1. Home
  2. Værktøjer
  3. Ankomstregistrering

Ankomstregistrering

Vælg lager

Når du tilgår arbejdsdialogen Ankomstregistrering, skal du starte med at vælge, hvilket lager du arbejder i.

Vælg vareejer

Herefter vælger du den vareejer, som du ønsker at ankomstregistrere for.

PeakWMS vil vise en fuld liste over alle de vareejere, der er oprettet i PeakWMS. HUSK at det er nødvendigt, at du har oprettet vareejere, for at PeakWMS kan generere en liste. Du kan læse om, hvordan du opretter en vareejer her:

Du vælger en vareejer ved at klikke på navnet for den vareejer du ønsker at ankomstregistrere for.

Indtast indkøbsordre

I ankomstregistreringen skal du bruge dine indkøbsordrer.

Du kan vælge at ankomstregistrere på en allerede eksisterende indkøbsordre, du kan oprette en ny indkøbsordre, hvor du selv vælger ordrenummeret, eller du kan bede PeakWMS om at autogenerere et ordrenummer til en ny indkøbsordre.

Eksisterende ordre

Vil du ankomstregistrere på en eksisterende indkøbsordre, kan du enten taste ordrenummeret i feltet, eller klikke på forstørrelsesglasset yderst til højre på linjen.

Indtaster du ordrenummeret i feltet, vil PeakWMS finde alle åbne ordrer frem, der stemmer med det indtastede, for den valgte vareejer.

Klikker du på forstørrelsesglasset, finder PeakWMS alle åbne ordrer frem, der er oprettet for den valgte vareejer.

Når du har valgt en indkøbsordre, klikker du på modtag i bunden af dialogen for at fortsætte.

Ny ordre, selvvalgt ordrenummer

Vil du oprette en ny indkøbsordre, hvor du selv vælger ordrenummer, skal du indtaste det ordrenummer du ønsker i tekstfeltet. Når du har indtastet et ordrenummer i feltet, klikker du på Modtag nederst i dialogen.

Autogenerer ordrenummer

Vil du have PeakWMS til at autogenerere et ordrenummer, klikker du på Modtag i bunden af skærmen. Herefter vil PeakWMS bede dig bekræfte, at der skal oprettes en indkøbsordre.

Tilføj linje til indkøbsordre

Når du har valgt eller oprettet et ordrenummer, klikker du på Modtag. Herefter skal du tilføje linjer til din indkøbsordre.

Når du tilføjer linjer til en indkøbsordre, starter du altid ud med at vælge, hvilken lastbærertype varerne skal registreres på.

Der tilføjes en vare pr. lastbærer. Det vil sige, modtager du 4 stk. af samme produkt, skal hver vare scannes på en lastbærer.

Når du tilføjer en linje, oprettes der et produkt i Produkter > Produkter, hvor de varer du modtager tilføjes til.

Hver lastbærer, der tilføjes til en linje, registreres i PeakWMS som en lagervare. Registrerer du derfor 4 lastbærer på en linje, vil PeakWMS oprette følgende:

1 produkt

4 lagervarer på produktet

Lastbærertype

Når du tilføjer en linje til din ordre, skal du angive en lastbærertype. Du kan vælge mellem de lastbærertyper, der allerede er oprettet i PeakWMS. Skal du bruge en anden lastbærertype, skal denne oprettes i PeakWMS gennem Indstillinger > Lastbæreropsætning.

Lastbærertyperne du kan vælge imellem vises i en dropdown, når du klikker på linjen.

Mål og vægt for lastbærer

Længde og bredde udfyldes automatisk, hvis der er registreret mål på lastbærertypen.

Højde på lastbæreren skal du selv indtaste, da denne kan variere fra produkt til produkt. Højden er et krav, for at oprette en linje. Højden indtastes i cm. Udover højde, kan du også indtaste vægt (kg.). Indtastning af vægt er valgfrit.

Kommentar = produktbeskrivelse

Du har mulighed for at tilføje en kommentar. Kommentaren vises i feltet produktbeskrivelsen på produktet, og fungerer altså som produktnavn.

Billede

Derudover skal du tilføje et billede af det du har modtaget. Billedet tilføjes som produktbillede. Billedet er påkrævet for at oprette linjen.

Klik på Scan

Når du har tilføjet et billede, kan du klikke på Scan i bunden af skærmen. Her oprettes produktet i PeakWMS.

Scan lastbærere

Når alle oplysninger er tilføjet til produktet, kan du scanne lastbærere. For hver lastbærer du scanner, tilføjes en lagervare til produktet du oprettede i sidste step.

For hver scannede lastbærer oprettes 1 lagervare. Lagervaren registreres med den EAN, der er på lastbæreren.

Når du er færdig med at scanne lastbærere på produktet, kan du klikke på Ny linje, hvis du har flere produkter, der skal ankomstregistreres.

Er du færdig med din ankomstregistrering for nu, klikker du på Afslut.

Fortsæt din ankomstregistrering senere

Du kan til enhver tid fortsætte din ankomstregistrering. Her indtaster du bare indkøbsordrenummeret, for at fortsætte på et senere tiddspunkt.

Updated on februar 15, 2023

Related Articles