1. Home
  2. Værktøjer
  3. Beholdning
  4. Flyt lagervare
  5. Flyt varer fra et lager til et andet

Flyt varer fra et lager til et andet

Har du mere end ét lager i PeakWMS, kan du flytte dine varer fra et lager til et andet. For at flytte varer fra et lager til et andet, skal du bruge en lastbærer fra dit lager.

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Beholdning

Tilgå Arbejdsdialog > Beholdning.

Når du har tilgået Beholdning, skal du vælge, hvilket lager, du vil starte i. Har du mere end ét lager, vil PeakWMS vise en liste over de lagre, der er tilgængelige.

Har du ét enkelt lager, vil dette blive valgt som standard.

Step 2: Vælg Flyt Lagervare

Når du har tilgået Beholdning, vælger du Flyt Lagervare.

Step 3: Vælg “fra”-lokation

Når du har valgt Flyt Lagervare, skal du vælge, hvilken lokation du ønsker at flytte lagervarer fra.

Du kan scanne reolen, for at få vist en animation af reol og lokationer i reolen. Her vælger du lokationen du vil flytte fra.

Scanner du en gulv lokation eller en lastbærer, vil denne blive valg automatisk.

Har du scannet en reol, vælger du den lokation du vil flytte lagervarer fra. Lokationen du har valgt markeres med grøn.

Klik på bekræft, når du har valgt den rigtige lokation.

Step 4: Flyt lagervarer over i en lastbærer

PeakWMS viser dig en liste over de produkter, der er registreret på den lokation du har klikket på.

Du skal angive den mængde du vil flytte. Du vælger hele mængden ved at klikke på linjen. Du justerer mængden på + og -.

Klik på Flyt valgte, når du har angivet mængden.

Herefter vælger du den lokation varen skal flyttes til. Da der er tale om en flytning til et andet lager, skal du scanne varerne over i en lastbærere.

Når du har scannet (tastet) din lastbærer, klikker du på Bekræft Destination.

PROCES NYT LAGER

Lagervaren er nu registreret i lastbæreren, og du skal nu skifte lager, for at scanne varen over i et andet lager.

PeakWMS husker det lager du har registreret dig i tidligere. Det er derfor nødvendigt, at du aktivt skifter lager. Det kan du gøre ved at klikke på tre-prik menuen øverst til højre. Her vælger du Skift Lager.

Logger du ud af PeakWMS, eller er det en anden bruger, der flytter varerne ind på lageret, får du mulighed for at vælge lager når du klikker dig ind i Beholdning.

Herefter klikker du på Flyt lagervare.

Step 5: Scan lastbærer

Scan lastbæreren, som lagervarerne blev registreret i tidligere.

PeakWMS vil nu vise dig, hvilke lagervarer, der er registreret i lastbæreren.

Her vælger du, ligesom i step 3, hvor stor en mængde af de registrerede lagervarer, der skal flyttes ud af lastbæreren og på en anden lokation.

Step 6: Flyt lagervarer ud af lastbærer

Herefter scanner du lagervarerne over på den ønskede lokation.

For at vælge lokation, scanner du reolen som varerne skal placeres på, og vælger en lokation i reolen.

Herefter bekræfter du valgte lokation.

Updated on marts 7, 2024

Related Articles