbsordrelinjer, der er registreret i PeakWMS.

Her har du mulighed for at søge på et bestemt indkøbsordrenummer, og danne dig et overblik over, hvad der er modtaget på ordren i hvilken mængde. Disse oplysninger kan du også finder under Indkøb > Indkøbsordre, men hvis du har en indkøbsordre med mange linjer, kan dialogen Indkøbsordrelinje være lettere at danne et overblik i.

I dialogen har du også mulighed for at søge på et specifikt varenummer, og finde ud af, præcist hvor mange gange produktet er blevet bestilt hjem fra dine leverandører, i hvilke mængder, de er bestilt hjem, og du kan danne dig et overblik over, hvad du har givet for de enkelte varer.

Indkøbsordrefejl

I dialogen Indkøbsordrefejl, har du overblik over alle de fejl, der er registreret i din varemodtagelse. Modtager du et produkt i varemodtagelsen, der viser sig at have en fejl eller være ødelagt, markeres det med status Ødelagt. Herefter vil brugeren, der har modtaget varen, blive bedt om at tage et billede af fejlen.

I dialogen Indkøbsordrefejl, finder du en liste over alle de fejl, der er registreret i din varemodtagelse, med varenummer, mængde, leverandør, indkøbsordrenummer og billede af fejlen.

Dialogen kan give dig et overblik over, hvor mange af de varer I modtager, der har fejl, og hvilke leverandører, der oftest har fejl i deres leverancer.

Updated on januar 13, 2023