Ændring af reolinddeling

Ikke alle reoler på dit lager er ens. Rammen for reolerne kan nemt være ens, men det er sjældent, at rumdelingen i reolen er nøjagtig den samme i alle dine reoler.

Derfor kan du gennem PeakWMS, inddele hylderne i reolerne i rum, der passer til størrelsen på dine varer. Inddelingen af dine hylder kører helt digitalt, og du behøver derfor ikke at have stregkoder på alle dine lokationer. Med denne metode sikrer du dig mod spildplads, da du altid kan ændre i inddelingen af dine reoler, når du modtager nye varer.

Ved at inddele hylderne direkte i PeakWMS, kan du nemt og hurtigt lave om i layoutet på dine reoler, i tilfælde af, at du får mindre eller større produkter hjem, der ikke kræver samme plads. På den måde er PeakWMS fuldt justerbart, så du kan inddele dine reoler efter de varer du har på lager nu og her.

Step 1: Tilgå Beholdning

For at kunne redigere dine reoler skal du tilgå Beholdning i arbejdsdialogen.

Step 2: Vælg Opret eller justér mængde

Når du har tilgået Beholdning, skal du vælge Opret eller justér beholdning.

Step 3: Find reolen du vil ændre

Når du har tilgået dialogen, vil du få vist et overblik over områderne på dit lager. Med lageroverblikket kan du klikke dig vej ind til den reol du ønsker at redigere.

Du kan også søge reolen frem via søgefeltet.

Step 3: Klik på tandhjulet

Når du har valgt den reol, som du ønsker at redigere, vil du få vist en animation af reolen, samt en liste over de produkter, der ligger indplaceret på de forskellige lokationer i reolen.

For at ændre i reolens inddeling skal du klikke på tandhjulet. Tandhjulet finder du til højre for reolnavnet, under varelisten.

Step 4: Vælg redigeringsmetode

Når du klikker på tandhjulet, får du vist en menu med de redigeringsmuligheder, der er for reolinddelingen.

Dele

Denne redigeringsmulighed giver dig mulighed for at inddele reolens hylder i flere rum, end du hidtil har haft.

For at dele en hylde, skal du klikke på den hylde, du ønsker at dele. Herefter skal du justere på antallet af opdelinger du ønsker at oprette, nederst i dialogen. Her justerer du antal vha. plus og minus-knapperne.

Når du har justeret det ønskede antal opdelinger i reolen, klikker du på opdel valgt lokation nederst. Herfra vil du blive bedt om at bekræfte, at du ønsker at opdele den valgte lokation.

Når du har bekræftet, vil den valgte hylde være inddelt i de rum, som du har indtastet.

OBS!

Har du haft beholdning liggende på lokationen, der nu bliver opdelt, vil denne beholdning blive rykket til venstre ved opdelingen.

Har du f.eks. delt en lokation i to, vil beholdningen, der lå på lokationen nu være placeret i rummet til venstre, af de to.

Fordel Jævnt

Fordel jævnt er en funktion, der kommer dig til gode, hvis du har en reol, hvor du ønsker at lave nogle af hylderummene lige store. Det kan for eksempel være, at du tidligere har haft en hylde med to varer på, men fremover ønsker at have tre. her skal du først gennemgå Dele-funktionen.

Når du har gjort det, skal du tilgå Fordel jævnt.

For at gøre rummene i reolen lige store, klikker du på et af rummene. Dette rum vil nu blive grønt, mens rummet/rummene ved siden af bliver lysegrønne.

Herfra klikker du på alle de rum, som du ønsker skal være samme størrelse.

Det er vigtigt, at rummene der skal ændres til samme størrelse ligger ved siden af hinanden. Det er ikke muligt at fordele jævnt, hvis der f.eks. er et rum imellem, der ikke skal fordeles.

Når du har valgt alle de rum, som du ønsker at fordele, klikker du på Lav Samme Størrelse i bunden af dialogen.

Alle markerede rum vil nu have samme størrelse.

Saml

Vil du samle rum i en reol skal du tilgå menupunktet Saml.

Her klikker du på de lokationer du ønsker at samle.

Lokationen du starter med at klikke på vil være markeret med mørk grøn, mens lokationen/lokationerne ved siden af markeres med en lysere grøn. Herefter klikker du på lokationen, som du ønsker at samle første lokation med.

Du kan kun samle to lokationer ad gangen, og det er et krav, at de to lokationer er placeret ved siden af hinanden.

Når du har valgt de rum, som du ønsker at samle, klikker du på Flet Valgte Lokationer i bunden af dialogen. Lokationerne vil nu være samlet.

Ændre størrelse

Du kan også justere i størrelsen på en enkelt af dine lokationer, hvis du har behov for det. Her tilgår du den redigeringsmulighed, der hedder Ændre Størrelse.

Her klikker du på den lokationer du ønsker at ændre størrelse på, justerer tallet i bunden af dialogen, og trykker enten Enter eller klikker på det lille flueben.

Når du har gjort dette træder størrelsesændringen igennem.

Dette værktøj er anvendeligt, hvis du f.eks. har en reol, hvor en hylde er opdelt i to lige store lokationer, men du har behov for, at den ene lokation er en smule større.

Flyt

I redigeringsværktøjerne for dine reoler finder du også et værktøj, hvor du kan flytte din beholdning.

Her vælger du blot den hyldeplads, som du ønsker at flytte beholdning fra, og klikker på Flyt beholdning i bunden af dialogen.

Når du har klikket her, vil du få vist en animation af den reol, som varen allerede ligger på. Her kan du frit flytte varen til andre lokationer på reolen. Ønsker du i stedet at varen skal ligge på en anden reol, klikker du på den lille pil til venstre for reolanimationen, ved siden af teksten Flyt lagervare til.

Updated on marts 21, 2022

Was this article helpful?

Related Articles