1. Home
  2. Indkøb
  3. Indkøbsordre
  4. Import af indkøbsordre i Excel-format

Import af indkøbsordre i Excel-format

Hvis du modtager excel-filer fra dine leverandører med dine bestillinger i, kan du importere dine indkøbsordrer til PeakWMS.

For at importere, skal excel-filen som minimum indeholde varenumre eller EAN-numre på de produkter, der figurerer i indkøbsordren. Du kan selvfølgelig kun importere på EAN, hvis produkternes EAN-numre er registreret i PeakWMS.

Ved import af en indkøbsordre skal du mappe de informationer du har i filen, så de stemmer med komponenterne i PeakWMS.

Du kan mappe følgende informationer:

  • Kostpris
  • Varenummer
  • Anmodet mængde
  • Rabat
  • EAN

Vil du opdatere en eksisterende indkøbsordre, kan du også gøre det vha. excel-import. Det kan du læse mere om her:

Step 1 – Tilgå Indkøbsordrer

Step 2 – Klik på Import Data

For at bruge import af Excel i indkøbsordrer skal du klikke på import/eksport-ikonet øverst til højre i indkøbsordre-dialogen:

Her klikker du på Import data, hvorefter en pop-up vil poppe op på skærmen.

Step 3 – Vælg Excel-fil

I pop-upen kan du vælge enten at drag og drop en excel-fil eller du kan klikke på vælg excel-fil.

Klikker du på Vælg Excel-fil, vil stifinderen på din computer åbne, så du kan søge blandt filerne på din computer.

Step 4: Vælg Primærnøgle

Din primærnøgle er den data, som du ønsker, at PeakWMS skal genkende produkterne i excel-filen på.

Du kan vælge mellem EAN eller varenummer. Har du ikke EAN registreret på dine produkter, skal du bruge varenummer. Du skal selvfølgelig sørge for, at det er dine egne varenumre, der er registreret i excel-filen.

Step 5 – Indtast Leverandør og Ordrenummer

For at kunne importere de data, der står i din excel-fil, er det nødvendigt, at du mapper, hvilke informationer, der svarer til hvilke komponenter i PeakWMS. Det skal du gøre, når du har valgt den fil du vil importerer.

Her indtaster du først Leverandør og Ordrenummer.

PeakWMS genkender kolonnerne (A, B, C osv.) i din Excel-fil. Det er derfor vigtigt, at du importerer en excel-fil, der har en struktur, som PeakWMS kan genkende.

Step 6 – Map informationerne

Bagefter mapper du, hvilke informationer, der passer til hvad. Mapper du ikke komponenterne, ignorerer PeakWMS den data, der er i felterne, der ikke er mappet.

Markeringen på billedet herunder, er navnene på de kolonner, der er fundet i din excel-fil.

Hvis PeakWMS automatisk kan mappe nogle af komponenterne, er disse markeret med grøn.

Step 7 – Start import

Når du har mappet alle informationer klikker du på Start Import i bunden af dialogen.

Det er ikke nødvendigt, at du mapper alle informationerne, der er i din Excel-fil. Hvis du kun ønsker nogle af oplysninger, så efterlader du blot de øvrige felter tomme. PeakWMS ignorerer de tomme felter, og henter ikke disse informationer over.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles