1. Home
  2. Produkter
  3. Produkter
  4. Produkter: Aktiv, ikke aktiv?

Produkter: Aktiv, ikke aktiv?

Når et produkt deaktiveres i din webshop, så vil PeakWMS stoppe med at sende lagertal på produktet til din webshop.

I disse situationer kan du komme til at have produkter på lager i PeakWMS, som ikke er tilgængelige til salg på din webshop.

Hvordan holder man styr på det?

Det er din shop, der er master på dine produkter. Derfor er det ikke muligt for PeakWMS at sætte produkterne aktive på shoppen, når der oprettes beholdning gennem PeakWMS.

Det er altså op til dig, at holde styr på, hvilke produkter, der potentielt ligger deaktiveret på webshoppen, selvom der er beholdning på lageret.

I PeakWMS har du en indikator, der kan give dig et prej om, om en vare er deaktiveret eller ikke har solgt i en periode.

Kolonne: Status

Under Produkter > Produkter, finder du en komponent, der viser en status for dine produkter.

Komponenten hedder Status, og giver dig et indblik i, om et produkt er aktivt eller inaktivt på din shop.

Komponenten har to stadier:

Aktiv: Produktet har en produktintegration i PeakWMS, og lagerjusteringer og opdateringer sendes til shoppen.

Ikke aktiv: Produktet har ikke en produktintegration i PeakWMS, og lagerjusteringer og opdateringer sendes ikke til shoppen (sker oftest grunden deaktivering i shoppen).

Produktet kan også være “ikke aktivt” i PeakWMS, hvis der i en periode ikke har været salg på produktet. Er et produkt ikke aktivt, kan du starte med at folde produktet ud i PeakWMS og tjekke, om der ligger en produktintegration.

Ligger der ikke en produktintegration er produktet med stor sandsynlighed deaktiveret i webshoppen.

Tilføj komponenten under tabelindstillinger

Komponenten ligger ikke i dialogen som standard, men du kan finde den ved at klikke på tandhjulet øverst til højre på siden. Komponenten hedder “Status”.

Updated on marts 8, 2024

Related Articles