Integration mellem Shopify og PeakWMS

For at kunne bruge PeakWMS sammen med din webshop, er det nødvendigt, at du skaber forbindelse til webshoppen fra PeakWMS. For at gøre det, skal du indtaste nogle oplysninger om din shop.

Hvilke oplysninger, der skal oplyses er forskelligt, alt efter hvilket shopsystem du benytter dig af.

For Shopify, er der nogle flere indstillinger, du kan opsætte end ved andre shopsystemer. Her kan du nemlig vælge, om du ønsker at bruge Shopify POS med din Shopify-shop, og du kan mappe dine lokationer i Shopify med lagre i PeakWMS for at sikre, at der rapporteres korrekt mellem PeakWMS og Shopify.

Påkrævede informationer

Når du opsætter din Shopify shop i PeakWMS er der en række informationer, der er påkrævede, for at PeakWMS kan skabe forbindelse til shoppen. De markerede felter på billedet nedenfor er påkrævede:

Når de påkrævede oplysninger er indtastet, kan du teste forbindelsen mellem PeakWMS og din webshop. Det gør du ved at klikke på Test forbindelse nederst.

Er de indtastede informationer korrekte, vil Knappen Test forbindelse nederst ændres til “Forbindelse oprettet til webshop”.

Når oplysninger er indtastet og forbindelsen testet, skal du huske at klikke på “Ret integration”, for at gemme dine oplysninger.

Shop navn

Shop navnet er udelukkende til brug i PeakWMS. Har du mere end én shop, der deler lager, anbefaler vi, at du angiver et navn, der er sigende i forhold til den shop du er ved at oprette.

Har du shops i forskellige lande, kan du f.eks. navngive dem sådan:

*Shop navn*DK

*Shop navn*UK

*Shop navn*NO osv.

Land

Under land angiver du det land, som webshoppen henvender sig til. Er der tale om en dansk shop skriver du Danmark, henvender shoppen sig til tyske kunder, skriver du Tyskland osv.

Web URL

Du skal også tilføje din web URL til PeakWMS. Her skal du være opmærksom på, at der ikke er tale om den URL som dine kunder tilgår for at komme ind på shoppen. Du skal i stedet bruge den URL som du selv bruger til at tilgå din shops back end.

URL’en hedder som regel noget lignende:

https://*shoppens navn*.myshopify.com

Access token

Udover din web URL, skal der også bruges en access token til shoppen, for at der kan skabes forbindelse mellem PeakWMS og Shopify. Din webshops Access Token er en nøgle, der giver adgang til din shop. Det er en sikkerhedsforanstaltning, som du bruger for at tilkendegive, at du har ret til at have adgang til shoppen. En Access Token kaldes også en API-key, og skal hentes fra din shop. Nøglen består af en kombination af bogstaver og tal.

En access token er som regel ikke oprettet på forhånd. Derfor skal du manuelt ind og oprette en API Key i back end på din Shopify shop.

Du finder en guide til at oprette en access token i den gamle Shopify back end her:

Hovedwebshop

Har du mere end én webshop, skal du vælge, hvilken af dine webshops, der er hovedwebshoppen.

Opret leverandører fra webshop

OBS! Du kan slå til, om du ønsker, at PeakWMS automatisk skal hente dine leverandører fra din webshop. Funktionen er som udgangspunkt slået fra. Hvis ikke funktionen er slået til, vil informationerne fra shoppen fortsat blive hentet, men lægges i feltet Mærke/Brand på produktet.

Er funktionen slået til, vil PeakWMS i stedet oprette mærket som leverandør.

Hent data fra webshoppen

Når du har indtastet de påkrævede oplysninger, og gemt dem, vil du blive sendt tilbage til overblikket over dine webshopintegrationer. Herfra er du sådan set klar til at begynde at hente og modtage informationer fra shoppen.

Hent produkter

Du starter med at hente dine produkter fra shoppen. Du henter produkterne fra shoppen ved at klikke på Hent produkter:

PeakWMS skal bruge dine produkter, både så du kan oprette lagervarer på dem, og placere dem på lageret, og for at ordrelinjerne på ordrerne kan plukkes.

Når du henter dine produkter fra Shopify, oprettes der automatisk webhooks mellem PeakWMS og Shopify. PeakWMS og Shopify bruger webhooks til at sende og modtage opdateringer på produkterne. Der oprettes webhooks for følgende:

Opret produkt

Rediger produkt

Slet produkt

Alt efter, hvor mange produkter du har på din shop, kan dette step tage noget tid. Selvom Shopify er et af de hurtigere webshopsystemer ved hent af produkter, så vil der stadig være forskel på, om du har 500 produkter på din shop eller om du har 30.000 produkter. Derfor, jo flere produkter på din shop, jo længere tid vil steppet tage.

På skærmen vises en progress bar, så du altid kan holde øje med, hvor langt du er nået med at hente produkterne ind.

Når produkterne er hentet, skal du klikke på Bekræft, og næste step i opsætningen kan sættes igang.

Hent toldinfo og kostpriser (optional)

I næste step i opsætningen, kan du hente toldinfo og kostpriser. Hvis du allerede har toldinformationer og kostpriser i shoppen, kan der være fordele ved at hente dem over i PeakWMS, da du så slipper for at linke dine eksisterende produkter til toldtariffer. Nye produkter vil fortsat kræve manuel opsætning af f.eks. toldinfo i PeakWMS.

For at hente toldinfo og kostpriser, klikker du på Begynd:

Som ved hent af produkter, afhænger hastigheden af dette step af, hvor mange informationer, der skal hentes fra shoppen. Når du er klar til at sætte igang, klikker du på Start hent af toldinfo.

Har du ikke toldinfo og kostpriser i shoppen, kan du springe steppet over, ved at klikke på “videre”-ikonet til højre.

OBS! Hent af toldinfo og kostpriser er KUN muligt for Shopify shops. Det er ikke muligt ved opsætning af WooCommerce, DanDomain eller HostedShop.

Begynd at modtage ordrer fra webshoppen

Når du har færdiggjort eller sprunget over steppet med toldinfo og kostpriser, kommer du til steppet, hvor du kan begynde at modtage ordrer fra shoppen.

Når du begynder dette step, vil PeakWMS automatisk oprette webhooks for ordrer. Der oprettes følgende webhooks:

Opret ordre

Rediger ordre

Slet ordre

Herfra begynder PeakWMS automatisk at hente ordrer, der lægges på webshoppen.

OBS! Du skal være opmærksom på, at ordrerne, der kommer ind i PeakWMS ikke bliver frigivet, før der oprettes lagervarer. Når alle linjer på en ordre kan opfyldes, frigives ordren til pluk.

Opsætningen for modtagelse af ordrer tager ikke mange sekunder at gennemføre. Herefter vil ordrer, der efterfølgende lægges på shoppen, automatisk hentes over i PeakWMS.

Du kan læse mere om hurtig opretning af beholdning her:

Synkronisér lagertal

Næste step i opsætningen er synkronisering af lagertal. Her har du mulighed for at vælge, om du ønsker at importere historik på tidligere salg til PeakWMS. Salgshistorikken bruges i Indkøbssystemet. Med salgshistorikken kan PeakWMS hjælpe med at vurdere, hvor meget der skal købes hjem, for at opfylde efterspørgslen på produktet.

Der hentes udelukkende informationer om antal solgte varer og dato.

Læs mere om vores forecasting værktøj her:

Når du skal synkronisere lagertallene i fra din webshop, så skal du vælge en dato du ønsker at synkronisere fra. Datoen er som standard sat ét år tilbage i tid, så der hentes ét års salgshistorik på dine produkter.

Du kan ændre datoen ved at klikke på kalenderen yderst til højre. Også er skal du være opmærksom på, at jo længere en periode du ønsker at hente salgshistorik for, jo længere tid tager det.

Ønsker du ikke at hente salgshistorik, skal du sætte datoen til dags dato.

Når du er klar til at hente salgshistorikken, klikker du på Hent salgstal.

Begynd at sende data til integrationen

Indtil nu har du kun hentet og modtaget ting fra webshoppen. I dette step skal du markere, hvilke data du ønsker at sende til shoppen i forskellige situationer, når du bruger PeakWMS. De felter du markerer er udelukkende data, der sendes fra PeakWMS til din webshop.

Det er helt op til dig, hvilke data du ønsker at sende. Vi anbefaler dog, at du som minimum har følgende beskeder slået til:

Når disse er slået til, så informerer PeakWMS din shop, når:

Der foretages lagerjusteringer

EAN opdateres på et produkt

En ordre er pakket, og betaling kan trækkes (PeakWMS kan for nogle shops, sættes op til at trække betalingen)

Betalingen for en ordre er trukket

Beskederne her, er dem det som udgangspunkt anbefales, slåes til, for at shoppen bliver informeret korrekt ift. lagerjusteringer og træk af betaling på ordrer.

Du kan til enhver tid ændre, hvilke data du sender til din webshop. For at ændre det, klikker du her:

Send gennemsnitlig kostpris

Udover de anbefalede data, er der en række andre, som du kan slå til. Du kan bl.a. vælge, om du ønsker, at PeakWMS skal opdatere din gennemsnitlige kostpris på shoppen. Du skal dog være opmærksom på, at PeakWMS ikke kan opdatere den gennemsnitlige kostpris på dine produkter, medmindre du bruger Indkøbssystemet. Den gennemsnitlige kostpris opdateres nemlig kun, når en indkøbsordre med det pågældende produkt, lukkes.

Den gennemsnitlige kostpris gemmes på produktet i Shopify, og udregnes og opdateres, hver gang en indkøbsordre indeholdende produktet, lukkes i PeakWMS:

Informer, når en indkøbsordre lukkes

Funktionen her er til dig, der har tilkoblet et ERP-system til din PeakWMS. Når du lukker en indkøbsordre, sender PeakWMS besked til dit ERP-system om, at en indkøbsordre er modtaget og lukket.

Informer, når en ordre refunderes

I PeakWMS finder du et retursystem, hvor du kan refundere penge til kunderne, når de sender en vare retur. Også her kan du bede PeakWMS, om at give besked til shoppen. Beskeden vil blive sendt, når der foretages en refundering på en ordre gennem PeakWMS.

Når denne besked er slået til, vil du kunne se gennem Shopify, at der er foretaget retur på en ordre gennem PeakWMS. Du vil både kunne se ordrer, der er fuldt refunderet, og ordrer, der er delvist refunderet gennem PeakWMS.

Updated on juni 13, 2023

Related Articles