1. Home
  2. Produkter
  3. Produkter
  4. Importer produktdata via Excel

Importer produktdata via Excel

I Produkter og Indkøbsordrer i PeakWMS kan du importere data via Excel. Funktionen giver dig mulighed for at importere data om dine produkter direkte til PeakWMS.

Step 1: Tilgå Produkter

Step 2: Klik på import/eksport-knappen

Når du befinder dig i produkter, vil du have mulighed for både at bruge import og eksport. Befinder du dig i de andre dialoger i PeakWMS vil du ikke kunne importere data, men kun eksportere.

For at importere en Excel-fil med data til PeakWMS, skal du klikke på Import/Export knappen øverst til højre i dialogen.

Step 3: Upload ønskede fil

Når du har klikket på knappen, dukker en pop-up frem, hvor du kan tilføje en excel-fil til upload. Du kan enten vælge at trække filen ind i boksen, eller du kan søge blandt filerne på din enhed. Vil du søge blandt filerne på din enhed, klikker du på Vælg Excel-fil, hvorefter stifinderen på din enhed åbnes, og den ønskede fil kan findes.

Step 4: Samle kolonner med komponenter i PeakWMS

Når du har fundet filen du ønsker at uploade, skal du som første step vælge, om du ønsker at bruge EAN eller varenummer som nøgle for import.

Derefter skal du koble kolonerne i din fil, med de komponenter, der er tilgængelige i PeakWMS. PeakWMS mapper selv de informationer, som kan genkendes på baggrund af kolonnenavn.

Du behøver ikke at vælge en komponent til alle dine kolonner. Vælger du kun at koble nogle komponenter, undlader PeakWMS at tage de komponenter med fra din fil, som du ikke har mappet. PeakWMS kobler kun de komponenter, som du beder den om.

Kolonnen til venstre er de faner, der er registreret i den fil du ønsker at uploade.

I højre side, skal du vælge, hvilken komponent, din data skal kobles sammen med i PeakWMS. Der er mange komponenter i PeakWMS. Det er derfor vigtigt, at du vælger den korrekte.

Mapping af primærnøgler

Der er tilføjet en advarsel i import i produkter, hvis du mapper en primærnøgle i importen. Det vil sige, hvis du bruger Varenummer som primærnøgle og mapper EAN i importen, eller omvendt.

Du skal aktivt godkende, at du ønsker at opdatere en ”Primærnøgle”, hvis du vil fortsætte importen.

Godkendelsessteppet skal sikre, at der ikke foretages opdateringer på EAN-numre og varenumre, hvis ikke det er hensigten.

Step 5: Start Import

Når du har fortalt PeakWMS, hvilke komponenter der hører til hvad, vil Start Import-knappen blive grøn, og du kan importere din fil.

OBS! Hvis du importerer varenumre som PeakWMS ikke genkender, vil PeakWMS oprette produkter svarende til varenumrene med de oplysninger, der er mappet i importen.
Updated on juni 29, 2023

Related Articles