1. Home
 2. Admin
 3. Admin - Lager
 4. Ændring af type på lokation

Ændring af type på lokation

I PeakWMS kan dine lokationer have forskellige status. Alt efter, hvad lokationerne skal bruges til, skal du være opmærksom på, om de har den rigtige status. Hvis du f.eks. har en lokation, der bruges til pluk, så skal den være markeret som Pluk og ikke som Genopfyldning, og omvendt, hvis du har en lokation, der udelukkende er en buffer med ekstra varer, så skal denne markeres som genopfyldning.

Dit lager er dynamisk, og det er derfor også nødvendigt, at du kan styre dine lokationer så effektivt som muligt, så du undgår at skulle flytte unødvendigt rundt på dine varer. Du kan derfor altid ændre status på dine lokationer.

For at ændre status på en lokation skal du tilgå Admin > Lager > Lokation

Her får du en liste over alle de lokationer, som du har på lageret. Når du søger efter en lokation i denne dialog, skal du være opmærksom på, at du skal være meget specifik i din søgning.

Lokationsnavnets opbygning

Lokationerne i listen indeholder et præfix, der dækker over lagernavnet, og derefter lokationens reelle navn.Har du mange inddelinger i f.eks. en reol, vil der efter reolnavnet også være et koordinat. Koordinatet indikerer, hvorhenne på reolen lokationen er placeret.

Hvis du foretager en søgning, skal du altså starte med lagernavnet efterfulgt af reolnavnet. Når du har indtastet dette og søger, så finder PeakWMS alle lokationer, der matcher det indtastede.

Tip:

Alle lokationsnavne fungerer som links. Når du klikker på det, får du vist en animation af reolen, hvor lokationslinket du har klikket på lyser grønt.

Hvordan redigerer jeg en lokationstype?

Når du befinder dig i Lokationsdialogen, og har søgt lokationen som du vil redigere frem, så skal du klikke på tre-prik-menuen ud for lokationsnavnet. Her vælger du Rediger.

Når du har klikket på rediger, åbner PeakWMS en dialog, hvor du kan redigere oplysningerne for lokationen. I nummer to felt i listen, kan du vælge, hvilken type du ønsker at lokationen skal have.

Her vælger du den type, som du finder mest passende til lokationen.

Kort forklaring af lokationstyperne

Som sagt er der forskellige lokationstyper i PeakWMS, og alt efter hvad lokationen skal bruges til, så er der forskel på, hvilken lokationstype, der skal bruges. Herunder finder du en kort forklaring på de forskellige lokationstyper, så du lettere kan vurdere, hvilken type lokation, der virker til hvad.

I PeakWMS findes der 7 forskellige lokationstyper. 3 af lokationstyperne bruges til systemmæssige ting i PeakWMS, og har derfor ikke den store betydning for dit valg af lokationstype.

De fire øvrige lokationstyper, kan du dog have gavn af:

 • Pluk
 • Genopfyldning
 • Karantæne
 • Ikke administreret lagerplads

Du finder en kort gennemgang af alle lokationstyper nedenfor.

Pluk

Lokationstypen pluk er som navnet indikerer, den lokationstype, der skal sættes på dine lokationer, når du skal plukke fra dem.

Når du opretter en reolskabelon eller en plukkelokation i Indstillinger > Lageropsætning, så bliver lokationer tildelt denne lokationstype automatisk.

Lokationstypen tillader dig at foretage pluk fra de enkelte lokationer, og lokationerne vil indgå i plukkeslangen, baseret på sekvensen på reolerne/lokationerne.

Karantæne

Hvis du opretter en lokation med typen Karantæne, så vil du ikke blive bedt om at plukke eller genopfylde fra lokationen. Lagervarerne der ligger på lokationen vil være låst, så de ikke kan plukkes eller bruges til genopfyldning.

På lokationer af denne type, kan du f.eks. placere lagervarer, der varemodtages i status QA, altså et stadie, der skal kvalitetssikres inden det lægges tilgængeligt til salg.

Genopfyldning

Lokationstypen her bruges til bufferlokationer, hvor der kun skal foretages genopfyldning fra. Altså som en buffer til dine plukkelokationer, hvor ekstra lagervarer kan være placeret, når der ikke er plads på deres almindelige plukkeplacering.

Du kan også bruge lokationstypen genopfyldning, hvis du mere end et lager, f.eks. en butik og et regulært lager, hvor der kun skal foretages pluk til webshopordrer på lageret.

PeakWMS er udviklet således, at man kan splitte ordrer mellem flere lagre, og altså også mellem et butiksområde og en lagerområde. Dog kan det være, at du ikke har lyst til at foretage pluk i dit butiksområde, og derfor skal du have en mulighed for at låse for varerne, der er placeret på lokation i butiksområdet. Det kan du gøre, ved at sætte lokation til typen genopfyldning.

Lagervarer placeret på en genopfyldningslokation bliver medregnet i lagerantallet, der sendes til shoppen.

Brug af POS i butiksområde

Når dit butiksområde og dit lagerområde ligger i to forskellige lagre, så kan du markere lokation i butiksområdet som genopfyldning, for at undgå at blive bedt om at foretage pluk fra lokation. Grunden til, at du kan det er, at PeakWMS ikke er lavet til at genopfylde på tværs af lagre.

Bruger du en POS i dit butiksområde, er det nødvendigt, at du sætter lokation i området som genopfyldning, hvis ikke du ønsker at plukke herfra. Det skyldes, at PeakWMS kun kan trække lagerbeholdning ved POS-salg, hvis der er tale om et butiksområde med lokationer af typen pluk eller genopfyldning.

Har du en POS justerer PeakWMS automatisk lagertallene, når der foretages et salg. Har du ikke en POS i dit butiksområde, kan du trække varer ud af lageret vha. arbejdsdialogen Tag Fra Lager.

Forsendelse

I PeakWMS kan du oprette forsendelseslokationer. Disse forsendelseslokationer linker du til dine forskellige speditørprodukter, og dine pakkere vil blive bedt om at placere en færdigpakket ordre på lokationen, der stemmer med speditørproduktet på ordren.

Når der oprettes en forsendelseslokation i PeakWMS, vil denne automatisk blive tildelt typen Forsendelse.

System

Når du begynder at bruge PeakWMS og har oprettet dit lager i systemet, så vil der automatisk blive oprettet en række lokationer, der er nødvendige for at nogle processer i PeakWMS fungerer optimalt.

Der er tale om følgende lokationer:

 • RECEIVING
 • CONSOLIDATION_STANDALONE
 • PARKED
 • SHIPPING
 • LOST_AND_FOUND

Det er ikke nogle lokationer, der er synlige for dig som bruger af PeakWMS, men de er nødvendige for nogle af de processer, der er i PeakWMS. Lokationerne er udelukkende system-lokationer, der bruges enten som ventestadie eller endeligt stadie.

Ikke-administreret lagerplads

Du kan have lagervarer liggende på dit lager, som du ikke ønsker skal indgå i lagerbeholdningen, ikke skal kunne plukkes, og heller ikke skal figurere som en del af mængden til salg, der sendes fra PeakWMS til din webshop. Det kan f.eks. være varer, der bruges til billeder eller andet.

Det kan også være, at du har en lokation, hvor du samler defekte eller beskadigede varer. Lokationerne hvor disse varer ligger på, kan du markere med typen Ikke administreret lagerplads. Så vil du hverken blive bedt om at plukke eller genopfylde fra lokationen, og varerne vil heller ikke blive medregnet i det samlede antal varer på lager.

Der foretages ingen lagerjusteringer på lokationer med denne type.

Arbejdsstation

Lokationstypen Arbejdsstation tildeles til alle de redskaber i PeakWMS, som du bruger som arbejdsstation. Det vil sige dine plukkevogne, trucks, pakkeborde osv.

Når du opretter en plukkevogn, et pakkebord eller andet, der af PeakWMS betragtes som en arbejdsstation, så vil disse automatisk blive tildelt lokationstypen Arbejdsstation.

Updated on juni 12, 2023

Related Articles