Indkøbslevering

Indkøbsleveringer fungerer som delleveringer for dine ordrer. Du vil altså kunne oprette en indkøbslevering på lageret og registrere i varemodtagelsen, hvilke varer, der er modtaget i den valgte indkøbslevering.

Indkøbsleveringen går på tværs af indkøbsordrer, så du kan varemodtage på flere indkøbsordre i din indkøbslevering.

Funktionen slåes til under Indstillinger > Konfiguration > Varemodtagelse.

Når funktionen er slået til, kan du oprette en indkøbslevering under Indkøb > Indkøbslevering. Eller gennem Arbejdsdialog > Varemodtagelse.

Når du tilgår Arbejdsdialog > Varemodtagelse, vil du skulle vælge hvilken indkøbslevering, du modtager på.

Når du er færdig med at varemodtage på en indkøbslevering, kan du lukke den under Indkøb > Indkøbslevering. Her klikker du på tre prik menuen ud for den givne indkøbslevering, og klikker på “Luk levering”.

Updated on september 19, 2023

Related Articles