Forventet leveringsoverblik

Du har mulighed for at sætte en forventet leveringsdato på dine indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer.

Den forventede leveringsdato giver PeakWMS et prej om, hvad der skal modtages hvornår, og giver mulighed for at holde styr på, hvilke varer, der ikke er modtaget som forventet.

For at holde styr på, hvad der ikke er modtaget som forventet, kan du bruge Indkøb > Forventet leveringsoverblik.

Brug af dialogen forudsætter, at du indtaster en forventet leveringsdato på dine indkøbsordrer.

Hvad viser dialogen?

I Dialogen finder du en oversigt over de indkøbsordrelinjer, der endnu ikke er modtaget eller som er delvist modtaget, hvor forventet leveringsdato er overskredet.

Søg på specifik indkøbsordre

I dialogen har du mulighed for at søge på et specifikt indkøbsordrenummer, og se, hvilke linjer, der ikke er modtaget fuld mængde på.

Det giver dig et bedre overblik over, hvilke leverandører, og hvilke produkter, der er længere leveringstid på, og en bedre mulighed for at holde styr på om der er varer, som du aldrig modtager.

Vil du søge på et ordrenummer, kan du højreklikke på “Ordrenummer”, for at tilføje det til en søgning.

Tabelindstillinger

Du angiver selv, hvilke kolonner du vil have vist i dialogen. Det vælger du på møtrikken øverst til højre.

Undlad at have for mange kolonner, da det gør det vanskeligere at danne sig et overblik i dialogen.

Updated on marts 8, 2024