Lagerstatus

Den årlige lagerstatus kan være en hård nød at knække.

Der er mange ting der skal holdes styr på, og endnu flere ting, der skal tælles. Her er PeakWMS et godt værktøj for dig. Vi hjælper dig nemlig på vej og gør din status-proces mere overskuelig.

I PeakWMS finder du et værktøj, der er udviklet med henblik på at gøre din lagerstatus nemmere og hurtigere.

Selve processen fungerer ligesom pluk, genopfyldning og Indlagring, hvor du guides rundt på lageret i en slange, baseret på sekvenserne på dine lokationer på lageret.

Du starter ud med at scanne den lokation som du ønsker at bruge som udgangspunkt. PeakWMS viser dig herfra lokationerne, der skal optælles en for en.

Alle lokationer på lokationen skal som udgangspunkt tælles, uanset, om der er registreret lagervarer på lokationen eller ej. Du kan jo komme ud for, at en lokation på lageret er tom systemmæssigt, men at der fysisk ligger varer på lokationen.

Step 1: Tilgå Arbejdsdialog > Lagerstatus

I Arbejdsdialogen finder du alle værktøjer, der er relevante for dine lagerprocesser i det daglige. Nederst i menuen finder du en fane, der hedder Lagerstatus.

Step 2: Vælg optællingsmetode

Under Lagerstatus skal du vælge en tællemåde.

Du kan vælge at tælle de varer, som PeakWMS vurderer er nødvendige for dig at tælle op til din lagerstatus. Disse ligger under Optæl forventet.

Du kan også vælge at tælle alle varer, der ikke er blevet optalt gennem plukkeprocessen i x antal dage. Du vælger selv antallet af dage. Denne tællemåde ligger under Optæl ikke optalt i X dage.

Optæl forventet

Under optæl forventet ligger listen over de lagervarer på dit lager, der ikke er blevet talt indenfor det seneste optællingsinterval. Optællingsintervallet vælger du selv, når du konfigurerer din PeakWMS-client. Er du i tvivl om, hvad dit optællingsinterval er, kan du finde det under Indstillinger.

Når du sætter et optællingsinterval beder du PeakWMS om at give dig besked, når der er gået x antal dage (optællingsintervallet) siden sidste optælling.

Vælger du denne metode vil du kun blive bedt om at tælle de lokationer, der ikke er blevet talt gennem plukkeprocessen inden for optællingsintervallet. Du vil altså kun skulle tælle de produkter, der har ligget “døde” på webshoppen og ikke er blevet solgt siden seneste optælling.

Derudover vil du blive bedt om at lave kontroloptællinger på de lokationer, der har været tomme i en periode.

Du bestemmer selv, hvad dit optællingsinterval skal være, og du kan til enhver tid rette det under Indstillinger > Konfiguration > Stamdata.

Har du enkelte produkter, som du vil foretage optællinger på med et andet interval, kan du ændre optællingsintervallet på produktet ved at redigere pågældende produkt under Produkter > Produkter.

Optæl ikke talt siden dato

Vil du gerne tælle så meget af dit lager som muligt, kan du vælge tællemåden Ikke talt i X antal dage.

Her indtaster du den dato, du vil bruge som udgangspunkt for din optælling. Alle lagervarer, der er talt før den valgte dato, vil skulle optælles igen.

Hvis du ønsker at tælle alle lagervarer skal du angive dags dato som dit udgangspunkt. HUSK at datoen skal være den samme, hvis din lagerstatusoptælling tager mere end én dag.

Det vil sige, at starter du din lagerstatus 1/1, men endnu ikke er færdig d. 2/1 eller 3/1, så skal datoen i PeakWMS fortsat være d. 1/1. Ellers vil du blive bedt om at tælle alt op igen.

Step 3: Scan en lokation

Når du har valgt hvilken metode du ønsker at benytte til din lagerstatus er du klar til at gå igang. Nu scanner du en reol, der skal bruges som udgangspunkt for din optælling.

Er I mange, der skal tælle op, vil vi anbefale, at I ikke starter det samme sted, men i stedet starter med afstand, og uddeler et antal reoler, der skal tages af hver person til en start.

Eksempel

Medarbejder 1 tager lokationerne 1-10

Medarbejder 2 tager lokationerne 11-20

Medarbejder 3 tager lokationerne 21-30

osv.

På den måde undgår I at tælle de samme varer to gange.

Det er vigtigt, at I tæller, så I følger sekvensen, der er på lageret. Altså skal I følge den slange i plukker og genopfylder efter, når I er i plukkeprocessen.

Step 4: Tæl alle lagervarer, der vises

Når du har scannet en reol eller lokation, vil PeakWMS finde de produkter frem, hvor en lageroptælling er nødvendig.

Når du scanner lokationen vil du, alt efter om det er en pallelokation eller en reol du scanner, få vist en liste over de produkter, der befinder sig på lokationen, som kræver en optælling. Har du scannet en reol, vil du få vist ét rum i reolen ad gangen.

Du vil altså få vist én lokation i reolen ad gangen. Har du flere lagervarer liggende på samme lokationen vil alle lagervarerne blive vist i listen Lagervarer til optælling.

Ligesom du kan vælge, hvilken tælle-metode du vil benytte, kan du også tælle op på to forskellige måder; manuelt og med scan.

PeakWMS’ Lagerstatus-dialog er opbygget på en sådan måde, at du kan tælle manuelt, eller scanne dine produkter, hvis der er registreret en stregkode på produktet.

Stregkodescan

Bruger du stregkoder, vil PeakWMS justere den talte mængde efter hvert scan. Dermed kan du også tælle flere forskellige produkter på en gang, fordi PeakWMS hjælper dig med at differentiere produkterne fra hinanden mens du scanner.

Manuelt tæl

Hvis du tæller manuelt skal du benytte plus- og minusknapperne, for at justere i den talte mængde. Du kan også klikke mellem tasterne og notere hele antallet på en gang.

Forventet mængde

PeakWMS sætter lagermængden, der er registreret, som udgangspunkt for optællingen. Tallet kan sagtens være et andet, hvis en vare er blevet væk eller der ikke er talt efter løbende som PeakWMS har bedt om.

Linjens farve

Når du begynder at registrere lagervarer vil PeakWMS farve linjen for det scannede/talte produkt gul. Er der færre eller flere end det registrerede antal vil linjen forblive gul.

Passer antallet med den forventede mængde, vil linjen farves grøn.

Bekræft optælling

Har du mere end et produkt registreret på lokationen, vil du først kunne komme videre til næste reol, når alle produkter på lokationen er optalt. Du kan ikke klikke dig videre, før alt er talt. Når alt er optalt klikker du på Bekræft optælling i bunden af skærmen. Denne knap bliver først synlig, når der er registreret antal på alle varer.

Optælling af systemmæssigt tom lokation

Er lokationen du skal tælle tom (ifølge PeakWMS), så vil PeakWMS informere dig om, at lokationen er tom, og at du skal verificere, om det er korrekt.

Er lokationen tom, klikker du på ”Ja”. Herefter vil du blive bedt om at tælle næste lokation.

Er lokationen IKKE tom, klikker du på ”Nej”. Herefter skal du vælge, hvilket/hvilke produkt(er), der ligger på lokationen, og angive hvilken mængde, der ligger. Du kan søge produktet frem vha. varenummer eller beskrivelse. Du kan også scanne produktets EAN for at finde frem til det.

Lagervarens mængde skal indtastes i feltet, men kan også justeres efterfølgende ved enten at justere på plus og minus eller ved at scanne produktets EAN.

Du kan sagtens registrere mere end et produkt på en tom lokation. Når du har registreret det første, klikker du bare på knappen ”Tilføj lagervare”.

Når alle tilgængelige lagervarer på lokationen er tilføjet, klikker du på ”Bekræft optælling” for at afslutte optællingen på lokationen.

Step 5: Fortsæt indtil alle lokationer er talt

Når du har talt alle varer på lokationen og godkendt i bunden af skærmen, vil du blive sendt videre til næste lokation i rækken. PeakWMS vil lede dig hen til nærmeste reol med beholdning, der mangler optælling.

Når PeakWMS har vist dig, hvilken reol, der skal tælles, fortsætter du med samme fremgangsmåde.

Når alle optællingsopgaver er færdiggjort, vil det ikke være muligt for jer at fortsætte optællingen.

Updated on april 27, 2023

Was this article helpful?