Indkøb på Sampak

PeakWMS indkøbssystem kan hjælpe dig med at holde styr på dine indkøb, og det kan hjælpe dig med at udregne, hvor meget du skal købe hjem af dine produkter, for at undgå at løbe tør på lageret.

Indkøbssystemet har mange funktioner. En af funktionerne er, at du i oprettelsen af en indkøbsordre kan indtaste hovedproduktet på en sampak som en indkøbsordrelinje.

Tilføj hovedprodukt

Når du tilføjer hovedproduktet til indkøbsordrelinjen, åbner PeakWMS en pop-up med alle underprodukter, der er i den pågældende sampak. I pop-up’en kan du angive, hvilke mængder du ønsker at købe hjem af de enkelte underprodukter i din sampak på samme tid.

PeakWMS tilføjer underprodukterne

Funktionen fungerer på samme måde som ved produkter med varianter. Når du tilføjer mængder i pop-up’en og klikker på Tilføj linjer, tilføjer PeakWMS hvert enkelt produkt til indkøbsordren, hvor der er angivet en mængde.

Kostpris

Husk at angive kostprisen for hver enkelt underprodukt. Når du indtaster kostprisen på underprodukterne, udregner PeakWMS automatisk en samlet kostpris for sampak, på baggrund af kostpriserne og antallet af underprodukter i sampak.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles