Lagerværdirapport

I PeakWMS kan du indtaste og opdatere gennemsnitlige kostpriser på dine produkter. De gennemsnitlige kostpriser bruges bl.a. til udregning af en lagerværdirapport, så du altid har styr på, hvilken værdi du har stående i dit lager.

Din lagerværdi er vigtig for din virksomhed, og det er derfor essentielt, at der er styr på, hvilke varer, der er på lager, og hvilken pris du har givet for de enkelte varer.

I PeakWMS finder du et værktøj, der gør det nemt for dig at udregne din lagerværdi. Her bruger PeakWMS alle kostpriser, der er registreret på dine lagervarer, og udregner på baggrund af disse en retvisende lagerværdi.

Hvis du ønsker at bruge værktøjet til udregning af lagerværdi, kræver det selvfølgelig, at du fodrer PeakWMS med kostpriser på dine produkter. Det kan du f.eks. gøre ved at benytte PeakWMS indkøbssystem. Det er også ved brug af dette, at gennemsnitlig kostpris på dine varer udregnes.

Du finder guide til indkøbssystemet her:

https://help.peakwms.com/index.php/article-categories/indkoeb/

Hvordan udregnes lagerværdien?

Når lagerværdien udregnes, tages der udgangspunkt i de lagervarer du har på lager, og hvilke priser du har indkøbt varerne til. Der kan nemlig sagtens være forskel på, hvornår og til hvilken pris du har købt dine varer. Dette skal selvfølgelig afspejles i din lagerværdirapport.

Eks.

Du har 35 stk. drikkedunke på lager.

15 stk. har du købt med en kostpris på 19,95 pr. stk.

De resterende 20 stk. har du købt med en kostpris på 26,95 pr. stk.

Når PeakWMS laver udregningen af din lagerværdi, tages både mængde tilgængelig og kostpris på den enkelte vare med i beregningen.

Derfor vil udregningen af værdi for dette produkt se således ud:

15 x 19,95 kr. = 299,25 kr.

20 x 26,95 kr. = 539 kr.

299,25 kr. + 539 kr. = 838,25 kr.

Udregningen giver en samlet værdi for lagervarerne på 838,25 kr.

Det kan gøre en stor forskel for din lagerværdi, at udregningen er lavet korrekt.

Oprettelse af lagerværdirapport

For at oprette en lagerværdirapport, er det som nævnt nødvendigt, at du indtaster dine kostpriser i PeakWMS. Kostpriserne og dine lagervarer danner grundlaget for en korrekt udregning af lagerværdien.

Tilgå produkter

For at lave en lagerværdirapport, skal du tilgå Produkter i menuen. Her finder du øverst i dialogen en knap, der hedder Lagerværdi.

Når du klikker på denne knap, kommer du ind i lagerværdiværktøjet.

Indtast periode

Når du har tilgået dialogen, skal du indtaste datoerne for, hvornår din lagerværdirapport skal dække over.

Du vælger datoer ved at klikke på kalenderen yderst til højre.

Når du klikke på kalenderen, skal du vælge datoer for din lagerværdi. Du kan vælge nøjagtigt de datoer du har brug for, og kan altså også vælge datoer, der ligger længere tilbage i tiden.

På den måde, kan du holde øje med, hvor meget din lagerværdi har ændret sig, både set i forhold til varer, men også i forhold til salg i den valgte periode.

Når du har valgt perioden, som du ønsker at se en lagerværdi for, klikker du på Udregn lagerværdi.

Informationerne i lagerværdirapporten

PeakWMS bruger lidt tid på at udregne din lagerværdirapport.

Når udregningen er lavet, får du en liste frem med de forskellige poster, der ligger i balanceværdier, transaktioner og informationer.

Under Balanceværdi på slutdato, finder du din reelle lagerværdi. Her får du både værdien af dine varer, omkostninger for forsendelse, samt gebyrer i forbindelse med anskaffelse af varer. Det kan f.eks. være i forbindelse med told eller andet.

Forsendelsesomkostninger og gebyr dækker over de samlede omkostninger du har haft på de varer, du har liggende på dit lager lige nu. Det vil sige, at det har en betydning for din lagerværdi, hvordan du vælger at fordele gebyrer og forsendelsesomkostninger på dine enkelte indkøbsordrer.

Under Transaktioner i perioden, finder du en oversigt over, hvad der er kommet ind på dit lager, og hvad der har forladt dit lager.

Tal markeret med minus indikere, at der er tale om varer, der har forladt lageret. Tal i plus er varer, der er modtaget eller returneret til lageret i den valgte periode.

Nederst i rapporten har du mulighed for at downloade datagrundlaget for udregningen.

Produkter uden kostpriser

Har du produkter, der ikke har en indtastet kostpris, vil du kunne se det på nederste linje i lagerværdirapporten.

Her finder du en linjer, der hedder Produkter uden kostpris. Yderst til højre på linjen, finder du antallet af produkter, der mangler kostpriser. Disse produkter er ikke medregnet i din lagerværdirapport, da de i PeakWMS ikke har nogen værdi.

Hvis du gerne vil se, hvilke af dine produkter, der mangler en kostpris, så skal du bare klikke på linjen “Produkter uden kostpris”. Når du klikker her, åbner PeakWMS en dialogboks med en liste over alle de produkter, der endnu ikke har en kostpris i PeakWMS.

Herfra kan du opdatere kostprisen på de produkter, der mangler en kostpris. Du skal være opmærksom på, at et produkt sagtens kan blive liggende på listen over produkter uden kostpris, selvom der er indtastet en kostpris for selve produktet.

Det skyldes, at der kan ligge lagervarehændelser på produktet, der ikke har noget link til en indkøbsordrelinje, og som derfor ikke har noget link til en kostpris.

Indkøbsordrelinjer uden kostpris

Har du indkøbsordrelinjer, der er registreret uden en kostpris, skal du være opmærksom på, at det kan have betydning for, om udregningen af din lagerværdi er korrekt. Har dine indkøbsordrelinjer ikke en kostpris, vil lagervarerne og lagervarehændelserne blive registreret med en kostpris på 0, selvom der er registreret en kostpris på selve produktet.

Du skal derfor være opmærksom på at tilføje kostpriserne til indkøbsordrelinjerne, når du opretter en indkøbsordre, hvis du ønsker en retvisende lagerværdi.

Updated on maj 1, 2024

Related Articles