Ændring af sekvens på lokation

Dit lager kan nemt ændre sig. Du kan få nye reoler, lave om i opbygningen af dine gange osv. Derfor skal det også være muligt for dig at redigere sekvensen på dine reoler.

Sekvensen på dine reoler er grundlaget for udregningen af en plukkerute i PeakWMS. Sekvensen er en række tal, der forklarer, hvornår i en plukkerute du ønsker, at en reol skal plukkes fra.

Lageropsætning

For at ændre sekvens på en reol, skal du tilgå Indstillinger > Lageropsætning. Her vælger du det lager, som du ønsker at ændre sekvens i.

Når du har tilgået lageret, vælger du det område, som du vil ændre sekvens i. For at vælge et område, klikker du på menuen øverst til venstre i området og vælger Redigér områdeindhold.

Når du er kommet ind i det ønskede område, vil du kunne se alle de reoler og lokationer, der er oprettet i det område. Øverst i dialogen finder du en række knapper. Knappen Sekvens, giver dig mulighed for at se sekvensen for alle reoler og lokationer oprettet i området.

Når du først kommer ind i området, vil du kunne se alle reoler og deres navne.

Når du klikker på Sekvens, vil du fortsat få vist lokationerne, men i stedet for lokationsnavnet vil du få vist lokationernes sekvens.

Du vil blive bedt om at plukke fra reolen med laveste sekvens først. Det vil sige, set i forhold til billedet ovenfor, vil du først blive bedt om at plukke fra reol AR002, da denne har sekvens 2, der er den laveste sekvens af lokationerne på billedet.

Sekvens på lokationen

For at ændre sekvensen på en lokation, skal du højreklikke på lokationen og vælge Indstillinger.

Her vil du få mulighed for at indtaste sekvensen for lokationen.

OBS! Vi anbefaler, at du sætter sekvensen med mellemrum, f.eks. 10, 20, 30, 40 osv. På den måde undgår du at skulle ændre sekvensen på for mange lokationer, hvis der tilføjes en ny lokation midt på ruten.

Sekvens på område

Du kan også ændre sekvensen på dine områder. Her klikker du på Områdeindstillinger, i stedet for at Redigér områdeindhold.

Updated on juni 14, 2023

Related Articles