1. Home
  2. Indkøb
  3. Indkøbsordre
  4. Indkøb – Forecasting

Indkøb – Forecasting

I PeakWMS’ indkøbssystem, har du mulighed for at oprette en indkøbsordre ved hjælp af forecasting. Forecasting i PeakWMS skal hjælpe dig med at finde frem til, hvilke produkter du skal købe hjem til dit lager, og i hvilke mængder, for at undgå udsolgt på lageret.

Udregningen laves ud fra en prognose over dine tidligere salg, hvor der bl.a. tages højde for udsving i popularitet og trends.

Moving Average og Weighted Moving Average

Udregningen laves ud fra princippet Moving Average og Weighted Moving Average. Her kigges der tilbage på en periode af salg. Ud fra dette udregnes et antal gennemsnitligt solgte varer ud fra tre perioder, baseret på det antal dage, som du har indtastet i din prognose. Dette bruger PeakWMS til at beregne mængden til indkøb ud fra.

Selvom der på baggrund af principperne i Moving Average kigges tilbage på tre perioder, for at finde et gennemsnitligt antal solgte varer. Når gennemsnittet er udregnet, kigges der efterfølgende på et Weighted Moving Average, der skal bestemme, om der gennem en periode er sket flere salg end tidligere.

I Weighted Moving Average, bliver der i højere grad lagt vægt på den nyeste periode i beregningen, da denne med stor sandsynlighed kan fortælle mere om det fremtidige salg end perioder fra tidligere. Når der i højere grad lægges vægt på den seneste periode, kan der tages højde for sæsonudsving, trends og tendenser i salget af varer. Weighted Moving Average gør det nemmere for dig at overskue, hvordan salget har udviklet sig over en periode, hvilket kan gøre det lettere for dig at købe den rette mængde ind til lageret, og på den måde undgå at løbe for hurtigt tør for varer på lageret.

Hvordan bruges det antal dage som sættes i prognosen?

En af de ting, der er vigtig at forstå, for at bruge forecasting korrekt, er “Antal dage i prognose”. Her vælger du det antal dage, som prognosen skal beregne mængde solgt og mængde til indkøb ud fra.

For at kunne udregne et retvisende moving average, er det nødvendigt, at der kigges tilbage på flere perioder, for at se et gennemsnit af solgte varer. Det vil sige, at hvis du f.eks. sætter “Antal dage i prognose” til en periode på 30 dage, så kigges der tilbage i tre perioder af 30 dage, for at lave beregningen af Moving Average. Herefter udregnes så et gennemsnitligt for hver af de tre perioder, der til sidst bruges som grundlag for beregning af, hvor meget du skal købe ind af et produkt.

OBS! Forecasting perioden skal som minimum være 1. PeakWMS skal bruge et antal dage for at kunne beregne et moving average.

Prognose-metoder

Når du opretter en indkøbsordre i PeakWMS, kan du vælge mellem fire forskellige prognose-metoder; 2 uden forecasting og 2 med forecasting.

Vælger du en af prognose-metoderne uden forecasting, vil PeakWMS enten oprette en tom indkøbsordre, hvor du selv skal tilføje de ønskede indkøbsordrelinjer, eller der kan oprettes en indkøbsordre bestående af alle produkter, der er tildelt leverandøren, der oprettes en indkøbsordre for. For begge prognose-metoder gælder, at du selv skal indtaste mængde og kostpris.

Hvis du vælger at oprette en indkøbsordre bestående af alle produkter, der er tildelt til leverandøren, så skal du være opmærksom på, at det kan tage lidt tid, inden PeakWMS får tilføjet alle produkterne til indkøbsordren, hvis der er tildelt mange produkter til leverandøren. Så i tilfælde af, at du opretter en indkøbsordre med 500 forskellige produkter, så vil dialogen ikke være lige så hurtig som ved oprettelse af en indkøbsordre med 70 linjer.

Skal du oprette en indkøbsordre med så mange linjer, anbefaler vi, at du i stedet importerer indkøbsordre vha. importværktøjet i Indkøbsordredialogen. Du finder en guide til import af indkøbsordre her: https://help.peakwms.com/index.php/knowledge-base/import-af-indkoebsordre-i-excel-format/

Udover de to prognose-metoder uden forecasting, er der i PeakWMS også to prognose-metoder med forecasting; Forudsig indkøb – Tilføj alle produkter til ordre, og Forudsig indkøb – Kun produkter, hvor indkøb er påkrævet.

Forudsig indkøb – Tilføj alle produkter til ordren:

Når du vælger Forudsig indkøb – Tilføj all produkter til ordre, vil PeakWMS tilføje alle produkter til ordren, der er tildelt til leverandøre, som ordren oprettes for. Det vil sige, at har du 200 produkter i PeakWMS, der alle er tildelt til den pågældende leverandør, så vil PeakWMS tilføje 200 linjer til ordren.

Selvom du har valgt, at det er alle produkter, der skal tilføjes til ordren, så er det ikke sikkert, at der laves en prognose for indkøb på alle produkterne, da det ikke er sikkert, at det er alle produkterne, der har brug for at blive købt ind, for at kunne opfylde den forventede mængde ordrer på det pågældende produkt. Af den grund vil det være nødvendigt for dig, selv at udfylde mængder for nogle af produkterne.

PeakWMS udregner en mængde til indkøb, for de produkter, der kræver indkøb, for at kunne følge med efterspørgslen. Mængden er baseret på et moving average og weighted moving average, som beskrevet øverst i artiklen.

Du kan til enhver tid ændre i de mængder, der udregnes af PeakWMS. Mængderne kan ses som et forslag til indkøb baseret på tidligere salg. Du kan også sagtens slette produkter fra indkøbsordren, hvis ikke du mener, at et produkt er relevant at købe ind.

Forudsig indkøb – Kun produkter, hvor indkøb er påkrævet:

Vil du lave en indkøbsordre udelukkende med de produkter, hvor indkøb er nødvendigt, skal du vælge den prognose-metode, der hedder Forudsig indkøb – Kun produkter, hvor indkøb er påkrævet.

Vælger du denne metode, laver PeakWMS en beregning af dine salg, baseret på antal dage i prognose, indtastet i indkøbsordren, og tilføjer på baggrund af denne beregning, de forskellige produkter, som er tildelt leverandøren, hvor der er behov for opfyldning på lageret, for at kunne følge den forventede efterspørgsel.

Ligesom med den anden forecasting metode, kan du altid justere i mængden og i hvilke produkter, der er blevet tilføjet, hvis du mener, at nogle produkter vil sælge mere, eller der er nogle produkter, som ikke er medregnet i prognosen, som du mener bør købes ind. Forecasting værktøjet giver blot et praj om, hvordan salget af dine produkter vil se ud, baseret på dine tidligere salg.

OBS!

Når prognosen for disse to metoder beregnes, tages der også højde for de indstillinger, der er sat på de enkelte produkter, da disse kan have indvirkning på mængden, der tilføjes til produkterne.

Indstillingen på produktet, der også har indvirkning på mængden, som PeakWMS foreslår skal indkøbes er felterne min. og max. beholdningsgrænse. Her kan du indtaste en minimumsmængde, og evt. en max mængde, der må være på lageret.

Sætter du en minimumsmængde vil PeakWMS sørge for, at der bestilles til minimumsmængden + antal, der evt. er bestilt på ordrer, der ikke kan opfyldes.

Sætter du en max mængde, tilføjer PeakWMS mængden på indkøbsordrelinjen, så beholdningen på lageret rammer max beholdningsgrænsen + allerede bestilte ordrer, der venter på beholdning.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles