Lagerflyt vha. lastbærer

Har du flere lagre, kan det blive nødvendigt for dig at flytte lagervarer fra et lager til et andet. Det kan du gøre gennem PeakWMS vha. en lastbærer.

Når du skal flytte en lagervare fra et lager til et andet, er den nemmeste måde at gøre det på, vha. en lastbærer. Ved at flytte lagervaren på denne måde, bibeholder du den historik der er på lagervaren, fremfor blot at nedjustere lagerantal på et lager og oprette det igen på et andet. Bruger du PeakWMS indkøbssystem, bevarer du også linket til indkøbsordrelinjen og kostprisen.

Hav styr på produktet

For at lave et lagerflyt ved hjælp af en lastbærer, skal du først og fremmest have styr på det produkt du ønsker at flytte. Du skal finde ud af, hvor produktet ligger placeret på lageret.

For at kunne flytte produktet, skal du nemlig bruge arbejdsdialogen Beholdning, og bruge funktionen Flyt lagervare. Når man bruger Flyt lagervare er det nødvendigt, at vide, hvor lagervaren er placeret på lageret. Du kan nemlig ikke søge efter varenummer eller beskrivelse, men kun på reol, lokation eller lastbærerens navn. Af den grund anbefaler vi også, at du bruger arbejdsdialogen mens du går rundt på lageret.

Scan reolen/lokationen

Når du står foran lokationen som produktet ligger på, scanner du lokationens stregkode. Har lokationen ikke en stregkode, kan du søge efter lokationens navn i søgefeltet øverst i dialogen.

Er der tale om en lokation, hvor der kun ligger det ene produkt på, vil PeakWMS vise produktet i en liste i dialogen. Ligger der mere end det ene produkt på lokationen, så vil alle produkter på lokationen blive vist i listen.

Vælg rum i reolen

Ligger produktet på en reol, skal du som næste step vælge det rum på reolen som produktet ligger i. Det gør du ved at klikke på rummet på skærmen. Alle rum i reolen, hvor der ligger beholdning, er markeret med rød. Tomme rum vil figurere som hvide.

Vælg produkt og antal

Når du har valgt rummet i reolen bekræfter du, at du har valgt det rigtige. Herefter skal du vælge produkt og antal til flyt.

For at vælge et produkt, klikker du på det, og justerer antallet, så det stemmer med den mængde af produktet du ønsker at flytte. Herefter klikker du på Flyt valgte.

Vil du flytte alle varerne på lokationen på en gang, kan du vælge flyt alle.

Scan Lastbærer

Når du har valgt den/de produkter og mængder du ønsker at flytte, skal du scanne deres til-lokation. Her scanner du en lastbærer, som varerne skal flyttes i.

Når du har scannet lastbæreren registreres lagervarerne heri, og du kan flytte dem til et andet lager.

Skift lager og indplacer varerne

Når du skal flytte lagervarerne til andet lager, skal du tilgå igen Arbejdsdialog > Beholdning > Flyt lagervare, og scanner lastbæreren. Herefter vil PeakWMS viser indholdet i lastbæreren, nøjagtigt som da lagervarerne blev flyttet fra deres oprindelige lokation. Herefter scanner du en reol eller en lokation, og indplacerer lagervarerne.

Updated on marts 3, 2023

Related Articles