1. Home
  2. Arbejdsdialog
  3. Beholdning
  4. Flyt lagervare
  5. Flyt varer fra et lager til et andet

Flyt varer fra et lager til et andet

Har du mere end ét lager i PeakWMS, kan du flytte dine varer fra et lager til et andet. For at flytte varer fra et lager til et andet, skal du bruge en lastbærer fra dit lager.

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Beholdning

Som første step, skal du tilgå Arbejdsdialog > Beholdning. Det er gennem genne dialog, at du kan flytte dine lagervarer fra et lager til et andet.

Når du har tilgået Beholdning, skal du vælge, hvilket lager, du vil starte i. Har du mere end ét lager, vil PeakWMS vise en liste over de lagre, der er tilgængelige. Har du ét enkelt lager, vil dette blive valgt som standard.

Step 2: Vælg Flyt Lagervare

Når du har tilgået Beholdning, skal du vælge den mulighed, der hedder Flyt Beholdning.

Step 3: Vælg lokation, du ønsker at flytte lagervare fra

Når du har valgt Flyt Lagervare, skal du vælge, hvilken lokation du ønsker at flytte lagervarer fra. Her kan du enten scanne reolen, hvorefter du får vist en animation af reolen og dens inddeling, du kan indtaste lokationens navn eller du kan klikke dig ind på lokationen vha. lageroverblikket.

Vil du flytte lagervarer fra en reol, vil du, når du har søgt reolen frem, få vist en animation af reolen og dennes lokationer.

Her vælger du, hvilken af reolens lokationer, du ønsker at flytte beholdning fra. Når du har valgt lokationen du vil flytte lagervarer fra, lyser lokationen grøn. Herefter klikker du på Bekræft.

Step 4: Flyt lagervarer over i en lastbærer

PeakWMS viser dig en liste over de produkter, der er registreret på den lokation du har klikket på. Er der kun registreret et enkelt produkt på lokationen, vil kun det produkt blive vist.

Lokationen produktet ligger på lyser grøn.

Når du har valgt lokationen, du vil flytte lagervarer fra, skal du vælge mængden af produktet, som du ønsker at flytte. Du vælger den fulde mængde, ved at klikke på linjen med produktet. Du vælger en delmængde ved at klikke på plus- og minustasterne. Du kan også klikke på antallet, og manuelt skrive det antal du ønsker at flytte.

Når du har valgt mængden du ønsker at flytte, skal du scanne varerne over i en lastbærer. Her klikker du på Flyt Valgte.

Når du har klikket Flyt Valgte, vil PeakWMS vise dig et overblik over lageret. Her kan du vælge at scanne lagervarerne ind på en lokation på lageret du befinder dig på, eller du kan scanne dem over i en lastbærer, der herefter kan flyttes til et andet lager.

I denne guide ønsker vi at flytte varerne til et andet lager. Derfor scanner vi dem over i en lastbærer.

Når du har valgt din lastbærer, klikker du på Bekræft Destination.

Step 4: Skift lager

Lagervaren er nu registreret i lastbæreren, og du skal nu skifte til det lager, som du ønsker at flytte lagervarerne til. Det gør du ved at klikke på burgermenuen øverst til højre og vælger Skift Lager.

Her vælger du selvfølgelig et andet lager, end det PeakWMS havde registreret, at du arbejdede i, og vælger efterfølgende Flyt Lagervare igen.

Step 5: Scan lastbærer

Herefter scanner du lastbæreren, som lagervarerne blev registreret i tidligere.

PeakWMS vil nu vise dig, hvilke lagervarer, der er registreret i lastbæreren.

Her vælger du, ligesom i step 3, hvor stor en mængde af de registrerede lagervarer, der skal flyttes ud af lastbæreren og på en anden lokation.

Step 6: Flyt lagervarer ud af lastbærer

Herefter scanner du lagervarerne over på den ønskede lokation.

For at vælge lokation, scanner du blot reolen eller gulvlokationen, som varerne skal placeret på.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles