Indkøb pr. lager

Dit lager kan bestå af flere forskellige områder. Områderne kan indeholde varer, der af forskellige årsager, ikke skal inkluderes, når du skal lave forecasting til dine indkøb.

Har du et område, som du ikke ønsker skal indgå i forecasting, kan du ekskludere området fra forecasting-værktøjet.

Du ekskluderer et område under Områdeindstillinger for de enkelte områder i lageropsætningen. Her kan du markere, om du vil inkludere lagervarerne i området i PO prognose eller ej.

Når du fjerner markeringen, vil PeakWMS ikke tage højde for de lagervarer, der ligger i området. Lagervarerne vil ikke blive medregnet, når der udregnes en PO prognose.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles