1. Home
  2. Værktøjer
  3. Genopfyldning
  4. Genopfyldning efter min/max

Genopfyldning efter min/max

Processen for genopfyldning, når du bruger Varemodtagelse til fast lokation, er en smule anderledes, end den almindelige genopfyldningsproces.

For at bruge genopfyldning til fast lokation, skal du have slået funktionen Varemodtagelse til fast lokation til under Indstillinger > Konfiguration > Varemodtagelse.

Arbejdsdialog > Genopfyldning

Når du tilgår Arbejdsdialog > Genopfyldning, vil du skulle starte med at scanne det område du vil starte genopfyldning fra.

Når du har valgt et område, vil du få vist de genopfyldningsordrer, der er i det pågældende område. Du vil få vist genopfyldningsopgaverne én efter én.

Hvilke informationer kan du se på skærmen?

Vil du genopfylde en vare, der har en fast lokation, vil du fremadrettet få vist følgende informationer i din skærm, når du skal bekræfte mængden du skal plukke til genopfyldning.

Pluk fra lokation:

Produktinformationer:

Min/max på destinationslokationen:

Forpakningsniveauer:

Nederst får du vist den mængde, som PeakWMS anvbefaler, at du skal tage med.

Genopfyldning til fast lokation

Når du har bekræftet mængden, der skal genopfyldes, vil du få vist den lokation, som du skal genopfylde til.

Denne lokation er fast, og du vil derfor ikke kunne vælge en anden lokation end den PeakWMS foreslår. Lokationen du skal genopfylde til, vil være markeret med Grøn.

PeakWMS vil bede dig fylde så meget på plukkelokationen som du kan, så du kommer så tæt på max beholdningen som muligt.

Du afleverer lagervarerne på lokationen ved at klikke på Bekræft i bunden af skærmen.

Updated on juli 5, 2023

Related Articles