1. Home
  2. Værktøjer
  3. Lagerstatus – Lager

Lagerstatus – Lager

I PeakWMS finder du et værktøj, der er udviklet med henblik på at gøre din lagerstatus nemmere og hurtigere. Du kan både lave lagerstatus på lager og i butik.

Selve processen fungerer ligesom pluk, genopfyldning og Indlagring, hvor du guides rundt på lageret i en slange, baseret på sekvenserne på dine lokationer på lageret.

Alle lokationer på lokationen skal tælles, uanset, om der er registreret lagervarer på lokationen eller ej. Du kan jo komme ud for, at en lokation på lageret er tom systemmæssigt, men at der fysisk ligger varer på lokationen.

Skal du lave lagerstatus i butik, skal du bruge følgende proces:

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Lagerstatus

I Arbejdsdialogen finder du alle værktøjer, der er relevante for dine lagerprocesser i det daglige. Nederst i menuen finder du en fane, der hedder Lagerstatus.

Step 2: Vælg optællingsmetode

Under Lagerstatus skal du vælge en tællemåde.

Du kan vælge at tælle de varer, som PeakWMS vurderer er nødvendige for dig at tælle op til din lagerstatus. Disse ligger under Optæl forventet.

Du kan også vælge at lave optælling af alle varer, der ikke er talt siden en specifik dato. Denne metode ligger på “Optæl ikke optalt siden dato”.

Optæl forventet

Under optæl forventet ligger listen over de lagervarer på dit lager, der ikke er blevet talt indenfor det seneste optællingsinterval.

Optællingsintervallet vælger du selv, når du konfigurerer din PeakWMS. Er du i tvivl om, hvad dit optællingsinterval er, kan du finde det under Indstillinger > Konfiguration > Stamdata.

Når du sætter et optællingsinterval beder du PeakWMS om at give dig besked, når der er gået x antal dage (optællingsintervallet) siden sidste optælling af hvert enkelt af dine produkter.

Er varen ikke optalt inden for intervallet, vil du blive bedt om at lave en kontroloptælling i pluk, næste gang varen plukkes.

Varerne du skal tælle under “Optæl forventet”, er de varer, der ikke er blevet talt inden for optællingsintervallet. Det kan f.eks. være varer, der har ligget døde i en periode.

Derudover, vil du blive bedt om at tælle systemmæssigt tomme lokationer, for at sikre, at de også er tomme fysisk.

OBS! Har du enkelte produkter, som du vil foretage optællinger på med et andet interval, kan du ændre optællingsintervallet på produktet ved at redigere pågældende produkt under Produkter > Produkter.

Optæl ikke talt siden dato

Vil du gerne tælle så meget af dit lager som muligt, kan du vælge tællemåden “Optæl ikke optalt siden dato”.

Her indtaster du den dato, du vil bruge som udgangspunkt for din optælling. Alle lagervarer, der er talt før den valgte dato, vil skulle optælles igen.

Hvis du ønsker at tælle alle lagervarer skal du angive dags dato som dit udgangspunkt.

HUSK at datoen skal være den samme, hvis din lagerstatusoptælling tager mere end én dag. Starter du med at tælle d. 1/1, så skal datoen fortsat være 1/1 dagen efter.

Step 3: Scan en lokation

Når du har valgt, hvilken metode du ønsker at benytte til din lagerstatus, er du klar til at gå igang med din lagerstatus.

PeakWMS viser på skærmen, hvor mange lokationer, der skal optælles i din lagerstatus.

For at komme igang, scanner du den reol, der skal bruges som udgangspunkt for din optælling.

Mange optællere?

Er der mange, der skal tælle op, anbefaler vi, at der er afstand mellem de reoler, der scannes som udgangspunkt for optællingen.

Eksempel

Medarbejder 1 tager lokationerne 1-10

Medarbejder 2 tager lokationerne 11-20

Medarbejder 3 tager lokationerne 21-30

osv.

På den måde undgår I at tælle de samme varer to gange.

Tildeling af lokationer til optælling bruger den sekvens, der er på reolerne på lageret. Du kan tjekke din sekvens under Indstillinger > Lager > Lager.

Step 4: Tæl alle lagervarer, der vises

Reolen/lokationen du starter med at scanne bruges udelukkende som udgangspunkt. Det er ikke sikkert, at der er varer på lokationen, der kræver optælling.

Er der ingen optællinger på scannede reol/lokation, tildeles næste ud fra sekvens.

Har du scannet en reol, vil du få vist lagervarer fra én lokation i reolen af gangen.

Har du flere lagervarer liggende på samme lokationen vil alle lagervarerne blive vist i listen “Lagervarer til optælling” (se billede).

Du kan tælle på to måder:

Manuelt

Stregkode scan

Stregkodescan

Bruger du stregkoder, vil PeakWMS justere den talte mængde efter hvert scan. Dermed kan du også tælle flere forskellige produkter på en gang, fordi PeakWMS hjælper dig med at differentiere produkterne fra hinanden mens du scanner.

Manuelt tæl

Hvis du tæller manuelt skal du benytte plus- og minusknapperne, for at justere i den talte mængde. Du kan også klikke på mellemrummet mellem tasterne og notere hele antallet på en gang.

Forventet mængde

PeakWMS sætter lagermængden, der er registreret i PeakWMS, som udgangspunkt for optællingen.

Tallet kan sagtens være et andet, hvis en vare er blevet væk eller der ikke er foretaget løbende optælling, for at bekræfte mængden på lageret.

Linjens farve

Når du begynder at registrere lagervarer vil PeakWMS farve linjen for det scannede/talte produkt.

Er der færre eller flere end det registrerede antal vil linjen farves gul.

Scannes den forventede mængde, vil linjen farves grøn.

Bekræft optælling

Når alt er optalt klikker du på “Bekræft optælling” i bunden af skærmen.

Denne knap bliver først synlig, når der er registreret antal på alle varer.

Optælling af systemmæssigt tom lokation

Er lokationen du skal tælle tom (ifølge PeakWMS), så vil PeakWMS informere dig om, at lokationen er tom, og at du skal verificere, om det er korrekt.

Er lokationen tom, klikker du på ”Ja”. Herefter vil du blive bedt om at tælle næste lokation.

OBS! Der sættes en optællingsdato på den tomme lokation.

Tilføj lagervare

Er lokationen IKKE tom, klikker du på ”Nej”.

Herefter viser PeakWMS en pop up, hvor du skal vælge, hvilket/hvilke produkt(er), der ligger på lokationen, og angive hvilken mængde, der ligger.

Du kan søge produktet frem vha. varenummer, EAN eller beskrivelse.

Lagervarens mængde skal indtastes i feltet “Mængde”, men kan også justeres efterfølgende ved enten at justere på plus og minus eller ved at scanne produktets EAN.

Du kan sagtens registrere mere end en lagervare på en lokation. Når du har registreret det første, klikker du bare på knappen ”Tilføj lagervare”.

Når alle tilgængelige lagervarer på lokationen er tilføjet, klikker du på ”Bekræft optælling” for at afslutte optællingen på lokationen.

Step 5: Fortsæt indtil alle lokationer er talt

Når du har talt alle varer på lokationen og godkendt i bunden af skærmen, vil PeakWMS sende dig videre til næste lokation i rækken.

Når PeakWMS har vist dig, hvilken reol, der skal tælles, fortsætter du med samme fremgangsmåde.

Afslutning

Når du har talt alt i sekvensen, vil PeakWMS tjekke, om der er lokationer tidligere i sekvensen, end startlokationen, der mangler optælling.

Når alle optællingsopgaver er færdiggjort, vil det ikke være muligt for jer at fortsætte optællingen.

Updated on maj 8, 2024

Related Articles