1. Home
  2. Admin
  3. Admin - Udgående
  4. Admin – Speditørprodukt

Admin – Speditørprodukt

Under Admin > Udgående > Speditørprodukt, finder du en liste over alle dine speditørprodukter.

Speditørprodukt er en betegnelse for de forsendelsesmetoder dine speditører udbyder. De speditørprodukter du har oprettet i PeakWMS, skal stemme overens med de forsendelsesmetoder dine kunder kan vælge, når de lægger en ordre på din webshop.

I dialogen Speditørprodukt, har du et overblik over alle dine speditørprodukter samlet. Du kan søge frit mellem speditørprodukterne, og er ikke låst af, at nogle af speditørprodukterne har forskellige speditører, ligesom du er i f.eks. speditøropsætningen i indstillinger.

Under de enkelte speditørprodukter, har du mulighed for at klikke på linjen, og få vist de relationer, der er fra speditørproduktet til andre dialoger i PeakWMS. Her finder du f.eks. et link til Ordrer. Klikker du på denne, vil du få vist en liste over alle ordrer, der skal sendes, eller er blevet sendt med det pågældende speditørprodukt.

Redigér speditørprodukter

I dialogen Speditørprodukter har du mulighed for at redigere dine speditørprodukter.

De fleste redigeringsmuligheder finder du også under Indstillinger > Speditøropsætning, men der er et par redigeringsmuligheder, der kun findes under Admin > Udgående > Speditørprodukter.

Du redigerer et speditørprodukt ved at klikke på tre prik menuen og vælge Rediger.

Angiv pris

Et af de felter, som du har mulighed for at redigere gennem Speditørprodukter er Pris. Her kan du angive den pris forsendelsesmetoden koster for dine kunder, når de booker den på din webshop.

Ved at notere priser på dine speditørprodukter, kan du lettere overskue, hvilken forsendelsesmetode, der bedst kan betale sig for dig, hvis du er nødt til at ændre forsendelsesmetoden på en ordre. F.eks. hvis pakken viser sig at være for stor til den forsendelsesmetode, der er blevet valgt.

Prisen vises også i pop up’en, når du ændrer speditørprodukt.

Markér som bulk retur

Hos nogle speditører, kan der være flere måder at håndtere returforsendelser på, hvis der er tale om returforsendelser fra udlandet. Hos nogle speditører sendes returordrer retur som samlet forsendelse på palle. Er det tilfældet for en af dine speditører, har du mulighed for at markere speditørproduktet som Bulk retur, ved at redigere det gennem Admin > Udgående > Speditørprodukt.

Opbygning af dialogen

Dit behov for, hvilke kolonner og informationer, der vises i en dialog er forskellige fra andres behov. Derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din dialog skal se ud. Du kan tilføje og fjerne kolonner fra visningen ved at klikke på tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Du bestemmer også selv kolonnernes rækkefølge i dialogen.

Updated on januar 16, 2023

Related Articles