Konsolidering

Har du mere end én lagerlokation, kan du komme ud for, at du modtager ordrer, hvor en del af ordren skal plukkes i et lager, mens det resterende skal plukkes i et andet.

Det kan f.eks. være, at du foruden dit lager, har en fysisk butik, hvor der er varer og størrelser, der ikke ligger på selve lageret, men som indgår i sortimentet på jeres webshop, og derfor kan bestilles af en kunde via webshoppen.

Her hjælper arbejdsdialogen Konsolidering dig med at holde styr på, hvilke varer, der er plukket i butikken, der skal samles med hvilke ordre, der er plukket på lageret.

End of pick konsolidering

Når du har foretaget pluk i et lager, der skal konsolideres med varer, der kommer fra et andet lager, vil PeakWMS, som sidste step i pluk, bede dig om at scanne din lastbærer over på en konsolideringslokation.

Har du foretaget pluk med plukkevogn, vil PeakWMS vise dig, hvilke af dine lastbærer, der er registreret på vognen, der skal konsolideres med andre ordrer. Her viser PeakWMS dig en lastbærer ad gangen, som skal scannes over på en konsolideringslokation.

Skærmen som vist ovenfor vises, hvis der er tale om ordrer, der skal konsolideres fra samme lager, som de er plukket i. Lastbæreren, der skal konsolideres, lyser grønt på plukkevognsanimationen. I bunden af skærmen vises lastbærernavnet, og hvilket lager, der skal afsendes fra.

Her kan du manuelt indtaste navnet på lokationen, hvor lastbæreren skal placeres, eller du kan scanne f.eks. en reol og vælge lokationen i reolen, hvor du ønsker at lastbæreren skal være placeret.

Når du har placeret lastbæreren på en lokation, vil PeakWMS vise dig, hvor lastbæreren står på konsolideringslokationen.

Proces for konsolidering

Har du flere forskellige lagre, og ønsker du at bruge konsolidering, skal du vælge et lager, som dit standardafsendelseslager. Dit standardafsendelseslager er det lager, som dine ordrer skal konsolideres i og afsendes fra.

For at bruge konsolidering, er det selvfølgelig nødvendigt, at du har foretaget pluk i dine lagre.

Når du afslutter en plukketur vil PeakWMS fortælle dig, hvilke af de ordrer du har plukket, der skal konsolideres med varer, der plukkes på et andet lager.

Er der tale om ordrer plukket i et andet lager end det skal sendes fra vil skærmen i PeakWMS se ud som på billedet nedenfor.

Har du mange ordrer, der skal konsolideres og sendes fra et andet lager, anbefaler vi, at du plukker disse ordrer som batchpluk. Batchpluk er yderst anvendelig, hvis du f.eks. skal plukke til webshopordrer i en butik, hvor kun en del af ordrelinjerne kan opfyldes, og som skal afsendes fra et andet lager.

Step 1: Tilgå arbejdsdialogen Konsolidering

Når du har plukket dine ordrer, skal du tilgå Konsolidering i arbejdsdialogen. Under Konsolidering, hjælper PeakWMS dig med at samle ordrerne med de korrekte produkter, så de kan sendes afsted fra dit lager.

Step 2: Vælg lager

Når du har tilgået dialogen, skal du vælge, hvilket lager, du ønsker at foretage konsolidering i. PeakWMS viser dig en liste over de lagre du har registreret i PeakWMS. Du kan ændre lager ved at klikke på brugermenuen øverst til højre.

Du vælger selvfølgelig det lager du befinder dig i.

Step 3: Scan Load Unit

Når du har valgt lageret, som du vil konsolidere i, skal du scanne en lastbærer, som du vil bruge som udgangspunkt for konsolideringen; f.eks. din bulk lastbærer, som du brugte under pluk.

Har du foretaget en plukketur på dit standardafsendelseslager, kan du også scanne en af de lastbærer du har haft med her.

Når du scanner en lastbærer tjekker PeakWMS efter, hvilken af følgende processer, der skal bruges:

Der er ingen andre plukkeordrer på samme ordre i valgte lager

  • PeakWMS instruerer brugeren til at placere lastbæreren ved pakkebord
  • Hvis der er flere pakkeborde på lageret, viser PeakWMS en liste over pakkeborde, som brugeren skal vælge imellem.

Der er plukkeordrer booket på en konsolideringslokation i det valgte lager

  • PeakWMS instruerer brugeren til at scanne den lastbærer, som plukkeordren er placeret i for at foretage konsolidering. PeakWMS viser lastbærenavn på i dialogen.
  • Efter konsolidering > Pak

Der er plukkeordrer på samme ordre, i samme lager, der endnu ikke er plukket

  • PeakWMS instruerer brugeren til at placere lastbærer på en konsolideringslokation.

Step 4: Scan varerne over i en lastbærer

Alt efter hvilken af de tre scenarier, som beskrevet ovenfor, du skal gennemgå i den videre proces, vil PeakWMS guide dig videre.

Hvis du har scannet din bulk lastbærer, vil PeakWMS vise dig en liste over alle de varer, der er registreret i lastbæreren. Her skal du en efter en scanne varerne. Når du scanner en vare, vil PeakWMS vise dig, hvilken lastbærer varen skal placeres i.

Har du fat i en vare, der skal konsolideres med andre varer, der endnu ikke er plukket, vil PeakWMS bede dig om at scanne varen over i en tom lastbærer eller bede dig scanne lastbæreren varerne ligger i ind på en lokation.

Er der tale om et produkt, der skal konsolideres med varer, der er placeret i en lastbærer på en konsolideringslokation, vil PeakWMS bede dig om at scanne varen over i denne lastbærer. Når ordren er fuldt konsolideret, vil PeakWMS fortælle dig dette.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles