Indstillinger

I indstillinger finder du konfigurationer af de forskellige dele af PeakWMS. Her finder du blandt andet din lageropsætning, lastbæreropsætning, webshopintegrationer, speditøropsætning, brugere samt indstillinger for varemodtagelse og ordrehåndtering.

Lager

Lager er den øverste i menuen i Indstillinger. Her finder du værktøjer til at opbygge dit lager, tilføje reoler hertil, ændre lokationer osv. Du finder også værktøj til Lastbæreropsætning og Printeropsætning.

Lageropsætning

Når du tilgår Indstillinger, åbnes dialogen automatisk på Lageropsætningen. Her har du overblik over alle de lagre, der er oprettet i PeakWMS, og du kan redigere i opbygningen på hvert enkelt af dem. Du kan også tilføje nye lagre, hvis du har behov for det.

Lastbæreropsætning

Under Lager i Indstillinger finder du også lastbæreropsætningen. Her kan du oprette nye lastbærertyper, og du kan bulk oprette lastbærer af de forskellige typer.

Skal du bare oprette en enkelt lastbærer, kan du gøre det under Arbejdsdialog > Lastbærer > Opret Lastbærer.

Printeropsætning

Under Lager finder du også Printeropsætningen. Her har du bl.a. adgang til installering af PeakWMS print server.

Hvis du allerede har installeret PeakWMS print server på din PC, vil en liste over alle printere registreret i PeakWMS være synlig under Printeropsætningen.

I listen kan du sætte typer og brugerdefinerede navne på dine printere.

Integrationer

Under menupunktet integrationer finder du opsætning af Webshopintegration, speditøropsætning, ERP integration og POS integration.

De opsætninger du kommer til at stifte mest bekendtskab til er Webshopintegrationen og Speditøropsætningen.

Webshop integration

I webshopintegrationen indtaster du de oplysninger, der skal bruges, for at PeakWMS kan skabe forbindelse til din webshop.

Under webshopintegration finder du de forskellige webshophostsystemer, som PeakWMS integrerer op imod. Alt efter hvilket system du bruger er oplysninger og mængden af oplysninger, der skal bruges, forskellig.

Har du en Shopify shop med mere end en lagerlokation, er det også under webshopintegration, at du skal mappe lokations id’er fra Shopify til Lagre i PeakWMS, for at sikre, at PeakWMS laver lagerjusteringer korrekt ift. Shopify.

Følgende webshopsystemer, har PeakWMS en direkte integration til:

  • Shopify
  • WooCommerce
  • DanDomain
  • HostedShop
  • Magento

Udover disse webshophostsystemer, har PeakWMS også et Open API, der kan oprettes forbindelse til. Vi anbefaler, at man får en udvikler til at arbejde med Open API.

Speditøropsætning

Speditøropsætningen skal du være opmærksom på i tilfælde af, at I introducerer en ny speditør, eller hvis I begynder at bruge en ny fragtvælger på shoppen. Det betyder nemlig, at der skal opsættes yderligere forbindelse mellem din shop og PeakWMS, og det kan betyde, at der ændres i de host id’er, der kommer fra shoppen.

I Speditøropsætningen finder du alle de speditører, som PeakWMS har direkte integrationer til. Bruger du andre speditører end disse, kan du bruge dine aftaler gennem Webshipper, Shipmondo og Coolrunner. Bruger du en af disse tre, er det vigtigt, at du har en aftale med dem.

ERP integration

Benytter du et ERP-systemet E-conomic til håndtering af ordrer, kan du integrere dette til din PeakWMS.

For at opsætte en ERP-integration, skal du angive et navn og en access token.

OBS! ERP-integrationen til E-conimic inkluderer ikke justering af lagertal i ERP’en. PeakWMS kan udelukkende hente og opdatere ordrer i systemet.

POS integration

Under POS integration finder du én POS; Front Systems. Det er dog ikke den eneste POS som PeakWMS integrerer til. Du kan også integrere din Shopify POS til din Shopify shop i PeakWMS.

Da Shopify POS kun virker i samspil med Shopify, ligger integrationen hertil, under webshop integration.

Brugerstyring

Brugerroller

Brugerroller, der er tilgængelige i PeakWMS. Her har du også mulighed for at oprette nye brugerroller og redigere brugerroller, du selv har oprettet.

Brugere

Tilføj brugere til PeakWMS. Du kan tilmelde vha. email eller direkte i PeakWMS. Begge metoder kræver en email. Brugeren skal efter oprettelse bekræfte sin email for at få adgang til PeakWMS.

Under Brugere kan du også redigere eksisterende brugere. Du kan f.eks. ændre password og rolle for en bruger. Du kan også ændre brugerens navn, og markere, om brugeren skal scanne ‘pluk fra’ lokationerne, når de plukker.

Konfiguration

Under Konfiguration finder du en lang række indstillinger. Her kan du bl.a. indstille ABC-klassifikation, du kan indstille, hvordan du ønsker at varemodtage, håndtering af ordrer og told, og du kan oprette email-skabeloner for flere forskellige scenarier, hvor en mail til kunden sendes ud.

Stamdata

Under Stamdata kan du indstille afsenderadresse, returadresse og returadresse for webshoppen. Det er vigtigt, at du indstiller disse ting, da der ellers kan opstå problemer med hent af labels og oprettelse af returlabels.

Har du flere shops, der afsender fra hver deres lager, kan du sætte en afsenderadresse på webshopintegrationen.

Varemodtagelse

Under fanen Varemodtagelse, kan du indstille, hvordan du ønsker at foretage din varemodtagelse og indlagring. Du kan vælge, om du ønsker at foretage varemodtagelse og indlagring i samme proces eller opdelt.

Derudover kan du indstille, om du ønsker at køre Cross docking, og om du ønsker besked, når et produkt uden stamdata varemodtages.

Cross docking er en proces, hvor du ved varemodtagelse af et produkt, der er bestilt på en ordren. Du kan live bedt om at lægge varen på lager med det samme i den mængde, der passer med antal ordrer på hold, der venter på varen, eller du kan blive spurgt, om du ønsker at cross docke varen med det samme, så varen aldrig kommer på lager.

Sidste mulighed forekommer kun ved single line ordrer. Labels og dokumenter til ordren printes direkte i processen.

Ordrehåndtering

Under ordrehåndtering finder du indstillinger til bl.a. print af følgesedler, plukkeprioritet, retursedler (ikke labels) og ordrekonsolidering (ved pluk fra flere lagre).

Told

Under Indstillinger > Konfiguration> Told, kan du opsætte oplysninger omkring din told. Her kan du bl.a. indsætte dit toldnummer, og du kan oprette importøradresser pr. land.

Emailskabeloner

Via Emailskabeloner, kan du opsætte de forskellige typer emails, der kan sendes ud fra PeakWMS.

Du kan oprette alle de emailskabeloner af hver type, som du ønsker. Du kan oprette en emailskabelon som standard, og du kan oprette emailskabeloner pr. land.

Vi anbefaler, at du selv opretter en standardskabelon, hvis du selv vil bestemme, hvad der skal stå af informationer i mailen.

Der er som udgangspunkt lavet en standardskabelon. Denne kan du til enhver tid ændres.

Du vælger selv tekst og design for dine emailskabeloner.

Opretter du ikke emailskabeloner, vil en standardmail fra PeakWMS sendes ud.

Betaling

Under betaling kan du se den betalingsmetode du har opsat til betaling af dit abonnement hos PeakWMS.

I overblikket kan du se, hvornår faktureringsperioden strækker sig fra og til, du kan se, hvor mange pakker du har udsendt i den indeværende faktureringsperiode, samt pris pr. pakke og beløbet du bliver indtil dags dato vil blive faktureret. Faktureringsbeløbet kan ændre sig.

Updated on februar 24, 2023

Related Articles