Admin – Plukkeordre

Gennem Admin > Udgående > Plukkeordre, finder du informationer, der knytter sig til plukkeordrerne på dine ordrer.

Du kan søge efter plukkeordrer i alle stadier, og du kan sortere på, om du ønsker at få vist plukkeordrer i status oprettet, plukket, pakket eller andet.

Du kan sortere på status vha. knapperne øverst i dialogen. Når du klikker på en status, vil PeakWMS lave en søgning, der viser alle tilgængelige plukkeordrer med den pågældende status.

Når du klikker på en linje for en plukkeordre, vil du få mulighed for at hoppe videre til ordren, som plukkeordren linker til, plukkeordrelinjerne på plukkeordren og lastbæreren, der er tildelt.

Plukket af og pakket af

I Plukkeordre-dialogen kan du se hvem der har plukket og pakket hvilke ordrer. Felterne, der skal vises hedder Plukket af og Pakket af. Brugerens email vil blive vist i feltet.

Lastbærer navn

I Plukkeordre-dialogen kan du få vist navnet på den lastbærer, som en ordre er placeret i. I dette felt vil du også kunne se, hvis en ordre er parkeret, og har registreret en PARKED-label.

PARKED-label vil være vist i lastbærer-feltet i dialogen, da plukkeordren efter parkering, er registreret på label i stedet for i en lastbærer.

Pakkenummer og tracking nummer

I PeakWMS fjernes den label, der hentes til en ordre, efter 14 dage. Pakkenummer, tracking nummer og andre forsendelsesrelaterede koder, fjernes dog ikke. Disse ligger på plukkeordren, og vil til enhver tid kunne findes, bl.a. gennem dialogen Plukkeordrer.

Opbygning af dialogen

Dit behov for, hvilke kolonner og informationer, der vises i en dialog er forskellige fra andres behov. Derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din dialog skal se ud. Du kan tilføje og fjerne kolonner fra visningen ved at klikke på tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Du bestemmer også selv kolonnernes rækkefølge i dialogen.

Updated on januar 12, 2023

Related Articles