Lastbærerhøjdeklasse

Når du skal bruge pallehåndteringen i PeakWMS, skal du huske at oprette lastbærerhøjdeklasser.

Lastbærerhøjdeklassen hjælper PeakWMS med at foreslå lokationer til indlagring af paller, når du bruger arbejdsdialogen Palletransport.

Lastbærerhøjdeklassen indikerer, hvor høj en palle er med beholdning.

Når du befinder dig i Palletransport, vil PeakWMS bede dig vælge en af dine oprettede lastbærerhøjder, inden beholdningen indlagres. Når du angiver en lastbærerhøjdeklasse, tager PeakWMS denne med i beregningen, når PeakWMS finder frem til et lokationsforslag til den palle, der skal indlagres.

Højdeklassen skal angives, for at PeakWMS ikke foreslår en lokation, hvor pallen ikke kan være i højden.

Hvordan opretter man højdeklasser?

For at oprette en lastbærerhøjdeklasse, skal du tilgå Admin > Lager > Lastbærerhøjdeklasse.

Her klikker du på Opret.

Når du opretter en højdeklasse, er det eneste du skal indtaste et navn og en højde. Højden skal angives i millimeter. Du kan passende navngive højdeklassen med antal cm. i højden, se billede nedenfor.

Når du har angivet informationer i begge felter, klikker du på Opret.

Du kan til enhver tid redigere dine højdeklasser.

Updated on marts 6, 2023

Related Articles