1. Home
 2. Arbejdsdialog
 3. Kort gennemgang – Arbejdsdialog

Kort gennemgang – Arbejdsdialog

Her får du et indblik i, hvad de forskellige værktøjer i arbejdsdialogen kan bruges til.

Arbejdsdialogen er dit værktøjsbælte. Her finder du alle værktøjer, som du skal bruge i dine forskellige lagerprocesser.

Arbejdsdialogen indeholder en række forskellige processer. Det er ikke alle værktøjer, som du vil komme til at stifte bekendtskab med, da nogle er udviklet som specialprocesser; dette gælder Gaveindpakning og Kortskrivning.

I arbejdsdialogen finder du altså værktøjer, der bl.a. kan hjælpe dig med varemodtagelse, indlagring på lageret, pluk og pak, retur, genopfyldning og lagerstatus.

Nedenfor finder du en kort gennemgang af de mest anvendte værktøjer og deres formål.

Næsten alle værktøjer i arbejdsdialogen har en tilsvarende “administrativ” dialog.

 • Pluk og Pak, Hurtig Pak, Retur/Tilbagebetaling > Ordrer
 • Beholdning, Tag fra lager, Sæt EAN, Lagerstatus > Produkter, Sampak
 • Varemodtagelse og Indlagring > Indkøb
 • Genopfyldning > Genopfyldning
 • Håndtering af Nulpluk > Admin > Udgående > Nulpluk

Arbejdsdialogen er ment til medarbejderne, der har sin daglige gang på lageret.

Kort gennemgang af de forskellige værktøjer

Pluk

Pluk bruges til pluk af kundeordrer.

Ved at gøre brug af pluk kan du effektivisere en af de tungere arbejdsopgaver du har på dit lager. Pluk er ofte en af de helt store tidsrøvere på et lager, fordi det kan være svært for medarbejderne at finde frem til, hvorhenne på lageret de forskellige varer ligger, og derfor ikke tager den korteste vej rundt efter varerne.

PeakWMS hjælper dig med at danne den korteste rute rundt på lageret, og tillader dig at plukke mere end én ordre ad gangen, hvis du bruger en plukkevogn og lastbærere. PeakWMS leder dig rundt til alle pluk på din plukketur, så du ikke skal huske, hvorhenne nogle produkter er placeret.

Alle produkter, der plukkes, skal verificeres, gerne ved hjælp af stregkode. På den måde sikrer vi færrest mulige plukkefejl.

Under pluk-dialogen finder du en liste over alle de frigivne ordrer, der er tilgængelige i PeakWMS. Du kan også vælge at plukke en bestemt ordre, i tilfælde af, at der er en ordre, der skal sendes ud af døren hurtigst muligt.

Pak

Pak er processen efter Pluk. Her pakker du de ordrer, der er blevet plukket. I pakkeprocessen printes label og evt. følgeseddel til forsendelsen. Gennem pakkeprocessen gennemgår du også varerne, der er blevet plukket.

Når du gennemgår varerne kan du enten bekræfte dem manuelt eller ved hjælp af stregkoder. Vi anbefaler stregkoder, da det i højere grad sikrer mod fejl.

Mangler en vare på lageret pga. fejltælling eller defekt, vil du i pakkeprocessen få mulighed for at dele ordren op. Her kan du vælge at sende, hvad der er, og eftersende resten senere, eller du kan vælge at parkere ordren til de sidste varer er tilbage på lager.

Pakkeprocessen er sidste step der gennemgås, inden en ordre sendes ud af døren.

Varemodtagelse og Indlagring

Varemodtagelsen er dit værktøj, når du modtager varer på lageret. Varemodtagelsen er den arbejdsdialog, der hører til det administrative værktøj Indkøbsordre i PeakWMS.

I varemodtagelsen vil du kunne se de åbne indkøbsordre, der ligger i PeakWMS. Når varerne bliver modtaget vil du nemt kunne tilføje ean-nummer og stamdata, hvis der er tale om et nyt produkt på lageret. Denne funktion kan slåes til i Indstillinger.

Varemodtagelsen kan indstilles til to forskellige metoder. Selve varemodtagelsesprocessen er den samme, mens indlagringsprocessen er forskellig de to metoder imellem.

Varemodtagelse og indlagring i samlet proces: Ved at indlagre i forbindelse med varemodtagelsen, vil du nemt kunne lægge varerne på lager direkte efter modtagelse. Du bestemmer selv, hvorhenne på dit lager, du ønsker at placere dine varer, men er der tale om suppleringsvarer, der allerede har beholdning på lageret, vil PeakWMS foreslå dig at placere det nyligt modtagne på samme placering.

Denne metode giver mening at benytte, hvis du har et mindre lager, hvor du nemt kan flytte rundt på dine varer, når du er igang med varemodtagelsen.

Varemodtagelse og indlagring i to processer: Indlagring er også en dialog du kan benytte i varemodtagelsesprocessen. Dialogen kan bruges, hvis du ønsker at opdele varemodtagelse og indlagring. Du skifter indstillingerne for din varemodtagelse og indlagring i Indstillinger.

I Indlagring vil én medarbejder kunne bruge varemodtagelses-dialogen, mens en anden bruger indlagring. Medarbejderen, der varemodtager, scanner de modtagne varer. Når varerne scannes, bekræftes antallet, der er modtaget, og PeakWMS vil fortælle, om varen ligger på lageret i forvejen eller ej. På den måde kan du adskille varerne, så én medarbejder går afsted med varerne, der er på lageret, mens en anden tager sig af varerne, der ikke er på lageret. Når varerne er registreret, skal de scannes over i en lastbærer, som medarbejderen, der indlagrer, scanner ind på en vogn, og placerer på lageret. Steppet med at scanne det modtagne over i en lastbærer, adskiller dig fra den anden varemodtagelsesmetode.

Placeres varerne på en vogn er det nemt for medarbejderen, der skal indlagrer varerne at komme rundt på lageret. Ved brug af vogn effektiviserer du også processen, da du kan fylde vognen op, og indlagre flere produkter på samme tur på lageret.

Når du indlagrer vil PeakWMS vise dig, hvor på lageret de forskellige varer står i forvejen. PeakWMS laver en indlagringsslange efter samme princip som i plukkeprocessen, så du skal gå færrest mulige skridt.

Indlagrer du både varer, der er på lageret i forvejen, og varer, der ikke er, vil PeakWMS starte med at vise dig rundt til de placeringer, hvor varerne er placeret. Efterfølgende vil PeakWMS bede dig finde plads til de øvrige varer.

Beholdning

Beholdning er det værktøj du skal benytte, hvis du skal foretage ændringer i varebeholdningen på dit lager. Beholdning er ment som et redskab, når du befinder dig foran reolerne ude på lageret, hvor du har visuelt overblik over reolen.

Under beholdning kan du bl.a. ændre i placering på varerne på lageret; du kan flytte varerne fra en reol til en anden eller fra en lokation i en reol til en anden.

Beholdning er inddelt i to dele;

 • Flyt mængde
 • Opret og justér mængde

Du bruger Flyt Mængde, hvis du ønsker at flytte hele mængder eller delmængder af et produkt.

Du bruger Opret og Justér mængde, hvis du vil ændre mængden af produktet, der er registreret på en given lokation, eller hvis du ønsker at oprette beholdning på et produkt.

Derudover kan du gennem beholdning ændre i udseendet på dine reoler. Dette kan eksempelvis benyttes i tilfælde, hvor du har fået en ny leverance hjem, men ikke kan finde plads til alle varerne på reolerne. Her kan du gennem beholdning ændre i udseendet på reolerne, og tilføje eller fjerne rum, for at gøre plads til varer.

Racktools

Racktools finder du bl.a. i Beholdning og i Indlagring. Med Rack Tools kan du ændrer i opbygningen af dine reoler, så du nemt kan ændrer reolernes opbygning, når du får behov for mere plads til en vare eller flere mindre rum i reolen.

I rack tools kan du:

 • Samle
 • Dele
 • Fordele jævnt
 • Ændre størrelse
 • Flytte beholdning

Rack Tools er med til at gøre dit lager mere dynamisk. Du er ikke bundet til, at dine reoler ser ud på en bestemt måde. Du kan justere i lokationernes størrelse og antal, alt efter, hvilke produkter du har på lager.

Hurtig Pak

Hurtig Pak er en dialog du kan benytte, hvis du har behov for hurtigt at få printet labels til dine ordre. Hurtig Pak er udelukkende til at printe labels. Lageret nedjusteres IKKE ved brug af Hurtig Pak.

Du kan altså ikke bruge Hurtig Pak til at undgå plukke og pakkeprocessen. Dialogen trækker IKKE lagerbeholdning. Lagerbeholdningen skal derfor nedjusteres manuelt.

Hurtig Pak kan med fordel benyttes sammen med Tag Fra Lager.

Tag Fra Lager

Med Tag fra lager, kan du trække varer ud af lageret til f.eks. salg eller marketing. Hvis du eksempelvis selv tager billeder af dine produkter, kan du benytte denne dialog til at trække en vare ud af beholdningen. Når du bruger Tag fra lager, vil PeakWMS vide, hvorfor varen er blevet trukket ud af lageret.

I dialogen kan du scanne produkterne, der skal trækkes ud af lageret – hvis der er registreret EAN på dem. PeakWMS registrerer én vare pr. scan. Skal du trække 4 ud, skal du scanne produktet 4 gange, eller justere på + og – knapperne. Du kan også søge manuelt efter produkter i dialogen.

Ligeledes kan du bruge dialogen, hvis du sælger produkter til en kunde, der er kommet på lageret, men som ikke har lagt en bestilling på webshoppen. Her kan du nemt bruge dialogen til at trække varerne ud af beholdningen, og markere, at de er brugt til salg.

Du kan også bruge dialogen til at tilføje varer til ordrer, der er lagt på webshoppen. Når du tilføjer vha. denne metode, skal varen ikke gennem plukkeprocessen. Varen er allerede scannet ud af lageret, når den tilføjes på denne måde.

Retur til leverandør

Har du varer, der skal retur til en leverandør, kan du også bruge Tag Fra Lager til at oprette en kreditnota i Indkøbsordrer. Her tilføjer du alle produkter og antal, der skal retur til leverandøren, tilføjer leverandør, og PeakWMS opretter så automatisk en kreditnota i Indkøbsordrer.

Sæt EAN

I arbejdsdialogen Sæt EAN kan du nemt og hurtigt registrere EAN-numre på dine produkter.

Du søger bare produktet frem på varenummeret, hvorefter PeakWMS vil finde produktet frem til dig. Er der tale om et produkt med varianter, kan du søge på hovedproduktets varenummer. Her vil PeakWMS finde alle produkter frem, der har det indtastede nummer som en del af dets varenummer. Varianter af samme produkt, f.eks. størrelser, har ofte samme varenummer + en unik tilføjelse efter varenummeret. Varianterne har unikke stregkoder.

Det er vigtigt, at du indtaster hele varenummeret, da PeakWMS ellers ikke vil kunne finde produktet frem i denne dialog. Det er helt bevidst, og skyldes, at du kan have mange produkter, der har nogenlunde samme varenummer.

Genopfyldning

Hvis du har store mængder af dine produkter på lager, kan det være en fordel, at du kan dele beholdningen op, så en lille del er placeret på dit plukkelager, og en større del står på en genopfyldningslokation.

Når du har varer stående på en genopfyldningslokation, er det nødvendigt, at du har en proces for genopfyldning.

I PeakWMS finder du et værktøj, der kan hjælpe dig med din genopfyldning. Arbejdsdialogen Genopfyldning hænger sammen med Genopfyldningsdialogen, der ligger under menupunktet Produkter.

PeakWMS udregner dine genopfyldningsbehov baseret på mængde på lokation og antal solgte varer, så du ikke løber tør for varer på plukkelokationen foreløbigt. Du kan selv justere i mængden, der genopfyldes. PeakWMS foreslår blot et antal.

Lastbærer

Arbejdsdialog til håndtering af lastbærere.

Opret Lastbærer

Værktøj til hurtig oprettelse af enkelte lastbærer. Du starter med at vælge lastbærertype, og indtaster derefter et navn på lastbæreren du vil oprette.

Hvis du vil oprette mere end én lastbærer, anbefaler vi, at du bruger Lastbæreropsætningen i Indstillinger. Her kan du oprette en streng af lastbærere på en gang.

Flyt Lastbærer

Med flyt lastbærer, kan du flytte en lastbærer fra en placering på et lager til en anden.

Du kan også flytte lastbærerne mellem lagre.

Lastbærerstatus

Hvis du har en lastbærer, der systemmæssigt ikke er tom, kan du bruge arbejdsdialogen Lastbærerstatus til at finde ud af, hvad der er registreret i kassen.

I dialogen søger du på lastbærerens navn eller scanner stregkoden på kassen, hvorefter PeakWMS finder lastbæreren frem og viser, hvad der systemmæssigt er registreret på den.

Retur/Tilbagebetaling

Arbejdsdialog kan bruges i sammenhæng med Kundeportalen og Ordrer. Når en kunde bruger Kundeportalen til retur, vil Retur/Tilbagebetaling kunne benyttes til håndtering af ordren, når ordren er kommet retur.

Gennem Retur/Tilbagebetaling kan du refundere beløb for varer bestilt på ordrer, der er kørt igennem PeakWMS.

Du søger på ordrenummeret, og PeakWMS vil hente oplysninger om ordren, så ordren kan refunderes. Du beslutter selv, hvilke linjer, der skal refunderes. Når de ønskede linjer er refunderet, beslutter du, hvad der skal ske med de returnerede varer. Er der tale om en almindelige returnering, skal varerne tilbage på lager. Er der tale om en reklamation, skal produktet måske kasseres.

Kan indtil videre anvendes ved kombinationerne:

 • OnPay og DanDomain
 • QuickPay og Shopify

Har en kunde brugt Kundeportalen til at registrere sin retur, vil PeakWMS automatisk udfylde returlinjerne, som kunden har angivet i Kundeportalen.

Har kunden ikke registreret retur i Kundeportalen, kan du scanne stregkoderne på produkterne for at registrere dem.

Lagerstatus

Værktøj, der bruges, når der skal laves lagerstatus.

Lagerstatus er ofte en killer at skulle igennem. Man har altid flere ting på lageret, end man regner med, og det tager altid dobbelt så lang tid at tælle som man forestiller sig.

I PeakWMS finder du et værktøj, der hjælper dig med at strukturere din lagerstatus.

PeakWMS er opbygget således, at du har mulighed for at lave løbende lagerstatus. Derfor bliver du engang imellem bedt om at tælle en vare, når du befinder dig i plukkeprocessen, for at sikre, at antallet på hylden passer med det antal, der er registreret i PeakWMS. Du vil blive bedt om at tælle her, hvis der du plukker den sidste, eller hvis der er gået x antal dage siden sidste optælling.

Når du tæller dit lager på denne måde, kan du minimere antallet af varer, der skal tælles sidst på året, når der skal laves lagerstatus.

Til din årlige status, benytter du arbejdsdialogen Lagerstatus. Her finder du to metoder til optælling af lageret i PeakWMS:

 • Optæl forventet
 • Optæl ikke optalt siden (dato)

Håndtering af nul-pluk

I plukkeprocessen kan en vare nul-plukkes. Når en vare nul-plukkes, bliver varebeholdningen på den lokation, hvor produktet var registreret, nullet. Beholdningen på lokationen fjernes.

Når du nul-plukker et produkt, er det ikke sikkert, at det er nok for din revisor for at lave et retvisende billede af lageret. Derfor er det nødvendigt, at du tjekker efter en ekstra gang, om varen rent faktisk ikke er på lageret, eller om der er tale om en fejl fra plukkerens side.

Derfor er der i PeakWMS lavet en nul-pluk dialog, hvor du kan håndtere de nulpluk, der bliver foretaget.

I denne dialog kan du se antallet, der var registreret på lokationen før nul-pluk, hvilken lokation varen har ligget på, samt hvem der har nul-plukket varen. På den måde har du fuld sporbarhed, og kan nemt finde frem til, om der er tale om en fejl eller ej.

Palletransport

I PeakWMS finder du også et værktøj, hvor du kan oprette transportordrer på dine lagre i PeakWMS.

Har du f.eks. paller på dit lager, der skal flyttes rundt med gaffeltruck eller anden transport, kan du oprette ordrer på dem i PeakWMS.

Når en transportordre oprettes, vil disse være synlige i arbejdsdialogen Palletransport, hvorfra de kan flyttes til anden lokation på lageret. For at flytte en Palle, skal der oprettes en transportordre med til og fra lokation. Det gør du gennem Admin > Transport.

Ved at bruge Palletransport, kan du altid holde styr på, hvor dine paller er på lageret, og du vil kunne se, hvem der har flyttet pallerne hvornår.

Konsolidering

Har du flere lagre, men sender kun fra det ene, så kan du bruge Konsolidering-værktøjet i PeakWMS.

Har du flere lagre, kan PeakWMS splitte ordrerne mellem lagrene. Med Konsolideringsværktøjet i Arbejdsdialogen, får du mulighed for at samle dine plukkeordrer fra forskellige lagre til én samlet pakke, du kan sende afsted til kunden.

OBS! Konsolideringsværktøjet virker kun for ordrer, der er splittet mellem lagre. Du kan ikke bruge konsolidering til ordrer med forskellige ordrenumre.

Når du har færdigplukket en ordre, der skal konsolideres med en anden ordre, så vil PeakWMS fortælle dig i slutningen af Pluk, at ordren skal konsolideres med en anden ordre-del. Herefter bruger du arbejdsdialogen Konsolidering til at samle plukkeordrerne til en.

Updated on september 30, 2022

Was this article helpful?

Related Articles