Afsenderadresse og Returadresse

I PeakWMS kan du opsætte to forskellige adresser. Adresserne har betydning for, hvad der kommer til at stå på de label, der sendes ud til dine kunder, og de returlabels som dine kunder kan hente gennem returportalen.

Hvad bruges adresserne til?

Afsenderadressen står på de labels, der sættes på pakkerne til kunderne.

Returadressen står som modtager på de returlabels I sender med til kunderne, og på de returlabels jeres kunder henter gennem Returportalen.

Hvor opsættes adresserne?

For at opsætte adresserne; Afsenderadresse og Returadresse, skal du tilgå Indstillinger > Konfiguration > Stamdata.

Her finder du nederst i dialogen to bokse, hvor det er muligt at indtaste henholdsvis Afsender- og Returadresse.

Har du allerede indtastet adresserne, kan de rettes, hvor der sker ændringer i jeres lagerlokation, eller hvis I vil have leveret returpakker til en anden adresse.

Er der ikke indtastet noget i nogen af adresserne, vil der være en + yderst til højre i begge bokse, hvor det er muligt at tilføje adressefelterne.

Updated on marts 8, 2023

Related Articles