Indkøbsbehov

I Indkøbssystemet har du mulighed for at udregne dit indkøbsbehov, baseret på min/max beholdningsgrænse, antal bestilt af kunder eller baseret på prognose.

Når du tilgår indkøbsbehov, vil du blive mødt af følgende skærm:

Her indtaster du en ønsket analyse periode, der dækker over antallet af dage, der kigges tilbage i tiden, for at finde antal solgte enheder pr. dag.

Derefter indtaster du en indkøbsperiode, som dækker over antallet af dage, som du ønsker at købe ind til, samt en forventet vækst i %.

Udover analyse- og indkøbsperiode, så udregnes også en Indkøbs ABC-analyse. Det er ikke et krav, at du laver ABC for alle dine produkter. Summen skal altså ikke nødvendigvis give 100 %. Hvis du kun ønsker at se ABC for 40 procent af dine varer, så sorteres de 60 procent varer væk, der har den mindste fortjeneste.

Derudover kan du vælge et lager, som du vil udregne indkøb for. Dette er ikke et krav for at udregne indkøbsbehov.

Det er muligt at markere, om man vil udregne indkøbsbehov på baggrund af min/max beholdning eller på baggrund af prognose.

Valg af leverandører

(Release 2.63.0)

Du har mulighed for at vælge, hvilken leverandør dit indkøbsbehov skal udregnes for. Dette gør du her:

Funktionen er særligt god for dig, der har mange produkter, og som har behov for at fortage en udregning for én enkelt eller to leverandører ad gangen, fremfor på tværs af alle produkter.

OBS! Vælges der ikke en leverandør her, er det fortsat muligt at sortere på leverandør efter udregning af indkøbsbehov.

Behov udregnes

Første gang du sætter gang i indkøbsbehovet, skal du være opmærksom på, at udregningen gennemgår alle produkter, og sortere dem fra, der ikke skal inkluderes. Det vil altså sige, at udregningen kan tage lang tid, hvis du har mange produkter.

Du vil kunne følge progress baren, og se, hvor mange produkter, der er kørt igennem. Udregningen vil ikke tage lige lang tid hver gang, da dataen gemmes. Du vil derfor kunne bruge den samme analyse til flere indkøbsbehov.

Ønsker du at lave en ny analyse, vil udregningen igen tage tid.

Sortér på leverandør

Når analysen er lavet, vil du få en liste over alle produkter, der er inkluderet i datagrundlaget.

Her har du mulighed for at sortere, så du kun får vist produkter fra en specifik leverandør. Du kan sagtens vælge mere end én leverandør.

Søger du efter en specifik leverandør, vil du få vist alle produkter, der er tildelt til leverandøren. Når du markerer produkter har, vil PeakWMS autovælge leverandøren, når du går videre.

Analysen

Når PeakWMS har lavet en analyse over dine produkter, vil du få vist en liste over alle de produkter, der er brugt i analysen.

Det vil sige, at hvis du har noteret, at du ville lave en ABC analyse på baggrund af 40 % af dine produkter, så vil listen indeholde de 40 %, der er med i analysen. De resterende 60 % vil ikke være indkluderet.

Her vil du få vist en ABC udregnet på baggrund af antal styks solgt:

Og du vil få vist en ABC udregnet på baggrund af fortjeneste på varen:

Yderst finder du den anbefalede indkøbsmængde. Mængden er baseret på tidligere salgt, samt forventet vækst, indenfor den periode, som du selv har indtastet i indkøbsbehovet.

Derudover kan du se, hvor mange, der er solgt indefor de seneste 7 dage og de seneste 30 dage. Kolonnerne, der vises er standardopsætning.

Du kan ændre i kolonnerne, der vises, ved at klikke på tabelindstillingerne øverst til højre, og du kan sortere på kolonnerne, hvis du f.eks. kun ønsker at se A produkter.

Derudover kan du lave avancerede søgninger, hvis du f.eks. kun vil se produkterne, hvor Anbefalet indkøbsmængde er højere end 5.

Klikker du yderst til venstre på en linje, vil du få vist salgsdata for produktet. Her har du adgang til samme oplysninger som tidligere kun har været tilgængelig under manuel oprettelse af indkøbsordre.

Du vælger produkter, som du vil tilføje til dit indkøbsbehov ved at klikke på linjen. Valgte linjer markeres med grøn. For at fjerne en markering fra et produkt, klikker du blot på linjen igen.

Mængden af linjer på skærmen

Nederst i skærmen har du mulighed for at skifte side, og du har mulighed for at nulstille dit valg af linjer.

Vælg alle produkter på siden

Du har mulighed for at vælge alle linjer, der vises på siden du står på. Dette gør du ved at klikke på “Vælg alt på siden”.

OBS! Du kan sagtens markere alle linjer på en side og skifte til næste side. De valgte linjer gemmes, når du skifter side.

Ændrer forpakningsniveau/leverandør

Hvis du ikke på forhånd har valgt en leverandør, som dit indkøbsbehov er udregnet på baggrund af, så har du mulighed for at redigere, hvilken leverandør eller forpakningsniveau, der bruges på linjen.

PeakWMS viser her en pop up, hvor du får overblik over de forpakningsniveauer og leverandører, der er på produktet, du kan se og ændre kostpris, og du kan angive en indkøbsmænde. I pop up’en får du også visr disponibel mængde.

Tilføj produkter manuelt

Du har mulighed for at tilføje produkter manuelt til dit indkøbsbehov. Det gør du på knappen “Tilføj produkt”.

Fjern produkt fra prognose

Du har mulighed for at fjerne et produkt fra prognoserne fremover. Det gør du ved at højreklikke på linjen med pågældende produkt, og klikke på “Fjern og udelad fra fremtidige prognoser”.

Tips:

  • Skriver du 0 i indkøbsmængden, afmarkeres linjen automatisk fra behovet. Angives der et tal, højere end 0, markeres produktet automatisk.
  • Klikker du på Tab, sendes du videre til næste felt eller knap.

Har du en linje i indkøbsbehovet, hvor mængden foreslået ikke stemmer med den mængde der er sat som standard for indkøb, kan du klikke på advarselstrekanten og hæve mængden.

Opret indkøbsordrer

Når du er klar til at gå videre, klikker du på “Vælg produkter”.

Her danner PeakWMS en liste over de indkøbsordrer, der oprettes på baggrund af dine valg og ændringer.

Her kan du også se, om dit behov når dit min. indkøbsbeløb hos leverandøren, gratis fragt osv. Disse kan sættes pr. leverandør under Indkøb > Leverandør.

Email – Send til leverandør

I denne dialog kan du også vælge, om du vil sende indkøbsordren til dig selv eller til leverandøren. Har du indtastet leverandørens email under Indkøb > Leverandør, kan du klikke på tandhjulet og vælge leverandørens email.

Indtaster du selv en mail i feltet, skal du huske at klikke “enter”, når hele mailen er indtastet, ellers gemmes den ikke i feltet.

Sender du indkøbsordren som mail til leverandøren, vil der blive tilføjet en CSV-fil til mailen med ordrelinjer osv.

Du kan selv opsætte din emailskabelon for Oprettelse af indkøbsordre gennem Indstillinger > Avanceret > Emailskabeloner.

Lader du email-feltet være tomt, vil indkøbsordrerne ikke blive sendt, men de vil blive oprettet i indkøbsordredialogen. For at komme videre, klikker du på “Videre til afsendelse”.

Informationer og eksport til leverandøren

Der er lavet en tilføjelse til sidst i indkøbsbehov, hvor du har mulighed for selv at vælge bl.a. hvilke kolonner, der skal medsendes til leverandøren.

Du kan markere og afmarkere kolonnerne, så det kun er de kolonner som du mener er relevante for din leverandør, der medsendes. Du har også mulighed for at omdøbe kolonnerne. Det gøres på pen-ikonet ud for hver enkelt kolonne.

Ændringerne, der laves i kolonnerne gemmes for de indkøbsordrer, der er sat mail på, og som sendes direkte til leverandøren.

Du har mulighed for at angive, hvilken eksport format filen skal laves som. Her kan du vælge mellem CSV og Excel. Derudover kan du angive, om værdier skal sættes for pris kolonnerne. Hvis ikke denne er markeret, så vil kostpriser og totalpris ikke være inkluderet i den fil, der sendes til leverandøren.

Kolonnerne vil fortsat være en del af filen, men priserne vil ikke være angivet på linjerne.

Derudover kan du sætte, hvilken status indkøbsordren skal være, når den oprettes i PeakWMS.

Updated on januar 24, 2024

Related Articles