1. Home
  2. Ordrer
  3. Ordre-overblik – Enkelt ordre
  4. Frigivelse af ordrer ved flere lagre

Frigivelse af ordrer ved flere lagre

Har du flere lagre oprettet i PeakWMS, er det muligt at få PeakWMS til at splitte dine ordrer, så en del af ordren plukkes på ét lager, mens det resterende af ordren pakkes på et andet.

Split af ordrer mellem lagre, kan bl.a. være en fordel, hvis du har både butik og lager, hvor det er muligt at plukke webshopordrer. Eller hvis du har flere lagre, der ligger forskudt af hinanden, og hvor det evt. er nødvendigt at sende hver delordre for sig, fra lagrene de er plukket fra.

For at bruge split af ordrer mellem lagre, er det vigtigt, at man har indblik i, hvornår PeakWMS splitter ordrerne, og hvordan du evt. kan sikre, at du undgår pluk i et bestemt lager eller i en butik.

Hvornår splitter Peak en ordre mellem lagre?

Har du mere end ét lager oprettet i PeakWMS, vil PeakWMS forsøge at splitte dine ordrer til pluk, hvis ikke alle varer er på lager i det samme lager. Hvis du f.eks. modtager en ordre på webshoppen, hvor to linjer ligger på dit hovedlager, og sidste linje ligger i en butik eller på et andet lager, så vil PeakWMS splitte ordren, så linjerne, der er tilgængelige i de forskellige lagre kan plukkes.

Ordrekonsolidering inden pak

Når PeakWMS splitter dine ordrer, kan du vælge, om du ønsker, at PeakWMS skal informere om, om ordren hører sammen med noget andet, der plukkes på et andet lager. For at kunne få denne information, skal du slå ordrekonsolidering til. Du slår Ordrekonsolidering til i Indstillinger under Konfiguration > Ordrehåndtering.

Togglen skal være orange, for at være slået til. Når ordrekonsolidering er slået til, vil PeakWMS informere, når en ordre er plukket færdigt, der skal konsolideres med en anden ordre. Ordrekonsolidering er lavet til dig, der plukker på tværs af lagre og butikker, men som kun afsender fra et enkelt lager.

Hvordan stopper man Peak i frigivelse mellem lagre?

Vil du helst undgå, at PeakWMS splitter dine ordrer, er der nogle forskellige ting du kan gøre, for at undgå splittet.

Indstil plukkeprioritet på dine lagre

Den første mulighed du skal gennemgå er at indstille plukkeprioritet på dine lagre. Når du indstiller en plukkeprioritet, hjælper du PeakWMS med at finde ud af, hvilke lagervarer, der skal plukkes først, og hvor du generelt ønsker, at pluk som udgangspunkt skal foretages.

Sætter du en plukkeprioritet på dine lagre, vil PeakWMS selvfølgelig forsøge at frigive hele ordren til pluk i lageret med prioritet 1.

Hvis alle varer, der er bestilt på ordren ligger på lageret med prioritet 1, så vil hele ordren blive frigivet til pluk i dette lager. Hvis ikke det er muligt, men en eller flere af varerne, ligger på et andet lager, så vil ordren blive splittet, så en del af ordren plukkes på lager 1 og det resterende plukkes på lager 2.

Når en ordre splittes mellem lagre, vil du kunne se det på ordren i PeakWMS. Her vil der blive oprettet antal plukkeordrer, så det stemmer med antallet af lagre ordren er splittet i. En ordre kan sagtens splittes i mere end to.

For at undgå frigivelse af ordrer i for mange forskellige lagre, er det vigtigt, at du indstiller plukkeprioritet på dine lagre. Uden plukkeprioriteten, ved PeakWMS ikke, hvor du ønsker, at dine ordrer skal forsøges plukkes først. Derfor bruges den logik, der normalt bruges ved frigivelse af ordre og reservation af lagervarer til en ordre – baseret på, hvilken lagervare, der er ældst.

Du indstiller dine plukkeprioriteter gennem Indstillinger > Lageropsætning. Her klikker du dig ind i de enkelte lagre og ændrer indstillingerne for lageret.

Her kan du indtaste en prioritet på lageret. Husk at gemme dine ændringer i lageret.

Hvis du har flere lagre, eller hvis du har lager og butik, skal du indstille lageret, du ønsker, at der først og fremmest skal plukkes fra som 1. prioritet. Lageret med 1. prioritet vil altid være det lager, som PeakWMS forsøger at frigive ordrer til først, derefter 2. prioritet, 3. prioritet osv.

Har du en butik, som du ønsker skal være sidste prioritet for pluk, skal du indstille denne med laveste prioritet. Altså, har du fem lagre og én butik, skal butikken indstilles til prioritet 6.

Manglende prioriteter – Ordre tildelt forkert lager

Hvis ikke du har indstillet plukkeprioritet på dine lagre, kan du risikere, at PeakWMS splitter en ordre, hvor alle varerne ligger på ét lager. Det skyldes, at PeakWMS først og fremmest kigger på, hvilke lagervarer, der er oprettet først, hvis ikke der er indstillet plukkeprioritet. Oprettelsestidspunktet for lagervaren er nemlig normalt det der tjekkes, når der laves reservationer til ordrer i PeakWMS.

Hvis en ordre er blevet splittet, selvom det ikke var nødvendigt, kan du få ordren frigivet til det korrekte lager alligevel.

For at frigive ordren til det korrekte lager, skal du slette plukkeordren, der er tildelt det forkerte lager, sætte ordren på hold, og frigive den igen.

Du sletter plukkeordren ved at klikke på skraldespanden i plukkeordre-boksen. Vær opmærksom på, at det er den korrekte plukkeordre du sletter. OBS! Du skal være Admin for at have adgang til denne funktion.

I sig selv er det ret ligetil, hvis en del af ordren ikke allerede er blevet plukket. Her vil du nemlig blot kunne slette plukkeordren og sætte ordren på hold, som du normalt vil gøre, vha. knappen øverst til højre i ordreoverblikket.

Har du allerede plukket den ene del af ordren, skal du manuelt sætte ordren på hold. Det skyldes, at plukkeordren, der allerede er plukket, blokerer for, at der kan foretages ændringer på ordren, som f.eks. at sætte ordren på hold.

For at sætte ordren manuelt på hold, klikker du på den lille trekant ved siden af ordrenummeret øverst i ordreoverblikket.

Her vælger du linket Udgående ordre.

Herefter klikker du på tre-prik-menuen og vælger rediger.

Når du har klikket på rediger, får du mulighed for at ændre i informationer og indstillinger for den udgående ordre. Her finder du boksen Status, og ændrer ordrestatus til På hold.

Når du har ændret status på ordren, skal du gemme, og gå tilbage til ordreoverblikket. Herefter frigiver du ordren igen. Du kan frigive ordren ved at klikke på knappen øverst til højre i ordreoverblikket.

Frigivelsen af ordren burde trigger, at plukkeordren oprettes til pluk i et andet lager.

Butik eller andet lager, der ikke skal kunne plukkes fra?

Har du en butik eller et andet lager, som du ikke ønsker, at der skal plukkes fra, men hvor lagerbeholdningen stadig skal være tilgængelig i PeakWMS?

Her hjælper det ikke at indstille plukkeprioriteten på lageret, da du slet ikke skal have muligheden for at plukke fra lageret. Du skal derfor ændre lokationstypen på lokationerne, der er tale om.

Lagerområde

Er der tale om et almindeligt lager, hvor området er markeret som “lagerområde”, kan du indstille lokationerne, der ikke skal plukkes fra til “Ikke administreret lagerplads”. Ved at markere lokationerne som dette, vil du ikke blive bedt om at foretage pluk, genopfyldning eller andet fra lokationerne, gennem PeakWMS. Der foretages ingen lagerjusteringer på lagervarer, der er placeret på lokationer med denne type.

Er der derimod tale om en lokation i et butiksområde, er det vigtigt, at du ikke bare ændrer lokationstypen. Her skal du nemlig være opmærksom på, at det kan have konsekvenser, hvilken type du anvender, alt efter hvilket setup du har i dit butiksområde.

Butiksområde med POS

Har du en POS, der er koblet sammen med PeakWMS, vil vi anbefale dig, at du sætter dine butiklokationer til typen Genopfyldning, hvis du ikke ønsker at kunne plukke fra lageret. Du vil ikke blive bedt om at genopfylde fra lokationen, så længe lokationen ikke er oprettet i samme lager som dit normale plukkelager, men derimod har sit eget lager oprettet i PeakWMS. PeakWMS genopfylder nemlig ikke på tværs af lagre.

Grunden til, at du ikke bare kan ændre din butikslokation til typen “Ikke administreret lagerplads”, når du har en POS, er at PeakWMS ikke foretager lagerjusteringer på lokationer, der er markeret som Ikke administreret lagerplads.

Det vil sige, at hvis dit butiksområde er markeret som ikke administreret lagerplads, så vil de salg, der går igennem din POS, ikke vil blive trukket fra i lagerbeholdningen i PeakWMS.

PeakWMS foretager kun lagerjusteringer for din POS i butiksområder, så hvis lokationen i dit butiksområde er markeret som ikke administreret lagerplads, så vil der ikke blive trukket fra i lagertallene i PeakWMS, når der foretages et salg gennem POS’en. Der vil i stedet komme en alarm i PeakWMS, der fortæller, at det ikke har været muligt at justere lagerbeholdningen.

Vi anbefaler derfor, at du markerer lokationerne i dine butiksområder som Genopfyldning. Derudover anbefaler vi stadig, at du sætter dine plukkeprioriteter, så lagre du ikke ønsker at plukke fra har laveste prioritet.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles