Lagerværdi

Et vigtigt element for enhver webshop er at have styr på sin lagerværdi. Lagerværdien beskriver den samlede værdi af alle de varer, der ligger registreret i dit lager, beregnet ud fra stykprisen på de enkelte produkter. Stykprisen er det beløb du har givet for produktet hos din leverandør.

Lagerværdien er et vigtigt værktøj for din revisor, da revisoren bruger lagerværdien i virksomhedens årlige regnskab. Lagerværdien giver et indblik i, hvilken værdi virksomheden kan sættes til.

Du kan nemt udregne din lagerværdi i PeakWMS. Her er der udviklet et værktøj, der skal gøre det nemmere for dig at holde styr på din lagerværdi. Værktøjet finder du i Produkt-dialogen.

OBS! For at kunne benytte Lagerværdi-værktøjet, kræver det, at du har indtastet indkøbspris på alle de lagervarer, der er registreret på lageret. Dette gør du, når du opretter en indkøbsordre i PeakWMS. Du kan læse mere om oprettelse af Indkøbsordrer her.

Step 1: Tilgå menupunktet Produkter

Når alle dine varer har stykpriser, kan du udregne din lagerværdi gennem menupunktet Produkter.

Er der ikke registreret stykpriser på alle dine produkter, vil det ikke være muligt at hente den korrekte lagerværdi, da disse produkter ikke vil kunne medregnes.

Har du lagervarer, der mangler at på indtastet en stykpris, kan du gøre det i produktdialogen for de enkelte lagervarer.

Step 2: Klik på Lagerværdi

Når du har tilgået produkt-dialogen, klikker du på knappen Lagerværdi i toppen af dialogen.

Step 3: Vælg tidsinterval for udregning af lagerværdi

Du bestemmer selv, over hvor lang eller kort en periode du ønsker at se lagerværdien for. Du kan udregne din lagerværdi så ofte du vil. Ønsker du f.eks. at kende din lagerværdi hver enkelt måned, indstiller du blot PeakWMS til at udregne lagerværdien for en måned.

Step 4: Klik på Udregn Lagerværdi

Når du har valgt den ønskede periode klikker du på Udregn Lagerværdi.

Hvad vises der i udregningen?

Når du har klikket på Udregn Lagerværdi vises en udregning af din lagerværdi baseret på de stykpriser, der er noteret på de enkelte produkter.

Lagerværdien, der udregnes her, tager også højde for, hvis nogle af dine varer har forskellige indkøbspriser, hvis altså, at du har tilføjet stykprisen på de enkelte lagervarer.

Du kan sagtens have skiftende indkøbspriser. Derfor er PeakWMS lavet således, at der kan udregnes en gennemsnitslig kostpris for produkterne, der bruges ifm. udregningen af lagerværdi.

Rapporten viser både salg og svind i den valgte periode. Lagerværdien viser værdien som lageret har på den sidst valgte dato, men tager hensyn til salg, svind osv. for hele den valgte periode.

Rapporten viser også det beløb, der er brugt på eventuel marketing og foto i perioden. Dette vil være angivet med en negativ værdi, da det ikke er sikkert, at varen kan sælges efterfølgende. Derfor anses det for svind i lagerværdien.

Svindet i Markering og foto vil dog kun være registreret som svind af denne type, hvis i aktivt har trukket et eksemplar af en vare ud af lageret til det formål. Du kan læse mere om Tag fra Lageret funktionen her.

Vi anbefaler selvfølgelig, at du markerer i PeakWMS, hvorfor du fjerner varer fra lageret. Det kan give dig et bedre indblik i, hvor mange penge i bruger på bl.a. marketing, foto, defekter osv.

Manglende stykpriser

Da lagerværdien er udregnet på baggrund af de stykpriser, der er noteret under hvert enkelt produkt, vil produkterne uden stykpris ikke blive medtaget i beregningen. Oversigten, der vises sammen med beregningen vil dog vise, hvor mange produkter, der mangler stykpris.

Det er utroligt vigtigt, at du altid har styr på, hvad dine produkter har kostet i indkøb. At kende sin lagerværdi er alfa omega for at skabe en sund virksomhed. Kender du ikke stykpriserne på dine varer, kender du heller ikke din eksakte lagerværdi, og din virksomhed kan ikke værdisættes ordentligt.

Updated on marts 11, 2022

Was this article helpful?

Related Articles