1. Home
  2. Indkøb
  3. Indkøbsordre dialogen

Indkøbsordre dialogen

I dialogen Indkøbsordrer, kan du skabe dig et overblik over de forskellige indkøbsordrer, der er oprettet i PeakWMS.

Søgninger

I dialogen kan du lave søgninger som i alle andre dialoger; hurtigsøgning og avanceret søgning.

Derudover har du mulighed for at søge på status. Øverst i dialogen finder du fire hurtigsøgninger på de forskellige status for indkøbsordrer.

Når du klikker på en status, finder PeakWMS alle de indkøbsordrer frem, der er registreret med den pågældende status.

Ordreinformationer

I dialogen finder du forskellige informationer om dine indkøbsordrer.

Tidspunkter

I Indkøbsordredialogen kan du få vist forskellige kolonner med tidspunkter. Tidspunkterne du kan få vist er:

Ordretidspunkt

Forventet modtagelse

Lukketidspunkt

Det er ikke sikkert, at der er indhold i alle felterne.

Ordretidspunkt angiver det tidspunkt indkøbsordren er oprettet.

Feltet Forventet modtagelse kræver, at du angiver en dato for forventet modtagelse, når du opretter indkøbsordren, eller ved en efterfølgende redigering.

I feltet Lukketidspunkt vil der kun være et tidspunkt, hvis indkøbsordren er i status Lukket. Lukketidspunktet angiver det tidspunkt, hvor indkøbsordren er blevet lukket. Det kan enten ske gennem varemodtagelse, når sidste indkøbsordrelinje er modtaget, eller gennem dialogen Indkøbsordre.

Type

I PeakWMS’ indkøbssystem er der tre typer af indkøbsordrer.

Faktura (indgående)

Kreditnota (udgående)

Kreditnota fra indkøbsordre (udgående)

Typen af indkøbsordre beskriver, om der er tale om en indkøbsordre med varer, der skal ind på lageret (kreditnota), eller om der er tale om varer, der skal fjernes fra lageret, og retur til en leverandør (kreditnota).

Status

I dialogen har du overblik over, hvilke indkøbsordrer, der er:

Kladde

Oprettet

I varemodtagelse

Modtaget

Lukket

Mængde modtaget

I dialogen kan du se, hvor stor andel af en indkøbsordre, der er blevet varemodtaget.

Du kan se mængden som proceslinje med procentdel modtaget og som antal linjer.

Indkøbsordrelinjer

Klikker du på en linje for en indkøbsordre, udvides informationerne om indkøbsordre. Her får du bl.a. vist hvilke indkøbsordrelinjer, der er registreret på den enkelte indkøbsordre, og hvor meget der er modtaget af hver enkelt indkøbsordrelinje.

I den udvidede dialog finder du også en fane med de fejl og mangler, der er registreret på indkøbsordren. Her har du adgang til beskrivelse og billede af fejl/mangel, der er taget i varemodtagelsen.

Opbygning af dialogen

Dit behov for, hvilke kolonner og informationer, der vises i en dialog er forskellige fra andres behov. Derfor har du mulighed for selv at bestemme, hvordan din dialog skal se ud. Du kan tilføje og fjerne kolonner fra visningen ved at klikke på tandhjulet øverst til højre i dialogen.

Du bestemmer også selv kolonnernes rækkefølge i dialogen.

Updated on januar 25, 2023

Related Articles