1. Home
  2. Admin
  3. Admin - Lager
  4. Lokationstyper
  5. Ændring af plukkelokationer på enkelte rum i reol

Ændring af plukkelokationer på enkelte rum i reol

I PeakWMS har du mulighed for at ændre hele eller dele af dine lokationer fra at være plukkelokationer til ikke at være plukkelokationer. Kort forklaret betyder det at du kan registrere enkelte hylder på dine reoler eller hele reoler til ikke at indgå i din plukkeslange.

Når du registrerer en hylde eller en enkelt lokation på en reol til ikke længere at være en plukkelokation, vil det ikke længere være muligt at plukke de varer, der ligger på den pågældende plads. Resten af reolen vil stadig være en plukkelokation, og vil indgå i din plukkeslange som hidtil.

Step 1: Tilgå Admin –> Lager –> Lokationer

Du starter med at tilgå admin-dialogen Lager –> Lokation

Step 2: Søg lokationen frem, der skal ændres

Når du har tilgået dialogen, skal du søge den reol frem, som du vil redigere.

Når du søger på reolen, skal du være opmærksom på, at søgningen skal starte ud med områdenavnet;

altså, har du et område, der hedder Pluklager, hedder lokationerne f.eks. PlukLager-!60-1-X00000Y00000

Har du et område, der hedder Hal1, hedder lokationerne f.eks. Hal1-H1-04-01-X00000Y00000

OBS! Vi anbefaler, at disse ændringer foretages ved en PC, da mængden af informationer er for omfattende, til at alt vil kunne ses på en tablet eller en device.
Hav derfor PeakWMS åben i to faner: én fane med Admin-dialogen og én fane med beholdning, hvor du har en visuel lageroversigt.

Når du befinder dig i beholdning, kan du se hele navnet på lokationen, når du holder musen på lokationen. På den måde kan du bedre visualisere reolerne, og holde øje med, om det er det rigtige rum i reolen du ændrer.

Søgning i admin-dialog

Når du søger lokationerne frem i Admin-dialogen, behøver du ikke at søge på hele lokationnavnet. Har du flere lokationer på samme reol, der skal ændres, kan du nøjes med at søge på det første stykke:

PlukLager-!60-1

Hal1-H1-04-01

Søger du på det, vil PeakWMS finde alle lokationer frem, hvor det indtastede indgår i navnet.

Step 3: Klik på tre-prik-menuen –> Rediger

Du kan foretage ændringer på to måder; én ad gangen eller som bulk-action. Har du flere lokationer i samme reol, der skal ændres, kan du med fordel bruge bulk-action.

Enkelt lokation ændres

Find lokationen, klik på tre-prik-menuen og vælg rediger.

Du vil nu se en dialog med oplysninger om lokationen.

Bulk-redigering

Vil du foretage en bulk-ændring, starter du med at markere de lokationer du vil ændre, og klikker derefter på den øverste tre-prik-menu.

Når du vil bulk-redigere, skal du vælge, hvilken komponent du vil redigere. Her vælger du Plukkelokation, scroller til bunden af siden, og klikker videre.

Step 4: Toggle plukkelokation

Når du er kommet ind i redigeringsvinduet, skal du toggle feltet Plukkelokation.

Når feltet er orange, kan der plukkes fra lokationen.

Når feltet er gråt, kan der IKKE plukkes fra lokationen, og lokationen betragtes i stedet som genopfyldning.

Step 5: Gem ændringer

Updated on marts 8, 2023

Related Articles