Indtast kostpris

Du kan nemt indtaste kostpriser på dine produkter i PeakWMS. Kostprisen er vigtig for din forretning, da den skal bruges for at kunne udregne din lagerværdi.

Du kan indtaste dine kostpriser tre steder i PeakWMS.

  • Indkøbsordrer: Gennem indkøbsordrer indtaster du kostpris på hvert enkelt produkt, når du opretter en indkøbsordre. Du kan læse mere om, hvordan du opretter en indkøbsordre her.
  • Produkter –> Lagervarer: Opret kostpriser på de enkelte forsendelser du får.
  • Dashboard-komponenten Mangler kostpris: Overblik over alle de varenumre du har på dit lager, der ikke har noteret en kostpris.

Kostpris gennem Produkter

Step 1: Tilgå produkter

Step 2: Søg produktet frem

Når du har tilgået Produkter, finder du det produkt, som du gerne vil redigere kostprisen på, og klikker på det.

Når du har klikket på produktet, vil du få vist en liste over alle de lagervarer, der er oprettet på produktet.

Step 3: Klik på tre-prik-menuen ud for en lagervare

I Lagervarer-fanen under de enkelte produkter, klikker du på tre-prik-menuen ud for den lagervare du ønsker at sætte kostprisen på.

Step 4: Klik på Rediger Kostpris

Når du har klikket på tre-prik-menuen, klikker du på Rediger Kostpris.

Step 5: Vælg Kostpris

Her vælger du Kostpris, og trykker næste.

Step 6: Indtast kostpris

Herefter indtaster du kostprisen på dit produkt. Når du benytter denne vej til at indtaste kostpriser, skal du indtaste kostprisen i din basisvaluta. Altså skal du indtaste prisen i DKK, hvis du har indstillet din PeakWMS til det. Din basisvaluta skal stemme overens med den valuta du sælger i på din hovedwebshop.

OBS! Du kan se, hvilken Basisvaluta du har indstillet til din PeakWMS under Indstillinger > Konfiguration > Stamdata. Default basisvaluta er DKK.

Step 7: Gem dine ændringer

Husk at gemme dine ændringer, når du er færdig.

Denne metode til indtastning af kostpriser, er god, hvis du ved nøjagtigt, hvilket produkt og hvilken lagervare-leverance, der mangler kostpriser.

OBS! Har du flere produkter, der mangler kostpriser, er det en fordel for dig at benytte dashboard-komponenten, der viser antal manglende kostpriser.

Kostpris gennem dashboard-komponent

Ved at benytte dashboard-komponenten, kan du nemmere skabe dig et overblik over, hvilke af dine lagervarer, der mangler en kostpris. Dashboard-komponenten danner en liste over de produkter du har på dit lager, der ikke har noteret en kostpris.

Step 1: Tilføj komponenten Mangler Kostpris til dit dashboard

Her skal du indtaste et refresh-interval for komponenten, så komponenten selv opdaterer.

Step 2: Gem dit dashboard

Husk at gemme dit dashboard, da komponenten ellers ikke vil være synlig.

Step 3: Klik på dashboard-komponenten

Når du har gemt dit dashboard, bliver du sendt tilbage til dit dashboard-overblik. Her klikker du på Mangler Kostpris-komponenten som du netop har tilføjet.

Når du klikker på komponenten ledes du ind i en dialog, hvor der er lavet en søgning på komponenterne, der ses på billedet nedenfor.

Step 4: Klik på tre-prik-menuen ud for en lagervare

Dashboard komponenten leder dig frem til dialogen Lagervarer i Admin-dialogen.

Default-søgningen giver dig en liste over alle de lagervarer du har liggende op dit lager, der er oprettet uden en kostpris.

For at redigere kostprisen skal du klikke på tre-prik-menuen ud for beholdningen.

Step 5: Klik på Rediger Kostpris

Når du har klikket på tre-prik-menuen, klikker du på knappen Rediger Kostpris, nøjagtigt som ved redigering af kostpris gennem Produkter.

Step 6: Vælg Kostpris

Herefter vælger du Kostpris, og trykker Næste.

Step 7: Indtast kostpris

Som næste step indtaster du kostprisen på dit produkt. Når du benytter denne vej til at indtaste kostpriser, skal du indtaste kostprisen i din basisvaluta. Altså skal du indtaste prisen i DKK, hvis du har indstillet din PeakWMS-client til det.

Du kan se, hvilken Basisvaluta du har indstillet til din PeakWMS-client under indstillinger. Default basisvaluta er DKK.

Step 8: Gem dine ændringer

Husk at gemme dine ændringer, når du er færdig.

Dashboard-komponenten nedjusterer selv antallet af produkter, der mangler kostpris, i takt med, at du indtaster en kostpris.

Updated on februar 24, 2023

Related Articles