Admin – Nulpluk

Under Admin > Udgående > Nulpluk, finder du en liste over alle ikke-håndterede nulpluk, der er foretaget på dine lagre.

Listen kan komme dig til gavn, hvis I oplever, at der foretages mange nulpluk i en periode. Her vil I nemlig kunne se, hvem der har foretaget nulplukket og hvornår nulplukket er foretaget.

I listen er det også muligt for dig at slette et nulpluk. Sletter du et nulpluk, nulstilles lagervaren, og lægges tilbage på lager, på den lokation, som lagervaren var registreret på inden nulpluk. Præcis som gennem Arbejdsdialog > Håndtering af nulpluk.

Bestem selv opbygningen af dialogen

Du bestemmer selv, hvordan din dialog skal vises. Du ændrer i kolonnerne, der vises, ved at klikke på møtrikken øverst til højre i dialogen.

Her kan du tilføje og fjerne kolonner, så dialogens informationer passer til dit formål.

Begrænsning på nulpluk

Oplever I mange nulpluk, kan du sætte en begrænsning på, hvornår der må foretages nulpluk på lageret. Du kan læse mere om nulpluk begrænsning her:

Updated on januar 10, 2023

Related Articles