Genopfyldning

I PeakWMS har du mulighed for at lave genopfyldning på dit lager eller mellem lagre.

Genopfyldning fra én lokation til en anden på samme lager, kræver, at du har genopfyldningslokationer på lageret, som er registeret i PeakWMS. PeakWMS opretter nemlig genopfyldningsopgaver på dine varer, baseret på, om de ligger på en genopfyldningslokation.

Genopfyldningsbehov

PeakWMS udregner løbende et genopfyldningsbehov for dig, som stemmer overens med de produkter, der mangler på plukkelokationerne på dit lager.

Du finder listen over produkter, som PeakWMS har udregnet kræver genopfyldning, under Produkter > Genopfyldning.

Her kan du administrere genopfyldningsopgaverne, og slette dem, hvis ikke du mener, at der skal fyldes op af produktet.

PeakWMS laver en udregning af genopfyldningsopgaver én gang i timen. Vil du være sikker på, at listen er opdateret, kan du selv udregne et genopfyldningsbehov, ved at klikke på Udregn Genopfyldningsbehov.

Genopfyldningsproces – Arbejdsdialog

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Genopfyldning

Vælg proces

Du skal vælge, hvilken genopfyldningsproces du ønsker at gennemføre; intern eller mellem lagre.

Genopfyldningsopgaver mellem lagre, skal du manuelt oprette eller importere gennem Produkter > Genopfyldning.

Step 2: Vælg område/lokation

Herefter vælger du det område, som du vil foretage genopfyldning i. Det kan gøre ved enten at klikke på området på skærmen, eller ved at scanne en lokation/reol i området.

OBS! Det er påkrævet, at reoler og lokationer, der skal genopfyldes fra, har en sekvens, ellers er det ikke muligt at påbegynde genopfyldning fra lokationen.

Step 3: Pluk foreslået mængde

PeakWMS foreslår dig den mængde,der skal genopfyldes med. Den foreslåede mængde er baseret på, hvor mange varer, der er blevet solgt.

Du kan sagtens ændre i antallet som du genopfylder fra lokationen. Du kan justere mængden op eller ned, dog max til mængden, der er registreret på lokationen du står ved, også selvom der ligger en lagervare af samme produkt et andet sted på lageret.

Fortryd valg

Har du fortrudt, kan du inden første opgave et plukket, klikke på “Fortryd valg”. Du skal bekræfte, at du ønsker at stoppen genopfyldning.

Spring over ordre

Du kan springe over en genopfyldningsordre, ved at klikke på tre-prik menuen øverst til højre og vælge “Spring ordre over”.

Step 4: Placér varer

Når du har plukket dine genopfyldningsvarer, skal du indplacere dem på en plukkelokation på lageret.

Ligger varen i forvejen på en plukkelokation, vil PeakWMS foreslå denne lokation.

Du kan også scanne lagervarerne over i en lastbærer, og køre indlagring efterfølgende.

Genoptag opgave

Har du påbegyndt en genopfyldningsopgave, men er hoppet ud af dialogen, for at tjekke noget i beholdning, kan du at genoptage din genopfyldningsopgave derfra, hvor du slap.

Du vil, når du går i Arbejdsdialog > Genopfyldning, få vist følgende knap:

DET ER KUN MULIGT FOR BRUGEREN, DER HAR PÅBEGYNDT OPGAVEN AT GENOPTAGE.

Pluk fra anden lokation

Vil du plukke din genopfyldning fra en anden lokation, kan du klikke på følgende knap, og få vist alternative lokationer, hvor produktet ligger på.

Updated on maj 21, 2024

Related Articles