Indlagring

Tilgå Indlagring

For at indlagre, skal du tilgå Arbejdsdialog > Indlagring.

Vælg plukkevogn

Som første step, skal du vælge en plukkevogn. Hvis alle dine plukkevogne er i brug, vil det ikke være muligt for dig at påbegynde indlagring.

Scan en lastbærer

Når du har valgt den plukkevogn, som du vil bruge til indlagring, vil PeakWMS bede dig scanne lastbærere på vognen. Du skal selvfølgelig tage de lastbærere, der er brugt til varemodtagelse.

Vælg foretrukket lokationstype

Brugeren har mulighed for at vælge, hvilken type lokationer, der skal foretrækkes til indlagring; pluk eller genopfyldning.

Det kan f.eks. være at du indlagrer varer, der er kommet retur, som skal tilbage på en plukkelokation, eller du indlagrer store kolli, der skal på genopfyldning.

Du kan vælge pr. lastbærer.

Opbyg en plukkevogn med indlagringskasser

Når du scanner en lastbærer, vil PeakWMS vise dig, hvorhenne på vognen lastbæreren skal stilles. Fortsæt indstil vognen er fyldt, eller til du løber tør for lastbærere.

Hver gang du har scannet en lastbærer på vognen, vil PeakWMS bede dig bekræfte, at du har placeret lastbæreren på den plads, som PeakWMS har bedt dig om.

Påbegynd indlagring

Du kan fylde vognen op, eller du kan indlagre et selvvalgt antal kasser ad gangen.

Når du påbegynder din indlagring, vil PeakWMS udregne en indlagringsrute baseret på reolernes sekvens.

Ligger produktet du skal indlagre ikke på lageret i forvejen, så vil PeakWMS foreslå nærmeste tomme lokation i sekvensen.

Bekræft lastbærer

Når du påbegynder en indlagringstur, vil PeakWMS starte med det produkt, der er placeret på reolen med laveste sekvens.

PeakWMS lyser kassen op, som det første produkt ligger i. Bekræft lastbæreren ved at scanne eller bekræfte manuelt.

Scanner du den forkerte lastbærer vil PeakWMS vise dig en fejlmeddelelse.

Bekræft produkt

Når du har bekræftet lastbæreren, vil PeakWMS vise dig produktet, der skal indlages.

Her vil PeakWMS bede dig bekræfte produktet, for at komme videre. Også her bekræfter du produktet ved at scanne stregkoden. Når du har scannet mængden, klikker du på bekræft.

Bekræft lokation

Under produktet, kan du se, at PeakWMS har foreslået en lokation, hvor produktet skal indlagres. Er varen allerede på lager, vil PeakWMS foreslå den lokation, hvor produktet ligger i forvejen.

Du bekræfter lokationen ved at klikke på rummet du ønsker at placere varerne i, og efterfølgende klikke på BEKRÆFT LOKATION i bunden af dialogen. Det er først muligt at bekræfte, når en lokation er valgt.

Fortsæt til vognen er tom

Updated on februar 6, 2024

Related Articles