Lagervarer

I PeakWMS bruges ofte betegnelsen Lagervare. En lagervare er en betegnelser for det beholdning du har på dine produkter. Altså de fysiske eksemplarer af et produkt, som du har liggende på dit lager, og som du sender ud til dine kunder, når de laver en ordre på din webshop.

Mere end én lagervare på dit lager

Begrebet lagervare kan være vanskeligt at forstå.

En lagervare dækker over en mængde af varer du har liggende på dit lager. Men det er ikke nødvendigvis en betegnelse for den fulde mængde du har på lager af et enkelt produkt. Lagervaren dækker over de delmængder, du modtager til dit lager, der tilsammen udgør din fulde beholdning af produktet.

Hver gang du varemodtager en indkøbsordre med et bestemt produkt, opretter PeakWMS en ny lagervare på produktet. Også selvom lagervaren placeres samme sted, som eksisterende beholdning allerede ligger.

Grunden til, at PeakWMS ikke bare tilføjer beholdningen, der varemodtages, til den eksisterende beholdning er, at du skal kunne holde styr på, hvor mange eksemplarer du har tilbage fra hvilken forsendelse, på dit lager. Der kan nemlig godt være forskel i f.eks. indpakning eller andet, fra forsendelse til forsendelse.

Derudover kan PeakWMS også holde styr på holdbarhedsdatoer og LOT-numre, og også her er det nødvendigt at kunne adskille lagervarerne fra hinanden.

Admin-dialogen Lagervarer

Du kan danne overblik over dine lagervarer forskellige steder i PeakWMS. Et af stederne er i Admin-dialogen Lagervarer.

Her får du et overblik over alle de lagervarer, der er oprettet i PeakWMS, uanset hvilken status de har, og hvilken lokationstype de ligger på. Du tilgår Lagervare-dialogen gennem Admin > Beholdning > Lagervarer.

Lagervarerne er synlige, så længe de fortsat ligger på lageret. Altså skal lagervarerne være én af følgende statusser:

Tilgængelig

Ødelagt

QA

Varemodtagelse er igang

Det vil ikke være muligt at se følgende statusser i listen over lagervarer:

Plukket

Pakket

Afsendt

Grunden til, at disse statusser ikke er synlige i listen er, at så snart et produkt er blevet plukket, er det ikke længere en lagervare. Det er ikke længere en del af beholdningen på lageret, fordi det er blevet plukket til en ordre.

Gennem admin-dialogen Lagervarer, er det ikke muligt at redigere eller slette lagervarer. Du har samme muligheder for redigering, som du har gennem Produkter-dialogen.

Her har du mulighed for at ændre status på dine lagervarer, og du kan foretage justeringer på lagervaren.

Annulleret ordre

Er en lagervare blevet plukket til en ordre, er lagervaren altså ikke længere synlig i overblikket over lagervarer. Hvis ordren efterfølgende annulleres, så vil lagervaren dog ændre status til tilgængelig igen, og vil derfor være tilgængelig til salg og synlig i listen over lagervarer.

Produkter > Produkter > Lagervarer

Under Produkter > Produkter, kan du finde alle de produkter, der er hentet over i PeakWMS fra din webshop, eller som er oprettet direkte i PeakWMS.

I modsætning til admin-dialogen Lagervarer, der er beskrevet ovenfor, så har du i Produkter ikke et fuldt overblik over alle dine lagervarer.

I Produkter kan du i stedet se alle lagervarer på dine enkelte produkter, ligesom du også kan se deres placering, og hvilke type lokation de ligger på.

Oversigten over lagervarer i Produkter er yderst anvendelig, hvis du hurtigt skal danne dig et overblik over, hvorhenne på lageret dine forskellige lagervarer på et enkelt produkt ligger placeret, eller hvis du skal undersøge, om et produkt ikke ligger tilgængeligt på en plukkelokation.

Har du et produkt, der ikke er tilgængeligt på en plukkelokation, vil det nemlig ikke være muligt for dig at plukke til dine ordrer. Ligger beholdningen udelukkende på genopfyldningslokationer eller andet, vil dine ordrer ikke blive frigivet til pluk, før lagervarerne flyttes til en plukkelokation.

Arbejdsdialog > Beholdning > Opret eller justér mængde

Gennem arbejdsdialogen Beholdning, finder du også en mulighed for at holde styr på dine lagervarer.

I Beholdning, kan du søge dine produkter frem, og få at vide, hvorhenne på lageret de er placeret, og hvor stor mængde, der ligger på de enkelte lokationer på lageret.

I modsætning til Produkter-dialogen, har du ikke mulighed for at se, hvilken type lokation lagervarerne ligger på, når du søger produkter frem gennem Beholdning.

Til gengæld kan du få vist, nøjagtigt hvor henne på lageret produktet ligger, og hvorhenne reolen står på lageret, så du nemt kan finde hen til den.

Updated on december 20, 2022

Related Articles