Integration mellem PeakWMS og WooCommerce

For at kunne bruge PeakWMS sammen med din webshop, er det nødvendigt, at du skaber forbindelse til webshoppen fra PeakWMS. For at gøre det, skal du indtaste nogle oplysninger om din shop.

Hvilke oplysninger, der skal oplyses er forskelligt, alt efter hvilket shopsystem du benytter dig af.

For WooCommerce skal du først og fremmest oprette en API nøgle og Secret gennem din WooCommerce back end. API nøgle og Secret sikrer, at der kan skabes forbindelse mellem PeakWMS og din webshop.

Du finder en guide til oprettelse af API nøgle og Secret i WooCommerce back end her:

Påkrævede informationer

For at kunne integrere PeakWMS til din WooCommerce shop, skal der bruges nogle oplysninger fra shoppen.

Følgende oplysninger er påkrævet, for at der kan oprettes en integration til din webshop:

Navn

Web URL

API Nøgle

Secret

Shop navnet er udelukkende til brug i PeakWMS. Har du mere end én shop, der deler lager, anbefaler vi, at du angiver et navn, der er sigende i forhold til den shop du er ved at oprette.

Har du shops i forskellige lande, kan du f.eks. navngive dem sådan:

*Shop navn*DK

*Shop navn*UK

*Shop navn*NO osv.

Web URL

Under web URL skal du ikke bare indtaste den shop URL som dine kunder tilgår. Det er nødvendigt, at du indtaster en en web URL med endelsen som på billedet nedenfor.

URL’en skal indeholde shop URL’en + endelsen /wp-json/wc/v3

Altså

https://*shopURL*/wp-json/wc/v3

API Key og Secret

For at PeakWMS kan oprette forbindelse til din webshops API skal der bruges en API nøgle og en secret.

Du finder en guide til oprettelse af API nøgle og Secret i WooCommerce back end her:

OBS! Når du har indtastet de påkrævede informationer, tester du forbindelsen til shoppen, for at sikre, at URL, API nøgle og secret er korrekte.

Opret leverandører fra webshop

OBS! Du kan slå til, om du ønsker, at PeakWMS automatisk skal hente dine leverandører fra din webshop. Funktionen er som udgangspunkt slået fra. Hvis ikke funktionen er slået til, vil informationerne fra shoppen fortsat blive hentet, men lægges i feltet Mærke/Brand på produktet.

Er funktionen slået til, vil PeakWMS i stedet oprette mærket som leverandør.

Hent data fra webshoppen

Når du har indtastet de påkrævede oplysninger, og gemt dem, vil du blive sendt tilbage til overblikket over dine webshopintegrationer. Herfra er du sådan set klar til at begynde at hente og modtage informationer fra shoppen.

OBS! Når du henter produkter og ordrer fra shoppen oprettes der Webhooks automatisk mellem shoppen og PeakWMS. Du skal dog være opmærksom på, at WooCommerce er skruet sådan sammen, at der ikke bare sendes en webhook, så snart, der foretages en opdatering på en ordre eller et produkt.

Aktiveringen af webhooks i WooCommerce er afhængige af, at der er trafik på webshoppen. Det vil sige, at har du f.eks. en eller flere ordrer, der har været forladt, og dermed står som venter på betaling, så vil der ikke nødvendigvis blive sendt en webhook til PeakWMS, når ordren betales og status ændres til Behandler, hvis der ikke er trafik på shoppen. Webhooken skal triggers af aktivitet på shoppen.

Hent produkter

Du starter med at hente dine produkter fra shoppen. Du henter produkterne fra shoppen ved at klikke på Hent produkter:

PeakWMS skal bruge dine produkter, både så du kan oprette lagervarer på dem, og placere dem på lageret, og for at ordrelinjerne på ordrerne kan plukkes.

Når du henter dine produkter fra WooCommerce, oprettes der automatisk webhooks mellem PeakWMS og WooCommerce. PeakWMS og WooCommrce bruger webhooks til at sende og modtage opdateringer på produkterne. Der oprettes webhooks for følgende:

Opret produkt

Rediger produkt

Slet produkt

Alt efter, hvor mange produkter du har på din shop, kan dette step tage noget tid at hente produkterne over i PeakWMS. Der vil selvfølgelig være forskel på, hvor lang tid det tager, alt efter, om du har 300 produkter eller 3000 produkter.

På skærmen vises en progress bar, så du altid kan holde øje med, hvor langt du er nået med at hente produkterne ind.

Når produkterne er hentet, skal du klikke på Bekræft, og næste step i opsætningen kan sættes igang.

Begynd at modtage ordrer fra webshoppen

Når du har færdiggjort steppet, hvor du henter produkter fra shoppen, kommer du til steppet, hvor du kan begynde at modtage ordrer fra shoppen.

Når du begynder dette step, vil PeakWMS automatisk oprette webhooks for ordrer. Der oprettes følgende webhooks:

Opret ordre

Rediger ordre

Slet ordre

Herfra begynder PeakWMS automatisk at hente ordrer, der lægges på webshoppen.

OBS! Du skal være opmærksom på, at ordrerne, der kommer ind i PeakWMS ikke bliver frigivet, før der oprettes lagervarer. Når alle linjer på en ordre kan opfyldes, frigives ordren til pluk.

Opsætningen for modtagelse af ordrer tager ikke mange sekunder at gennemføre. Herefter vil ordrer, der efterfølgende lægges på shoppen, automatisk hentes over i PeakWMS.

Du kan læse mere om hurtig opretning af beholdning her:

Synkroniser salgstal

Næste step i opsætningen er synkronisering af lagertal. Her har du mulighed for at vælge, om du ønsker at importere historik på tidligere salg til PeakWMS. Salgshistorikken bruges i Indkøbssystemet. Med salgshistorikken kan PeakWMS hjælpe med at vurdere, hvor meget der skal købes hjem, for at opfylde efterspørgslen på produktet.

Der hentes udelukkende informationer om antal solgte varer og dato.

Læs mere om vores forecasting værktøj her:

Når du skal synkronisere lagertallene i fra din webshop, så skal du vælge en dato du ønsker at synkronisere fra. Datoen er som standard sat ét år tilbage i tid, så der hentes ét års salgshistorik på dine produkter.

Du kan ændre datoen ved at klikke på kalenderen yderst til højre. Også er skal du være opmærksom på, at jo længere en periode du ønsker at hente salgshistorik for, jo længere tid tager det.

Ønsker du ikke at hente salgshistorik, skal du sætte datoen til dags dato.

Når du er klar til at hente salgshistorikken, klikker du på Hent salgstal.

Afsendelse af data til integrationen

Indtil nu har du kun hentet og modtaget ting fra webshoppen. I dette step skal du markere, hvilke data du ønsker at sende til shoppen i forskellige situationer, når du bruger PeakWMS. De felter du markerer er udelukkende data, der sendes fra PeakWMS til din webshop.

Det er helt op til dig, hvilke data du ønsker at sende. Vi anbefaler dog, at du som minimum har følgende beskeder slået til:

Når disse er slået til, så informerer PeakWMS din shop, når:

Der foretages lagerjusteringer

EAN opdateres på et produkt

En ordre er pakket, og betaling kan trækkes (PeakWMS kan for nogle shops, sættes op til at trække betalingen)

Betalingen for en ordre er trukket

Beskederne her, er dem det som udgangspunkt anbefales, slåes til, for at shoppen bliver informeret korrekt ift. lagerjusteringer og træk af betaling på ordrer.

Du kan til enhver tid ændre, hvilke data du sender til din webshop. For at ændre det, klikker du her:

Send gennemsnitlig kostpris

Udover de anbefalede data, er der en række andre, som du kan slå til. Du kan bl.a. vælge, om du ønsker, at PeakWMS skal opdatere din gennemsnitlige kostpris på shoppen. Du skal dog være opmærksom på, at PeakWMS ikke kan opdatere den gennemsnitlige kostpris på dine produkter, medmindre du bruger Indkøbssystemet. Den gennemsnitlige kostpris opdateres nemlig kun, når en indkøbsordre med det pågældende produkt, lukkes.

Informer, når en indkøbsordre lukkes

Funktionen her er til dig, der har tilkoblet et ERP-system til din PeakWMS. Når du lukker en indkøbsordre, sender PeakWMS besked til dit ERP-system om, at en indkøbsordre er modtaget og lukket.

Updated on juni 13, 2023

Related Articles