Deaktivér lager

Du kan sagtens have flere lagre i PeakWMS.

Har du tidligere oprettet et lager, som ikke længere bruges, eller har du flere lagerlokationer i din Shopify shop, så har du mulighed for at angive lagre, der ikke bruges aktivt, som et “ikke aktivt” lager.

Markeres et lager som ”ikke aktivt” vil det ikke blive vist i arbejdsdialogerne. Det betyder, at brugeren ikke skal tage stilling til lagre, der ikke er aktive. Brugeren vil kun få vist aktive lagre.

Et lager sættes som “ikke aktivt” ved at tilgå Indstillinger > Lager > Lageropsætning.

Her klikker brugeren på møtrikken yderst til højre for et lager.

PeakWMS viser en pop up, hvor brugeren har mulighed for at redigere i de indstillinger, der er for valgte lager.

Under inputfelterne i pop up’en, funder brugeren en toggle med teksten “Aktiv”.

Er denne toggle orange, er lageret aktivt. Er togglen grå er lageret ikke aktivt.

Updated on juni 13, 2023

Related Articles