1. Home
  2. Produkter
  3. Produkter
  4. Hvor meget har jeg på lager?

Hvor meget har jeg på lager?

I dialogen Produkter i PeakWMS, finder du forskellige komponenter, der viser dig, hvor meget, der er på lager.

Komponenterne viser forskellige tal, og indikerer, hvor meget der er på lager samlet set, og hvor meget der er disponibelt, når bestilte varer, plukkede varer osv. er trukket fra.

Følgende komponenter viser dig noget om dine lagertal:

Tilgængelig på lager

Disponibel mængde

Bestilt af kunder

Delvist plukket

Reserveret til Pluk

Tilgængelig på lageret

Viser den mængde, der ligger fysisk på lageret lige nu og her. Tallet viser den fulde mængde, der ligger på lageret. Varer bestilt på kundeordrer, der endnu ikke er plukket, er medregnet i dette tal.

Tilgængelig på lageret er altså den fulde mængde, der ligger på dit lager. I tilgængelig mængde tages der ikke højde for, hvilken lokationstype beholdningen ligger på. Alle lokationer medregnes i antallet tilgængeligt.

Disponibel mængde

Disponibel mængde dækker over den mængde, der reelt er tilgængeligt til salg fra lageret. Tallet viser mængden på lager, fratrukket mængden bestilt af kunder.

Der kan dog sagtens ligge 15 stk. på hylden. De 15 stk. indeholder bare både mængden disponibel på lageret (10 stk.), og den mængde, der er bestilt af kunder, der endnu ikke er blevet plukket (5 stk.).

Det vil altså sige, at hvis der står 10 i feltet Disponibel mængde, så vil der være 10 stk. tilgængelig til salg på din webshop.

På billede ses mængden tilgængelig på lager yderst til venstre i den markerede boks. Yderst til højre ses den disponible mængde, der er fratrukket mængden bestilt af kunder (i midten, 10 stk.).

Disponibel mængde kan sagtens gå i minus. Det handler om indstillingerne, der er sat på produkterne i din webshop. Har dine kunder mulighed for at købe et produkt, selvom det ikke er på lager, så vil disponibel mængde vise minus beholdning, så snart mængden bestilt overskrider den mængde, der er tilgængelig på lageret.

Har du oversolgt af et produkt, vil PeakWMS sende 0 eller et minus til webshoppen, for at indikere, at der ikke er flere til salg, og at der mangler en mængde, for at kunne opfylde de ordrer, der allerede ligger på produktet.

Minus mængde kan f.eks. også vises, hvis en vare er blevet nedjusteret i mængde, efter ordrerne er kommet ind, og det derfor ikke længere er muligt at opfylde kundernes ordrer. Ved nedjusteringen vil den bestilte mængde overskride mængden på lageret.

Bestilt af kunder

Viser mængden af varer, der er bestilt af kunder.

Mængden der vises er den mængde, der er bestilt af kunder, hvor plukkeordren endnu ikke er færdigplukket.

Når en plukkeordre er færdigplukket vil mængden nedjusteres.

Delvist plukket

Kolonnen “delvist plukket” viser, hvor mange lagervarer, der er plukket til ordrer, der endnu ikke er færdigplukket. Det kan f.eks. være fordi, at ordren, der er delvist plukket til, er gået på hold.

Billedet nedenfor viser et produkt, hvor en kunde har bestilt to stk., men kun 1 har været på lager. Den ene, der var på lager er blevet plukket til ordren, men fordi produktet i samme ombæring er blevet nulplukket pga. for få lagervarer, så er kolonnen “delvist plukket” nu markeret med 1 stk.

Hvis du ønsker at vide, hvor mange du fortsat har til salg, skal du kigge på kolonnen Disponibel mængde.

Reserveret til pluk

Reserveret til pluk viser den mængde, der er reserveret til pluk for frigivne ordrer. Altså for de ordrer, der kan plukkes. Der laves ikke reservationer på lagervarer til ordrer, der er på hold. Reservationen laves først, når ordren frigives.

Det vil sige, at er der tale om et produkt, hvor der er bestilt flere af kunder, end der er på lager til, så vil mængden reserveret til pluk være lig med mængden tilgængelig på lager (se billede nedenfor).

Der kan ikke være reserveret flere til pluk, end der fysisk er på lageret. Hvis kolonne “reserveret til pluk” alligevel viser et højere tal, end der er tilgængeligt på lager, kan det være fordi, at mængden på lager er blevet nedjusteret, efter reservation og pluk for ordrerne er sat igang. Tallet vil blive justeret automatisk.

Updated on januar 10, 2023

Related Articles