1. Home
  2. Indkøb
  3. Leverandør
  4. Importér leverandører

Importér leverandører

I PeakWMS har du mulighed for at slå til og fra på din webshopintegration, om PeakWMS skal oprette leverandører, ud fra de oplysninger, der er i din webshop.

Er funktionen slået til, oprettes leverandører automatisk på baggrund af de leverandører, der er i webshoppen, og produkter tildeles leverandøren, som de er linket til.

Er funktionen slået fra, oprettes der ikke automatisk leverandører. I stedet markeres produkterne, som er tildelt dine forskellige brands i shoppen med det pågældende brand i kolonnen Mærke på produktet i PeakWMS.

Er funktionen slået fra, så har du mulighed for at oprette dine leverandører vha. excel-import.

Tilgå leverandør

For at importere leverandører, skal du til Indkøb > Leverandør. Her vil du fremover kunne finde en liste over alle de leverandører, du har oprettet i PeakWMS.

Klikker du på en leverandør, vil du finde direkte link til alle leverandørprodukter og indkøbsordrer.

Klik på import/export

For at importere leverandører, skal du have en excel-fil med de informationer du vil koble til leverandøren.

Det kan f.eks. være navn, leverandørnummer, CVR-nummer og adresse.

Når d har tilgået Indkøb > Leverandør, skal du klikke på import/export-knappen øverst i dialogen, yderst til højre.

Her klikker du på Importér data.

Drag eller vælg fil

Når du vil importere, skal du enten trække filen du vil importere ind i PeakWMS, eller du kan browse blandt dine filer på din PC.

Filen skal være i excel-format, for at det er muligt at importere.

Map informationer

Når du har valgt en fil til import, skal du mappe informationerne i filen.

Du starter med at vælge en primærnøgle for import. For Import af leverandører, er det kun muligt at bruge Navn som primærnøgle.

Informationerne i filen skal mappes således, at hver af kolonneoverskrifterne har et link til en kolonne i PeakWMS.

Hvis du har kolonner i din fil, der ikke skal mappes, så undlader du bare at mappe dem. Kolonner uden mapping ignoreres.

Du mapper ved at klikke på drop-down yderst til højre, og vælge den kolonne, informationerne skal kobles til.

Start import

Når alle kolonner, der skal mappes, er blevet mappet, kan du starte din import.

Når PeakWMS er færdig med at importere, vil du kunne se dine importerede leverandører i leverandørdialogen.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles