Ændring af status på ordre

OBS! Hvis du benytter denne mulighed, skal du være opmærksom på, at Peak Warehousing forbeholder sig retten til at fakturere support-tid, hvis ikke ændringen du har foretaget er gået som forventet, og du efterfølgende kontakter supporten, for at få hjælp til ordren.

Dette er IKKE en løsning vi anbefaler at bruge. Vi anbefaler altid, at du bruger funktionerne i PeakWMS som de er tiltænkt. Du bør derfor ALTID tjekke efter, om ordren du mener ikke har korrekt status er blevet pakket gennem pakkeprocessen i PeakWMS. Er der fortsat registreret en lastbærer på ordren, kan du forsøge at scanne denne i Pak, for at se, om ordren kan pakkes.

Hvorfor har min ordre ikke ændret status?

Du kan komme ud for, at en ordre ender med en forkert status. Det sker sjældent, og det bunder ofte i en forglemmelse i f.eks. Pak, men det kan ske, at en ordre ikke ændrer status fra f.eks. Plukket til Pakket, og at det er nødvendigt at ændre ordrestatus manuelt, for ikke at ordren skal spøge i dashboardkomponenterne.

Herunder finder du en række årsager til, hvorfor en ordre ikke har skiftet status.

Manglende bekræftelse af shippinglabel i Pak

Hvis ikke en ordre har ændret status fra plukket til pakket, kan bl.a. skyldes, at shippinglabel, ved en fejl, ikke er blevet bekræftet til siden i pakkeprocessen. Er det tilfældet, kan ordren hænge i status plukket, ligesom plukkeordren og lagervarerne ikke vil blive fjernet fra den lastbærer, som ordren har været tildelt.

Hvis du har en ordre, der står i status Plukket, selvom ordren er pakket og afsendt, er det vigtigt, at du tjekker efter i din webshop, om betalingen for ordren er hævet. PeakWMS sender nemlig først besked til shoppen, om at ordren er pakket, og at betaling kan hæves, når shipping label er blevet bekræftet.

Ordre delvist plukket

Er der foretaget nulpluk på en ordre, vil ordren fortsætte med at stå i den status, som den plukkeordrelinje med laveste status har.

Single line ordre

Er der tale om en single line ordre, hvor der kun er bestilt et enkelt produkt, så vil ordren automatisk gå på hold, hvis produktet nulplukkes. Ordren vil automatisk frigives igen, når produktet igen registreres på lageret.

Multiline ordre

Da det ikke er muligt at sætte en hel ordre i status Delvist plukket, vil ordrer med flere ordrelinjer fortsat være i status Frigivet, indtil der er foretaget en opdatering på ordren. Opdateringen kan enten indebære at lægge varen på lager, hvis den findes, eller ved at sætte ordren manuelt på hold.

Sæt ordren manuelt på hold og frigiv igen. Ordren vil da gå på hold pga. ikke nok lagervarer, frigives til pluk på andet lager, hvis muligt eller splittes til frigivelse, når varen igen er på lager.

Manuel ændring af en plukkeordrelinje eller ordrelinje

Du skal være opmærksom på, at en af årsagerne til en ordre ikke ændrer status korrekt også kan være, at der manuelt er ændret status på en plukkeordre eller udgående ordre. Hvis det er tilfældet, så har du selv bremset for de opdateringer som PeakWMS laver i f.eks. pluk og pak.

Af den grund, anbefaler vi IKKE, at du roder med status på plukkeordrelinjer, plukkeordrer, ordrelinjer eller ordre, medmindre det er strengt nødvendigt. Forsøg altid at gennemgå PeakWMS almindelige processer først.

Hvordan skifter jeg status på en ordre?

Støder du på en af disse situationer, hvor en ordre ikke automatisk har skiftet status, kan det være nødvendigt, at du manuelt ændrer status på ordren. Inden du gør det, er det dog nødvendigt, at du finder ud af, hvor problemet er, inden du foretager dig andet.

For at ændre status på en ordre, er det vigtigt, at du først undersøger, hvor fejlen er sket. Her skal du undersøge, hvilken status plukkeordrelinjer, plukkeordre og ordrelinjer er i, inden du foretager nogle opdateringer på ordren. Oftest skyldes fejlen nemlig, at der mangler en opdatering på plukkeordrelinjen eller plukkeordren.

Grunden til det er, at plukkeordrelinjerne bestemmer status på de øvrige dele af ordren. Plukkeordrelinjerne skal altså have den korrekte status, for at resten af ordren opdateres.

Flere plukkeordrer på en ordre

Når du har tilgået ordren, vil du under boksen med ordrelinjer, finde en boks mærket Plukkeordre #1. Har du mere end en plukkeordre, vil øvrige plukkeordrer være tilføjet for sig under den første.

Hver enkelt plukkeordren har sin egen status. Det vil sige, at du sagtens kan have en ordre med mere end én plukkeordre, hvor én plukkeordre er i status Plukket, mens den anden er i status Oprettet. Er det tilfældet, vil den udgående ordre have status Frigivet, da ikke hele ordren er blevet plukket endnu.

Ændring af plukkeordrelinjer

Hvis du har en ordre, der ikke har skiftet status, er det første du skal tjekke, om plukkeordrelinjerne hver især har den rigtige status.

For at ændre status på en plukkeordrelinje, skal du først og fremmest tilgå ordren du oplever problemer med. Det gør du ved at søge ordrenummeret frem i Ordrer.

For at redigere en plukkeordrelinje, skal du klikke på feltet Plukkeordrelinjer på plukkeordren i PeakWMS. Når du klikker her, vil PeakWMS vise listen over plukkeordrelinjer på den pågældende plukkeordre.

Herefter klikker du på tre-prik-menuen ud for det produkt du vil ændre status på.

Undgå bulk actions på plukkeordrelinje

Har du mere end én plukkeordrelinje, der skal opdateres, anbefaler vi, at du tager en enkelt plukkeordrelinje ad gangen. Særligt, hvis opdateringen indebærer en opdatering af Pakket mængde, da mængderne for hver enkelt plukkeordrelinje kan være forskellige.

Derudover kan der være noget i PeakWMS’ logik, der bremser for, at opdateringen af flere plukkeordrelinjer på en gang, opdaterer hele plukkeordrens status.

Når alle plukkeordrelinjer er pakket, ændres status på plukkeordren, de udgående ordrelinjer og den udgående ordre automatisk.

Ændring af status på plukkeordre

Kan du ikke finde problemet i plukkeordrelinjerne, skal du kigge på kigge på plukkeordrens status. Denne skal matche den status, som plukkeordrelinjerne er i. Det vil altså sige, at er en af plukkeordrelinjerne i status plukket, mens de resterende er pakket, så vil plukkeordren fortsat have status Plukket, da plukkeordrens status følger linjen med laveste status.

Det er altså først, når sidste plukkeordrelinje har skiftet status, at Plukkeordren følger efter.

For at ændre status på en plukkeordre, skal du klikke på den orange knap med pen-ikonet, øverst til højre i Plukkeordre-boksen.

Når du har tilgået redigeringsdialogen, kan du ændre status på plukkeordren i feltet Status.

Ændring af status på udgående ordre

Vejen til ændring af status på en udgående ordre er en smule mere kringlet end på plukkeordren. Det er fortsat ikke en ændring vi anbefaler, at du foretager, medmindre det er fuldkomment nødvendigt, og der ikke er andre løsninger.

For at ændre status på en udgående ordre, skal du tilgå den udgående ordre. Det gør du ved at klikke på den lille trekant ved siden af ordrenummeret i Ordreoverblikket.

Når du klikker på denne, dannes en drop down, hvor du finder links til de forskellige relationer, der ligger på ordren.

Her vælger du det link, der hedder Udgående ordre. Det ligger tredje nederst i listen.

Når du har klikket på linket til den udgående ordre, vises en dialog med en søgning på ordren du netop har været på. Herefter klikker du på tre prik-menuen ud for ordren og vælger rediger.

Herefter gør du ligesom med plukkeordren, og ændrer status i feltet Status.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles